Esimieheksi, mutta mistä riittävä kokemus?

Olimme palkkaamassa uutta esimiestä, yksikön vastuuhenkilöä, ja erinomainen hakija oli kiinnostunut tehtävästä. Hakijalla oli tehtävään sopiva koulutus sekä kehitysvamma-alalta yli 10 vuoden työkokemus ja esimieskokemustakin vuoden verran. Kaikki näytti molemmin puolin hyvältä. Mutta sitten karahti!

Valvira, joka hyväksyy useimpien yksityisen palveluntarjoajan luvanvaraisten palveluyksiköiden esimiehet, katsoi, että hakijan johtamistaito oli puutteellinen ja edellytti esimiestaitojen kehittämistä. Esimieskokemusta kehitysvamma-alalta pitäisi olla kaksi vuotta ja tämä vaatimus ei täyttynyt – hakijallamme kokemusta oli vain yksi vuosi. Kaksi vuotta on Valviran tulkinta sosiaalihuoltolain 46 a §:sta, jossa puhutaan alan tuntemuksesta ja riittävästä johtamistaidosta.

Harmitti! Hakija sai kuitenkin töitä. Hän tuli valituksi täsmälleen samanlaiseen esimiestehtävään vastaamaan kahdesta kunnan ylläpitämistä kehitysvammaisille henkilöille palveluja tarjoavasta yksiköstä. Kunta tulkitsee samaa lakipykälää eri tavalla.

Tämä on käytännön esimerkki siitä, miten julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat ovat eriarvoisessa asemassa henkilökuntaa palkatessaan. Asetelma on kestämätön. Osaavista ja motivoituneista esimiehistä, jotka voivat toimia yksityisen, luvanvaraisen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilöinä, on jatkuva tarve. Tällä hetkellä ainoa reitti esimieheksi yksityisen palveluntarjoajan palvelukseen käy kunnan ylläpitämän yksikön kautta.

Kouluttaminen on yhteiskuntavastuuta

Olemme osaltamme lähteneet ratkaisemaan esimiesvaatimuksiin liittyvää rekrytointihaastetta ja käynnistämme Rinnekodin esimieshautomon. Haluamme osaltamme kantaa vastuuta kehitysvamma-alan ja erityisesti sen johtamisen kehittämisestä. Tahdomme myös tarjota mahdollisuuden esimiestyöhön korkeasti koulutetuille sosiaalialan ammattilaisille, joita esimiesura kiinnostaa. Pitkän kokemuksemme, monipuolisen asiantuntemuksemme sekä laaja-alaisen toimintamme ansiosta meillä on tarvittava osaaminen ja resurssit esimiesten kouluttamiseen alalle.

Esimieshautomoomme valitut henkilöt parityöskentelevät kokeneen palveluyksikön johtajan kanssa ja kerryttävät esimies- ja johtamiskokemusta. Jokaisella haudottavalla on oma esimiesmentori, joka varmistaa laajan ja monipuolisen perehdytyksen. Tarjoamme henkilöille myös johtamisvalmennuksen ja mahdollisuuden lähiesimiestutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella.

Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme huolehtia kehitysvamma-alan osaajien kouluttamisesta. Esimieshautomon lisäksi tarjoamme työssäoppimispaikkoja lähi- ja sairaanhoitajille sekä sosionomeille. Olemme Suomen suurin kehitysvamma-alan osaajien työssäoppimispaikka. Henkilökuntamme koulutuskalenterista löytyy monen tasoista lakisääteistä-, täsmä- ja menetelmäkoulusta osaajillemme. Mahdollistamme henkilökunnallemme myös työkierron ja sen myötä ammatillisen kehittymisen ja osaamisen jakamisen. Nämä ovat käytännön esimerkkejä siitä, miten käytämme toimintamme tuloksen henkilökuntamme ja asiakaskuntamme hyväksi sekä tavastamme kantaa yhteiskuntavastuuta.

Uskomme, että hyvällä johtamisella, esimiestyöllä ja henkilökunnan ammattitaidon kehittämisellä voidaan vaikuttaa niin hyvän asiakaskokemuksen kuin työntekijäkokemuksen syntymiseen. Henkilöstötutkimuksemme tulokset tukevat näitä vahvasti: 82% henkilöstöstä on sitä mieltä, että lähiesimiehet tukevat työssä onnistumista ja 78% henkilöstöstä kokee, että työssä kehittymiseen rohkaistaan. Koko henkilöstön parissa yksi tulos kuitenkin kertoo työmme palkitsevuudesta: 94% henkilöstöstä kokee tekevänsä merkityksellistä työtä.

Kirjoittaja Leila Rutanen työskentelee Rinnekodissa palveluliiketoimintajohtajana.

Edellinen artikkeliAluehallintovirasto tutkii 15 hoivakodin toimintaa Turussa
Seuraava artikkeliMobiilikuvalla etäkonsultaatiota potilaan hoitoon nopeasti, tehdään se myös tietoturvallisesti