Asiakkaamme on oman elämänsä asiantuntija – erityisasiantuntijuus mahdollistaa sen

Yhteiskunta muuttuu ja sosiaalipalvelujen ala kehittyy, ja se mahdollistaa jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle kehitysvammaiselle ja autismikirjon henkilölle uudenlaisia yksilöllisiä palveluratkaisuja ja mahdollisimman tavallista kansalaisen elämää palvelujen käyttäjänä. Samalla uudet tavat rikastuttavat kaikkien kansalaisten arkea, esimerkkinä vaikkapa digitalisaatio. Kaikki tämä kehitys heijastuu Rinnekodin asiakkaiden arkeen samoin kuin henkilöstön työpäivään ja osaamisvaatimuksiin.

Rinnekodilla on 80 toimintayksikköä, joissa palvelemme noin 2 500 asiakasta yli 60 kunnasta. Asiakkaidemme tuen tarve vaihtelee paljon. Osa heistä vaatii erityisen vahvaa henkilökohtaista tukea, kun taas osa pärjää itsenäisemmin kevyemmän tuen turvin. Asiakas on aina yksilö omine henkilökohtaisine tarpeineen. Yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaaminen vaatii paljon asiantuntemusta, erityisosaamista ja lämpöä. Harvoin riittää yhden ammattilaisen osaaminen, vaan tarvitaan moniammatillista yhteistyötä asiakkaan palvelupolun eri vaiheissa ja arjessa.

Otetaanpa esimerkiksi kehitysvammainen lapsi, joka kehittyy koko ajan, mutta ei normaalin lapsen tavoin. Jotta lapsuusajan kehitys ja kasvu varmistetaan, kootaan lapsen ympärille paljon erityisosaamista mm. hoidollista, sairaanhoidollista, kasvatuksellista, kuntouttavaa, kommunikaatiota tukevaa ja lääkehoidollista osaamista. Hänen arjessaan toimivalla jopa kymmenien osaajien moniammatillisella ryhmällä on osaaminen ja herkkyys tunnistaa lapsen tarpeet ja erityisesti muutokset niissä.

Asiakkaiden arjessa erityisosaamista omaava moniammatillinen henkilöstö on Rinnekodille keino kantaa vastuuta asiakkaidemme palveluiden oikeasta sisällöstä. Kunta palvelujen järjestäjänä kantaa vastuun siitä, että jokainen kehitysvammainen asiakas saa sopivan verran sitä palvelua, jota tarvitsee. Palvelutarpeen arvioiminen edellyttää onnistuakseen usein pitkäaikaista havainnointia ja asiakkaan arjen syvempää tuntemista. Tätä osaamista syntyy asiakkaan arjessa mukana olevalle moniammatilliselle ryhmälle.

Oikein mitoitettu henkilökunnan määrä ja riittävä osaaminen ovat hyvän palvelun lähtökohta. Palveluntarjoajan vastuulla on tunnistaa arjessa palvelua tarjoavan moniammatillisen henkilöstön osaamisen laatu ja varmistaa, että se vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Vähimmäismitoituksen henkilökunnan määrälle antaa lupaviranomainen, Valvira, jonka kanssa Rinnekoti palveluntarjoajana tekee tiivistä, hyvää yhteistyötä. Myös Valviran päätöksenteko edellyttää, että asiakkaiden tarvitsema tuki on esitetty perustellusti.

Rinnekoti uudistuu ja haluaa uudistaa koko kehitysvamma-alaa. Tämä uudistuminen tapahtuu syventämällä ymmärrystä sekä asettamalla kehittämisen lähtökohdiksi asiakas- ja henkilöstökokemukset. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö varmistaa hyvän asiakaskokemuksen ja siksi panostamme mielekkäisiin työsisältöihin, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen monin eri tavoin.

Mahdollisuus kehittyä ja kehittää työtään on merkittävä henkilöstöä sitouttava tekijä ja tarjoammekin laajat mahdollisuudet osaamisen kasvattamiseen mm. tukemalla lisä- ja jatkokoulutusta. Olemme alan suurin työssäoppimispaikka ja kehitämme toimintaamme ketterästi kokeillen mm. palvelumuotoilun keinoin.

Rinnekodissa tehdään merkityksellistä ja pitkäjänteistä työtä, jossa tarvitaan paljon erityisosaamista ja välittämistä. Meille on tärkeää varmistaa erityisosaamisen kehittäminen ja myös sen jatkuvuus.

Kirjoittaja Jaana Laaksonen toimii Rinnekodissa asiakkuus- ja myyntijohtajana.

Edellinen artikkeliMehiläiselle siirtyy 800 yritystä Pohjola Terveyden työterveyspalveluista
Seuraava artikkeliGeenimuokkauksella parannetaan jo verisairautta ja poistetaan HI-virusta