Eteläsavolainen digiloikka

Aurinkoisena kesäaamuna ja näin juhannuksen kynnykselllä voi hyvin kirjoittaa blogia Etelä-Savosta. Onhan seutu yksi suurimmista kesäasukasmaakunnista Suomessa. Toisaalta digiloikka tai palveluiden digitalisaatio sopii alueelle harvaan asutetun, väestöltään vähenevänä ja vanhenevana maakuntana.

Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla -hanke on pyrkinyt kahden viimeisen vuoden aikana ottamaan digiloikkaa

  • etälääkäri- ja hoivapalveluihin
  • sosiaalialan etäasiointiin
  • sosiaalialan asiakkaiden ja läheisten videovälitteisessä yhteydenpidossa
  • videovälitteisissä yhteydenottopalveluissa
  • 24/7 yhden luukun yhteydenottokanavan toteuttamisessa verkkoon
  • henkilöstön digi-osaamisen ja digi-valmiuksien kehittämiseen.

Miten näissä digiloikissa on onnistuttu?

Essoten etälääkäri ja -hoivapalvelut sekä sosiaalialan etäasiointi

Essoten kokemukset kokeiluista ovat olleet hyvin kannustavia, osittain palvelut ovat jo juurtuneet käytännöiksi, osittain vielä tehdään tarkempia suunnitelmia lähiajan toimenpiteistä. Etälääkäripalvelut on otettu käyttöön Mikkelin keskussairaalan ja Pertunmaan hyvinvointikeskuksen välillä. Pian yhteydet alkavat myös Mikkelin ja Hirvensalmen välillä. Etähoivapalvelut toimivat Pertunmaalla, Juvalla, Mikkelissä ja Haukivuorella.

Haasteita kokeiluissa on kohdattu lähinnä etädiagnostiikassa käytettävän teknologian osalta. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii organisaatiolta muuttumiskyvykkyyttä ja työntekijöiltä työn muutoksen hyväksymistä. Pelkkä tekniikan lisääminen nykyisiin prosesseihin ei tuo tuloksellista ratkaisua, vaan tekniikan ja uudistuneiden prosessien pitää kulkea alusta asti käsi kädessä.

Diakin yhteistyöyritysten digiyhteyksien kehittyminen

Diakin ja sosiaalialan yhteistyöyritysten digi-loikka alkoi palveluprosessien täsmentämisellä, eli mitä osia palveluprosesseista voitiin ottaa digitalisaation kohteiksi. Yritykset, joissa pilotointia tehtiin, olivat: Päihdetyön (Päihdepalvelu Hemma), päihdetyön kehittämisen (Kirkkopalvelut ry / Riippuvuustyön kehittämisyksikkö), mielenterveyspalvelujen (Hoivakehitys ry), lastensuojelun sijaishuollon ja perhetyön (Kirkkopalvelut ry / Valona) sekä kehitysvammapalvelujen (Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus) aloilta.

Kehittämiskohteiksi valikoituivat asiakastyössä käyttöön otettavien sähköisten ratkaisujen etsiminen: kokeilut, jotka parantaisivat asiakkaiden palvelukokemuksia, osallisuuden kokemusta ja mahdollistaisivat uudenlaista vuorovaikutusta. Kiinnostusta videovälitteisyyteen on herännyt sekä asiakkaiden että työntekijöiden puolelta. Videovälitteisyys avaa aivan uusia mahdollisuuksia hoitaa viranomaistyötä, esimerkiksi edunvalvonnassa. Kokemukset videovälitteisestä yksilöterapiasta ovat myös olleet lupaavia; asiakas ja terapeutti ovat sitoutuneet yhteistyöhön, vaikka kuva- ja ääniyhteydet ovat ajoittain pätkineetkin.

Sosterin yhden luukun palvelu nuorille

Sosteriin oli syntynyt tarve kehittää lasten ja nuorten (alle 23v.) palvelutoimintaa. Ratkaisuna todettuun ongelmaan suunniteltiin yhden luukun palveluLasten ja nuorten palveluluukulla toimivalla ”Luukku-tädillä” on käytössään digitaalinen työpöytä, jonka kautta hän löytää samalla näytöllä niin talon sisäiset kuin kansalliset hoito-ohjeet, organisaation hoitopolut, järjestötoimijat kuin osaamisresurssit sekä näiden työntekijöiden työssäolon.

Käyttöönoton mallintaminen ja henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittäminen

DigiSote-hankkeen tavoitteena oli myös digitaalisten välineiden käyttöönoton mallintaminen.  Hankkeessa toteutettiin käyttöönoton yleinen malli, joka avaa niitä tekijöitä, jotka on hyvä huomioida käyttöönottoa suunniteltaessa, toteutettaessa ja käyttöönottoa juurrutettaessa. Henkilöstön digiosaaminen vaatii jatkuvaa päivittämistä, ohjelmat ja välineet muuttuvat nopeassa tahdissa, organisaatiomuutosten aiheuttamat prosessimuutokset mukaanlukien.

Kirjoittaja on DigiSote-hankkeen projektipäällikkö, THM, ft Marja-Liisa Laitinen ([email protected]).

DigiSote-hankkeen tavoitteena on ollut digitaalisten palvelujen sujuvoittaminen sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Savossa. Hankkeessa on korostettu käyttäjäkeskeisyyttä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä digitaalisissa palveluissa. Hankeaika on 1.9.2016 – 31.8.2018 ja toteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri. Hanketta voi tarkemmin seurata hankkeen omilta nettisivuilta digisotehanke.fi. Hanke on ESR-rahoitteinen, ja rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus.

 

Edellinen artikkeliEteläsavolainen digiloikka
Seuraava artikkeliFIT Biotech testaa HIV-rokotetta – tavoitteena on luoda uusi yhdistelmähoito