Accenturen innovaatiojohtaja pohtii megatrendien vaikutusta yrityksiin ja kehottaa ajattelemaan isosti

  Accenturen innovaatiojohtaja Anna Puustell visioi yritysten toimintaympäristön muutoksia, että ne osaavat varautua niihin ja selviävät niistä.

  – Mitkä megatrendit vaikuttavat yrityksiin ja miten muutospaineet näkyvät eri markkina-alueilla. Minkälaisia vahvuuksia yrityksillä on ja miten voimme hyödyntää Accenturen globaalia osaamista yritysten innovaatioiden tukena ja tuoda parhaat periaatteet käyttöön, Puustell kiteyttää työtään.

  Tällä hetkellä Puustell puhuu viidestä osaamisalueesta, jotka on hyvä saada aina mukaan tiimiin, joka luo uutta tai kehittää nykyistä. Näitä ovat palvelumuotoilu (design thinking) ja yhdessä tekeminen, uuteen arvoon tähtäävä tekeminen, datan ja tiedon hyödyntäminen, tarinan kertominen (storytelling) ja ketterät menetelmät.

  – Arvoa luovan tekemisen pohjalta ajatellaan, että kaiken kehittämisen pitää johtaa laadun paranemiseen tai numeeriseen hyötyyn. Tarinamuodolla tarkoitetaan, että saadaan esimerkiksi kehitysprojekti sellaiseen muotoon, josta kaikkien on helppo ymmärtää kehityksen toteutus ja sen vaikutus toimintakulttuuriin, Puustell sanoo.

  Accenturen globaalius tuo Puustellin mukaan hyötyä esimerkiksi siihen, että parhaita periaatteita voidaan löytää ja jakaa. Innovaatioita jalostetaan esimerkiksi Accenturen Innovation Hubissa Helsingissä Aleksanterinkadulla, missä yritykset voivat testata erilaisia ideoita ja teknologioita.

  – Monesti kyse on myös siitä, että yritykset ymmärtäisivät paremmin vahvuutensa omalla toimialallaan. Suomessa on hyviä esimerkkejä startupeista, jotka ovat lähteneet ajattelemaan isosti, mutta tarvitsemme niitä lisää. Kehotankin yrityksiä ajattelemaan isosti, se voi jopa kannattaa, Puustell sanoo.

  Mitä ongelmaa teknologia ratkaisee työssä?

  Yrityksillä on kova tarve uusiutua ja omaksua uutta teknologiaa. Anna Puustellin mukaan muutos merkitsee organisaatiossaaikkien mukaan ottamista sekä ratkaisujen löytämistä yhdessä uusien kumppaneiden kanssa, eikä sitä ei voi koskaan korostaa liikaa.

  Innovaatiot menevät Puustellin mukaan eteenpäin vain, jos ne ovat yrityksen strategian ytimessä. Strategiassa voidaan myös määritellä, miten suureen muutokseen tähdätään ja toteuttaa päämäärää asteittain.

  Uudet teknologiat kuten robotiikka, koneäly, lohkoketjut ja virtuaalitodellisuus tuovat muutoksia monelle työpaikalle.

  – Uutta teknologiaa työpaikalla sovellettaessa tulee miettiä, mikä on se ongelma, jota teknologia ratkaisee. Parantaako se esimerkiksi oman työn laatua, Puustell kannustaa kysymään.

  Pöhinää esimerkiksi koneälyn ympärillä on paljon, mutta se on hyvä erottaa konkreettisesta kehityksestä.

  – Koneälyä on ollut jo pitkään, mutta pointti on se, että tietoa on sähköisessä muodossa huomattavasti paljon enemmän kuin aiemmin ja samalla koneiden laskentatehot ovat lisääntyneet. Näillä on olennainen vaikutus tehokkuuteen ja toiminnallisuuteen, ja siksi koneälyn mahdollisuuksiin ollaan havahduttu organisaatioissa eri tavalla kuin ennen, Anna Puustell sanoo.

  kuva: Shutterstock