HUSin ja Tradekan uusi yhteisyritys valmistelee toimintaansa

Tradeka vallittiin kesäkuussa enemmistöomistajaksi HUSin kanssa perustettavaan uuteen yhtiöön, jonka nimeksi tulee Suomen Sairaalapalvelu Oy. Uuden yhtiön toiminta käynnistyy elo-syyskuun aikana, jolloin yhteisyritykselle nimetään...

Keusoten ja Terveystalon yhteistyö laajenee – terveyspalveluiden saatavuus parani pilotin aikana

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote ja Terveystalo käynnistivät heinäkuussa yhteistyöpilotin, jonka tarkoituksena on parantaa lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelujen saatavuutta. Ensivaiheessa tartuttiin Hyvinkään ja Järvenpään alueen hoidontarpeen arviointiin, sillä näillä terveysasemilla yhteydenottoihin vastaaminen oli ruuhkautunut ja asukkaiden pääsy...

Eksote valitsi Terveystalon kumppanikseen ikääntyneiden lääkäripalveluihin

Terveystalo voitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kilpailutuksen vanhainkotien ja vuodeosastojen lääkäripalveluista. Sopimuskausi kestää 1.10.2021–30.9.2023, minkä jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana. Terveystalon lääkärit...

Terveystalon Mikael Ripatti Siun soten terveysasemien ylilääkäriksi Pohjois-Karjalaan

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Mikael Ripatti on valittu Siun soten terveysasematoiminnan palvelupäälliköksi eli avoterveydenhuollon ylilääkäriksi 1.10.2021 alkaen. Viransijaisena lokakuuhun saakka toimii vs. palvelupäällikkö Riitta...

Työfysioterapeutit määritellään jatkossa työterveyshuollon ammattihenkilöiksi

STM tiedottaa, että hallituksen esittämä muutos työterveyshuollon ammattihenkilön määrittelemiseen on hyväksytty eduskunnassa. Jatkossa myös työfysioterapeutit määritellään työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Nykyisin heidät määritellään työterveyshuollon asiantuntijoiksi. Muutoksen tavoitteena...

Kuluttajaliitto vertaili koronatestien hinnat – löysi jopa satasen eroja

Kuluttajaliitto vertaili yksityisten lääkäriasemien koronavirustestauksen hintoja. Suurimmat hintaerot paljastuivat oireettoman henkilön testeissä. Hintaerot olivat jopa yli 200 euroa. Kuluttajan kannattaa olla tarkkana myös testiin...

Palvelusetelien arvo jäänyt kustannuskehityksen kelkasta

Vammaispalvelulain mukaiseen vaikeavammaisten henkilökohtaiseen avustamiseen myönnettyjen palvelusetelien arvo monissa isoissa kaupungeissa on jäänyt jälkeen kustannuskehityksestä, arvioi Hyvinvointiala HALI ry:n talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva. Helsingissä...

Terveydenhuollon tietojohtaminen lapsenkengissä

Terveydenhuollon tietojohtaminen on Suomessa vajavaista ja etäällä käytännön tasosta, sanoo projektipäällikkö Pekka Männistö Medaffconista. Tietovarannot ovat erittäin hienot, jopa uniikit, mutta puuttuu osaaminen, kuinka tätä...

Yhteistyö yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja julkisten palvelujen välillä paranemassa

Hyvinvointiala HALI ry:n ja sosiaali- ja terveysministeriön jo jonkin aikaa suunniteltu yhteistyökokous toteutuu ensi viikon tiistaina 28.4. . Kokousta johtaa STM:n osastopäällikkö Päivi Sillanaukee,...

Väitöstutkimus: Ikääntyneiden lääkehoidon turvallisuudessa puutteita

Lääkehoidosta poikkeaminen on yleistä ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa, osoittaa tuore väitöstutkimus. TtM Markus Karttunen tarkasteli väitöskirjassaan lääkehoidon toteutumista hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla. Tavoitteena on tunnistaa lääkehoidon...

Helsinki jatkaa suun terveyden palvelujen ostoa Coronarialta

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 24.9. hyväksyä suorahankintana suun terveydenhuollon ostopalvelujen hankinnan Coronaria Terveys Oy:ltä. Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on yhteensä 4,6...

Suomalaistutkimus paneutuu lääketuotannon kestävyyteen

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan professori Jari Yli-Kauhaluoman johtama SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyviä kestävän kehityksen haasteita ja ympäristöuhkia. Marraskuussa käynnistyneen...

Ankkalampi-päiväkotiketjun rakennuslupapuutokset lautakunnan jaoston puitavaksi

Ankkalampi-päiväkotiketjun on todettu toimivan Helsingissä kymmenessä toimipisteessä ilman asianmukaisia rakennuslupia. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto jatkaa asiaa koskevien esitysten käsittelyä kokouksessaan perjantaina 1.3.2019. Punavuoren Ankkalammen (Pursimiehenkatu...

Kotihoito ei kiinnosta yksityisiä yrityksiä

Kunnat tuottavat iäkkäiden kotihoitoa vielä pitkälti omin voimin, vaikka kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi. Yksityisen sektorin järjestämien palveluiden osuus koko Suomen kotihoidosta on kasvanut...

KKV: Terveyspalvelujen markkinointi edistää kilpailua ja valinnanvapautta, mutta sääntely koskee vain yksityisiä toimijoita

KKV on kartoittanut, miten terveyspalvelujen markkinointia tällä hetkellä säännellään ja millaisia haasteita soteuudistus palvelujen markkinoinnille asettaa. Kun yksityiset, julkiset ja kolmannen sektorin palveluntarjoajat joutuvat...

Yhteisöllisen Virkkulankylä-konseptin suosio kasvussa, uusia kohteita eri puolille Suomea

Kuusikkoaho Oy:n Virkkulankylä-konseptin mukaiset hoivaa ja asumista yhdistävät asuinympäristöt ovat yksi toimialan nopeimmin kasvavia ratkaisuja Suomen ikärakenteen muutokseen. Ensimmäiset Virkkulankylät on avattu Joensuun Reijolassa...

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki valmistelevat talous- ja henkilöstöpalvelujen keskittämisestä yhteiseen yhtiöön

Sairaanhoitopiiristä Monetra-nimiseen yhtiöön siirtyisivät Taysin palvelukeskuksesta talouspalveluiden vastuualue sekä palkkahallinto. Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli yhtiön valmistelutilannetta maanantaina. Maakuntauudistuksen lainsäädännössä on lähdetty siitä, maakuntien talous- ja henkilöstöpalveluiden...

Helsingin sote-lautakunta käsittelee kehitysvammaisten ja työttömien palvelujen kilpailutusperiaatteita ja Kallion perhekeskuksen hankesuunnitelman

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyisi periaatteet, joilla hankitaan kilpailutuksella kehitysvammaisille ja autisminkirjon henkilöille asumis- sekä päivä- ja työtoiminnan palveluja. Lisäksi esitetään, että lautakunta hyväksyisi...

Jyväskylän yliopisto: Uusi digitaalinen palvelumalli ehkäisee kansansairauksia ja tuo huomattavia kustannussäästöjä

Jyväskylän yliopiston Asiakas on-line -hankkeen loppuraportissa esitetään kansansairauksien ennaltaehkäisyä ja kansanterveyden edistämistä tukeva digitaalinen palvelumalli, joka perustuu useita aineistolähteitä yhdistävään tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelumallissa digitaaliset...

Kelan kuntoutuspalveluja koskevat tarjouskilpailut alkaneet

Ensimmäiset kevään 2018 aikana järjestettävät Kelan kuntoutuspalveluja koskevat tarjouskilpailut ovat alkaneet. Tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouskilpailujen julkaisemisen jälkeen kaikkien hankittavien palvelujen tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy...