C-hepatiitin uusi hoitopolku painottaa hoitoa perusterveydenhuollossa

Vuosittain todettujen C-hepatiittivirustartuntojen määrä on määrä on pysynyt samalla tasolla huolimatta siitä, että tartuntoja on yritetty ehkäistä kasvattamalla tietoisuutta viruksesta ja sen aiheuttamasta maksasairaudesta, tarjoamalla testausta tartuntariskissä oleville sekä vaihtamalla käytetyt pistovälineet puhtaisiin. Lääkityksen nyt yksinkertaistuttua on mahdollista hoitaa myös ne tartunnan saaneet, joiden hoito ei aikaisemmin ollut mahdollista. Samalla voidaan ehkäistä uusia tartuntoja. Lue lisää C-hepatiitista.

Suomessa on todettu noin 33 000 C-hepatiitti-tapausta. Näistä potilaista oli elossa vuoden 2019 alussa noin 27 000. Tartunnan saaneista arviolta 25 prosenttia paranee spontaanisti. Viruksen kantajia arvioidaan olevan 22 000, joista osalle kehittyy vuosien varrella maksasairauksia.

Lääkehoito on muuttunut paljon

C-hepatiitti leviää pääasiassa veriteitse, joten suurin tartuntaryhmä on pistämällä huumeita käyttävät. Heitä ei aikaisemmin ole juuri voitu hoitaa, koska interferonihoidon vasta-aiheena on pidetty suonensisäistä huumeiden tai runsasta alkoholin käyttöä sekä vaikeaa psyykesairautta. Hoidon edellytyksenä onkin ollut kahden vuoden päihteettömyysvaatimus.

C-hepatiitin lääkehoitoon on viime vuosina kehitetty uusia tehokkaita suun kautta otettavia lääkeyhdisteitä, joilla on hyvin vähän haittavaikutuksia. Niiden avulla yli 90 prosenttia lääkitystä saavista paranee 8-12 viikon hoidolla. Hoitoon sitoutuminen on tärkeää, mutta se ei ole este lääkityksen aloittamiselle, koska pistämällä huumeita käyttävät on pystytty sitouttamaan päivittäiseen lääkehoitoon hyvin tuloksin koko loppuelämäkseen. Jatkossa C-hepatiitin hoitoaika saattaa vielä lyhentyä.

Hoito siirtyy perusterveydenhuoltoon

Uuden hoitosuosituksen mukaan C-hepatiitti voidaan pääasiallisesti hoitaa siellä, missä sairaus todetaan. Hoito sopii myös huumekäyttäjille ja korvaushoidossa oleville. Uusi hoitopolku toteuttaa kansallista strategiaamme saada taudin leviäminen katkaistua. Suomi on myös sitoutunut WHO:n kestävän kehityksen tavoitteeseen eliminoida C-hepatiitin aiheuttama terveysuhka vuoteen 2030 mennessä.

Meidän tulee edelleen tehostaa C-hepatiitin testausta, jotta mahdollisimman moni tartunnan saanut saadaan hoidon piiriin. Samalla uusia tartuntoja voidaan ehkäistä. Tässä ovat avainasemassa etenkin opioidikorvaushoitoa antavat yksiköt sekä pistämällä huumeita käyttäviä palvelevat terveysneuvontapisteet. Jatkossa terveysneuvontapisteissä tapahtuva käytettyjen pistovälineiden vaihtomahdollisuus puhtaisiin tulee olemaan tärkeässä osassa jo hoidettujen potilaiden uusintatartuntojen torjunnassa.

Uusi hoitopolku jalkautettava laajasti

Nyt on tärkeintä tehdä uusi hoitopolku tunnetuksi ja jalkauttaa se päihdepalvelujen käyttöön laajasti. Suositus käsittelee kattavasti C-hepatiitin diagnostiikkaan ja hoitoon liittyviä kysymyksiä, kuten miten saadaan otettua tarvittavat verinäytteet ja tehdään hoitoon tulemisesta helppoa. Tarkoitus on levittää hyviä käytäntöjä.

Lääkkeiden valtakunnallisen kilpailutuksen hoitaa HUS apteekki. Lääkkeet toimitetaan perusterveydenhuollon käyttöön sairaala-apteekkien kautta.

Asiantuntija: THL:n tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontio.

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia.

 

Blogi on osa C-hepatiitin koulutusta asiantuntijoille. Koulutusaineiston on tuottanut Bonnier Business Forum ja se on julkaistu Netlääkäri.Pro-verkkopalvelussa. Gilead on tukenut taloudellisesti koulutuksen tuottamista.