Etäterveydenhuollon mahdollisuudet ja haasteet

Miltä näyttää terveyskeskus, joka on potilaslähtöinen, soveltaa käyttäjäystävällisiä, uusia digitaalisen hoivan ratkaisuja ja on lisäksi aina avoinna? Houkutteleva ajatus monilla mahdollisuuksilla, eikä edes kaukaista tulevaisuutta. Toisaalta haasteita riittää, ja usein ne kasaantuvat päättäjien pöydille. Digitaalinen etähoiva on keino vähentää terveydenhoidon kustannuksia samalla, kun asiakkaan jonotusaika, hoivayhteyden saatavuus ja riippumattomuus sijainnista helpottuvat huomattavasti. Vastaanotto verkossa videoyhteyden kautta on hyvä ja helppo esimerkki tästä.

Voiko tekniikka todellakin korvata fyysisen käynnin?

Niissä tapauksissa, kun videovastaanotto on mahdollista, hyödyt ovat huomattavat niin hoivantuottajalle kuin potilaalle. Toisaalta, ei haasteita kannata peitota hyötyjen alle. Vastaus fyysisen käynnin korvattavuuteen teknisillä uusilla ratkaisuilla on sekä kyllä että ei. Kaikissa tapauksissa potilas tulee olla keskiössä, ja hoivasuunnitelman tekninen toteuttamistapa on aina lääkärin, sairaanhoitajien ja potilaan yhteinen päätös, potilaan parhaaksi.

Uuden tekniikan mukana tulee aina epävarmuus. Lääkäreiden, hoitajien ja potilaiden kanssa keskustellessamme keskeiseksi epävarmuustekijäksi ja haasteeksi nousi luottamus. Suuri osa meistä luottaa lääkäreihin, heidän ammattitaitoonsa sekä kykyyn tehdä oikeita diagnooseja sekä antaa asianmukaista hoivaa.

Muuttuuko luottamus, kun fyysinen lääkärikäynti korvataan virtuaalisella vastaanotolla? Usea lääkäri sanoi voivansa tehdä potilasdiagnoosin tunnustelematta tai koskettamatta potilasta. Kun potilastiedot ovat ajan tasalla, lääkäri näkee ja kuulee potilaan sekä voi esittää tälle kysymyksiä ja keskustella potilaan kanssa, johtopäätöksien tekeminen koettiin mahdolliseksi ja luotettavaksi. Tämä ei tarkoita, että kaikki fyysiset käynnit tulee vaihtaa. Pikemminkin videoyhteys hoivassa toimii täydentävänä toimenpiteenä. Se toimii puhelimen ja fyysisen lääkärikäynnin välivaiheena.

Luottamuksen rakentaminen teknisten ratkaisuiden käytön myötä on hoiva-ammattilaisille alussa haaste, jonka kukin käsittelee ja kokee eri tavoin. Keskeinen kysymys on, kuinka nopeasti haasteeseen vastataan yksilötasolla. Ottaen huomioon sairaanhoidon resurssit, tarpeet, potilasmäärien ja -jonotusaikojen kasvun sekä hoivan saatavuudelle asetetut uudet vaatimukset, vastaus on mitä pikemmin, sen parempi. Doctagon Oy:n toimitusjohtaja Stefan Wentjärveä lainaten ”etähoiva ja videovastaanotot sen osana ovat itsestäänselvyys tulevaisuudessa. Näemme tämän tärkeänä osana pyrkimyksessämme olla innovatiivisen hoivan edelläkävijä Suomessa.” Tutustu myös Wentjärven haastatteluun, jossa hän kertoo muun muassa digitaalisen etähoivan käyttömahdollisuuksista, haasteista ja sovellusalueista.

Tutustu meihin visibalaisiin, Visibaan ja tarjoamiimme digitaalisen etähoivan ratkaisuihin osoitteessa www.visibacare.com/fi

Ota yhteyttä, rakennamme kokonaisvaltaista huomisen etähoivaa sinua varten, sinua lähellä – Suomessa.

Kirjoittaja on Visiba Caren Advisor Minna Storm, [email protected], 040 5070 445.

Lisätietoja etähoiva- ja videovastaanottoratkaisuista Doctagonin ja Visiba Caren verkkosivuilta.

 

Edellinen artikkeliMobiilikirjaaminen uudistaa toimintatapoja Pohjois-Karjalassa
Seuraava artikkeliDigitaalista hoitoa – miksi?