C-hepatiitin hoito on helppoa ja kustannustehokasta uusilla lääkkeillä

Uudet toisen polven suoravaikutteiset viruslääkkeet ovat muuttaneet ratkaisevasti kroonisen C-hepatiitin lääkehoitoa, sillä lääkkeet voidaan ottaa suun kautta ja hoitoaika on lyhentynyt 8-12 viikkoon. Hoidon tuloksena sairaus paranee yleensä kokonaan, eikä lääkkeillä ole juurikaan sivuvaikutuksia.

C-hepatiitin seulonta kohdistetaan erityisesti riskiryhmiin, joissa infektion esiintyvyys on korkeaa. Hoitopolku on porrastettu siten, että komplisoitumattomat potilaat voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa (perusterveydenhuollon, päihdehuollon ja vankiterveydenhuollon yksiköissä). Vaativampaa hoitoa tarvitsevat ohjataan lähetteellä erikoissairaanhoidon hoitoarvioon sairaanhoitopiirien gastroenterologian, infektiosairauksien tai lastentautien yksiköihin.

Potilas valmennetaan ja pyritään sitouttamaan hoitoon kertomalla sen hyvistä tuloksista. Potilas ottaa lääkettä kerran vuorokaudessa 8-12 viikon ajan. Hoidon alussa sen voi tehdä sen esimerkiksi päihdehuollon yksikössä ja samalla seurata potilaan motivoituneisuutta. Käynneillään hän voi saada samalla päihdeneuvontaa.

Kansallinen strategia sairauden pysäyttämiseksi

C-hepatiitin hoitoon käytettävät uudet pangenotyyppiset lääkkeet mahdollistavat hoitojen laajamittaisen käytön, sillä niiden hinnat on saatu HUS apteekin valtakunnallisella kilpailutuksella merkittävästi tukkumyyntihintoja matalammiksi. Menettely on erittäin poikkeuksellinen, ja se oli mahdollinen, koska C-hepatiitin hoitoon on hyväksytty kansallinen strategia ja luotu yhtenäinen hoitokäytäntö. Sen mukaan komplisoitumaton C-hepatiitti voidaan hoitaa parantavasti erikoissairaanhoidon ulkopuolella. Tämä mahdollistaa vuosittain hoidettavien potilaiden määrän moninkertaistamisen, ja on merkittävin käytännön edellytys WHO:n eliminaatiotavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Strategian tavoite on pysäyttää sairauden leviäminen Suomessa, ja sen perustana on THL:n vuonna 2016 laatima C-hepatiitin terveystaloudellinen selvitys. Uudet lääkkeet ovat erinomaisia, sillä niillä krooninen C-hepatiitti on parantunut lähes kaikilla potilailla, kun hoitokuuri on viety loppuun asti, ja hoito on onnistunut potilaan mahdollisista päihdeongelmista huolimatta.

Ennen uusien lääkkeiden aikakautta Suomessa hoidettiin käytännössä vain C-hepatiitin aiheuttamia maksavaurioita, joihin virustartunta lähes väistämättä johtaa. On laskettu, että niiden terveydenhuollolle aiheuttamat kustannukset eli maksakomplikaatioiden vaatiman hoidon kulut olivat ennen vuotta 2018 noin 7 800 euroa potilasta kohden. Kustannuksiin on laskettu elinajan kustannukset tartunnan saamisesta, ja hinta on päivitetty nykyrahan arvoon.

Nyt tahtotilan tulee olla maksan vaikeiden ja kalliiden myöhäiskomplikaatioiden hoitamisen sijaan HCV-infektion parantavassa hoitamisessa uusien tartuntojen estämiseksi WHO:n eliminaatiotavoitteiden mukaisesti ja etupainotteisesti lähivuosiin panostaen.

Joka vuosi tulisi hoitaa 3000-4000 potilasta

Uusilla lääkkeillä potilaskohtaiset kustannukset ovat 3 700 euroa, jos joka vuosi hoidetaan 20 prosenttia C-hepatiitin kantajista maksan kunnosta riippumatta. Kantajia on noin 22 000,  ja uusia tartuntoja tulee reilu tuhat vuodessa, joten C-hepatiittistrategian mukaisesti ensimmäisinä vuosina tulisi hoitaa 3 000-4 000 potilasta, jotta eliminaatiotavoitteet voidaan myös Suomessa saavuttaa.

Päättäjätasolla on syytä tiedostaa virustartunnan hoitamisen ja maksasairauksien kustannusten ero.  Uudet lääkehoidot mahdollistavat myös sairauden eradikoimisen, eikä sairaus enää leviä. Näin toimien maksaongelmat häviävät tulevaisuudessa, eikä Suomessa ole 10-15 vuoden kuluttua yhtään C-hepatiitin aiheuttamaa maksasyöpää, -kirroosia tai muita maksasairauksia. Se on ainutlaatuista verrattuna muihin sairauksiin. Lisäksi kansantaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät.

HUS:n gastroenterologiaklinikan ylilääkäri, professori Martti Färkkilä on tehnyt ison työn sen hyväksi, että sairaus voidaan eliminoida. Nyt olemme kulminaatiopisteessä, jossa nähdään sen mahdollisuudet. Lisäksi olemme Euroopan laajuisesti ensimmäisten joukossa eliminoimassa sairautta.

Asiantuntija: Medaffcon Oy:n vanhempi asiantuntija Kalle Snicker.

Sidonnaisuudet: Konsultointi. Useita Suomessa toimivia lääke- ja terveysalan yrityksiä Medaffconin asiakkaina.

Blogi on osa C-hepatiitin koulutusta asiantuntijoille. Koulutusaineiston on tuottanut Bonnier Business Forum ja se on julkaistu Netlääkäri.Pro-verkkopalvelussa. Gilead on tukenut taloudellisesti koulutuksen tuottamista.

Edellinen artikkeliUuden hallituksen puheenjohtaja Markus Sjöholm: ”Esperi Caren rahoitus on varmasti turvattu”
Seuraava artikkeliAsiakastuki ja hyvinvointiteknologia – välttämätön pari