18 kertaa vahva järjestämisosaaminen

Valinnanvapauslain esitys on nyt kaikkien pöydällä. Lausuntoaika alkoi viime viikolla ja aikaa on maaliskuun 28. päivään saakka.

Päällimmäisenä lakiesityksestä jäi ajatus, että mistä saadaan 18 kertaa järjestämisosaaminen maakuntiin? Tuotanto-osaamista maakunnissa on, mutta kun jatkossa tuotanto ja järjestäminen ovat erillään.

Lakiesitys jättää paljon vastuuta maakuntien harteille. Maakunta voi päättää suoran valinnan palvelukokonaisuuden palveluvalikoimasta ja määritellä palveluja sekä niiden tuotantoa koskevia lisäehtoja, jotka tuottajien pitää täyttää. Maakunta määrittelee palveluketjut yksityiskohtaisesti, maakunta päättää asiakassetelipalvelut ja henkilökohtaisen budjetin käytön laajennukset. Maakunta määrittelee suoran valinnan palveluntuottajien saaman korvauksen koostumuksen ja mahdolliset kannustimet. Nyt lakiin on kirjattu, että kapitaatio on vähintään 80 prosenttia rahoituksesta, mutta prosenttiluku tullee tippumaan lausuntokierroksen päätyttyä.

Maakuntien on määriteltävä myös maakunnan liikelaitoksen palveluyksikön toimipisteiden määrä asukkaiden palvelutarpeen mukaan. Järjestämislakiin kirjattu maakuntien ja ministeriön välinen neuvottelumenettely antaa maakunnille tukea ja toivottavasti estää maakuntien täydellisen eriytymisen.

Se maakuntien tehtävistä. Entäs suoran valinnan tuottajat? Suoran valinnan tuottajalla on listautuneista asiakkaistaan kokonaisvastuu. Suoran valinnan tuottaja voi joko tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden tuottajien kanssa. Suoran valinnan tuottaja määrittelee maksusetelin arvon voi päättää, missä määrin maksuseteliä käyttää. Asiakkaalle on annettava vaihtoehto käyttää maksuseteliä. Ei ihme, että pieniä hirvittää.

Suoran valinnan palveluntuottajien on tehtävä sopimukset jokaisen maakunnan kanssa. Käykö tässä menettelyssä samalla tavalla kuin nykyisten aluehallintovirastojen kanssa, että valtakunnallinen yritys tekee 18 toisistaan täysin eriävää sopimusta?

Sote-valmistelun edetessä on tärkeää löytää maakuntiin järjestämispuolen osaava joukko, joka ymmärtää miten sote-markkinat jatkossa toimivat ja millainen palvelurakenne maakuntaan pitää muodostaa. Jos tarvittavaa järjestämisosaamista ei ole uudistuksen alkuvaiheessa, maakunnan rakenne voidaan betonoida vääränlaiseksi moneksi vuodeksi.

Juha Kartano

Edellinen artikkeliLisäraha ei paranna suoraan laatua
Seuraava artikkeliTämän vuoksi verkostoituminen on sote-toimijalle tärkeämpää kuin koskaan