CGI:n kehittämä koneäly nostaa esiin työkyvyttömyysriskin

  IT-palveluyhtiö CGI ja Työterveys Virta, oululainen työterveyden palveluyritys, valjastivat edistyneen analytiikan ja koneälyn yli 24 000 ihmisen työkyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseen. Koneäly nostaa esiin työkyvyttömyysriskin.

  Riskitapausten tunnistaminen vaatii koko potilashistorian läpikäyntiä, mikä tarkoittaa kymmeniä tai jopa satoja sivuja dokumentaatiota jokaista asiakasta kohti. Lisäksi aineisto on hyvin monimuotoista, sisältäen muun muassa rakenteellista ja numeraalista dataa sekä kuvailevia manuaalikirjauksia.

  – Tällainen tuhansien asiakkaiden tai potilaiden jatkuva seuranta on käytännössä mahdotonta ilman teknologian hyödyntämistä. Siksi valjastimme työhön koneälyn, joka paitsi läpikäy potilas- ja HR-tietoja myös analysoi lukemaansa dataa ja nostaa esiin kohonneen riskin yksilöt, ratkaisun suunnittelusta vastannut CGI:n johtava data-analyytikko Elina Jeskanen kertoo.

  Koneäly on opetettu tunnistamaan tekstiaineistosta erilaisia sanoja ja ilmauksia. Se esimerkiksi poimii potilaskertomuksissa toistuvia sanoja kuten esimerkiksi uupumus tai huolet. Jeskanen kertoo, kehitettäessä mietittiin, minkälaisilla erilaisilla sanoilla ja ilmauksilla lääkäri on tulkinnut potilaan tilannetta ja miten kaikki riskitekijät saataisiin esiin.

  Tekstianalyysin lisäksi koneäly lukee diagnooseja, poissaolotietoja ja lääketietoja. Se käyttää hyväksi avointa lääketietokantaa Pharmaca Fennicaa.

  Jeskanen kertoo, että aiemmin lääkärit ovat yhdistäneet tätä tietoa manuaalisesti, mutta nyt säästetään paljon aikaa, kun kone poimii ja yhdistää tietoja. Jatkossa työkyvyttömyysriski on tunnistettavissa noin 90 prosentin varmuudella.

  – Saatuaan koneälyltä tietoa, lääkäri arvioi, miten suuri riski potilaalla on esimerkiksi uupua ja ketkä tarvitsisivat nopeaa reagointia, Jeskanen kuvaa koneälyn ja lääkärin yhteistyötä.

  Soveltuu laajemminkin soteen

  CGI on kehittänyt keinoälyä ja edistynyttä analytiikkaa osaksi uutta OMNI360-asiakas- ja potilastietojärjestelmäänsä, mutta siihen rajoittumatta. Oulussa käytettyä ratkaisua voidaan hyödyntää osana mitä tahansa Suomessa käytössä olevaa järjestelmää yksityisessä ja julkisessa palvelutuotannossa.

  –  Tehtävämme on auttaa ihmisiä jaksamaan työssään paremmin ja pidempään. Ennustettavuus ja ajoissa vaikuttaminen ovat työkyvyn tuen kannalta kriittisimmät tekijät. Säännöllisen työhyvinvointiriskien tunnistamisen avulla ohjaamme asiakkaat oikea-aikaisesti hoitoon, ohjaukseen, valmennukseen, korvaavaan työhön tai muihin tukitoimenpiteisiin, Työterveys Virran toimitusjohtaja ja työterveyshuollon erikoislääkäri Tuomas Kopperoinen sanoo.

  Viime vuonna Kela maksoi Suomessa sairauspäivärahaetuuksia yli 800 miljoonaa euroa. Lisäksi työkyvyttömyyden on arvioitu Suomessa maksavan tekemättömänä työnä yrityksille 4,3 miljardia ja kunnille noin miljardi euroa joka vuosi.

  Erityisesti kunta-alalla työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen määrä on ollut varsin korkea. Työterveys Virta huolehtii Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä useiden Oulun seudun kuntien työterveydenhuollosta ja työhyvinvointipalveluista.

  Kuva: CGI, Kuvateksti: Ylilääkäri Silja Komulainen ja toimitusjohtaja Tuomas Kopperoinen Työterveys Virrasta ja CGI:n johtava analyytikko Elina Jeskanen kehittävät koneälyä terveysriskien tunnistamiseen.