Hoitoalan yritysten rekrytoivat koulutukset toimivat hyvin Pirkanmaalla

  Työnantajat ovat lähteneet kouluttamaan uusia hoitajia rekrytoivilla työvoimakoulutuksilla, joissa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) kouluttaa hoiva-avustajia ja lähihoitajia. Uudessa koulutuspilotissa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan, TAKKin ja TE-toimiston kanssa jo markkinoinnista ja opiskelijavalinnasta lähtien. Tavoitteena rekrytoivissa koulutuksissa on työllistyminen kyseiseen yritykseen. Tämä on osoittautunut toimivaksi tavaksi löytää uusia työntekijöitä hoitoalalle.

  Helmikuussa uutta koulutusmallia pilotoitiin Attendon kanssa. Ensimmäiset hoiva-avustajat valmistuivat nyt syksyllä ja lähihoitajat jatkavat vielä opiskeluaan. Tällä hetkellä Jyllin kodit ja Esperi Care hakevat uusia hoitajia koulutuksen kautta töihin, ja Nokian kaupungilla aloittaa lokakuussa 14 uutta opiskelijaa.

  TAKKin yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen kertoo, että rekrytoiva työvoimakoulutus toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, jota myönnetään vuodeksi kerrallaan.

  – Vaikuttavuusluvut ovat olleet erittäin hyviä, joten rahoituksen jatkumisesta ei mielestäni ole syytä olla huolissaan. Tavoite on löytää uudenlaisia rekrytointikanavia. Opiskelija saa alan peruskoulutuksen ja suorittaa tutkinnon päätoimisena opiskelijana. Tavoitteena on opiskelijan työllistyminen yritykseen valmistumisen jälkeen, Hyvönen sanoo.

  Opiskelijoiden ohjaus työpaikoilla on keskeisessä roolissa ja tähän halutaan panostaa yhdessä. Koulutuksessa mukana olevalle työpaikalle TAKK järjestää työpaikkaohjaajavalmennusta, jos yritykseen menee 15-20 harjoittelijaa. Vakinainen työntekijä saa oppisopimuksella valmennuksen heidän ohjaamiseensa.

  – Koulutuksen prosessi on mennyt tosi hyvin, se on yrityksille erittäin räätälöityä. Olemme oppineet markkinoimaan koulutuksia opiskelijoille niin, että juuri oikeat ihmiset löytyvät. Heille korostetaan työpaikan mahdollisuuksia. Hoitoalalle tulevat testataan ja haastatellaan, ja soveltuvuus ratkaisee valinnan. Opiskelun alussa on noin kahden kuukauden orientointijakso, jolla soveltuvuutta katsotaan, ja tähän mennessä kaikki ovat saaneet ja halunneet jatkaa orientointijakson jälkeen. Olemme löytäneet tosi hyviä malleja löytää yrityksille sopivat työntekijät, Hyvönen jatkaa.

  Kohderyhmänä työvoimakoulutuksessa on työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla ei tarvitse olla kokemusta hoitoalalta. Oma soveltuvuus, terveys ja motivaatio ratkaisevat.

  – Tämä on toiminut huippuhyvin, sillä hoitajista on huutava pula. Opiskelijat voivat harjoittelun aikana käydä yrityksen eri toimipisteissä, Hyvönen kertoo.

  Hän sanoo, että Pirkanmaan kokemuksia on kyselty paljon, koska ne ovat olleet niin hyviä.

  Pirkanmaalla mukana olevat hoitoalan työnantajat (tilanne 27.9.2019): Attendo Oy, Esperi Care Oy, KoskiHoiva Oy, Lempäälän Kotokampus, Nokian kaupunki, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, Jyllin Kodit O.y