HUS, Helsingin yliopisto ja Accenture yhteistyöhön laajennetun todellisuuden tuomiseksi lääketieteelliseen koulutukseen

HUS, Helsingin yliopisto ja Accenture toteuttavat yhdessä laajennettuun todellisuuteen eli virtuaali- ja täydennettyyn todellisuuteen keskittyvän opintojakson lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Kurssi toteutetaan toukokuussa 2019 ja sen aikana syvennytään virtuaali- ja täydennetyn todellisuuden käsitteisiin, teknologiaan ja laitteisiin sekä tutustutaan laajennetun todellisuuden käyttöön ja potentiaaliin terveydenhuollossa. Kurssin aikana kokeillaan myös uudenlaisia oppimisen muotoja, muun muassa moniammatillista hackathon-tapahtumaa.

Toimialarajat ylittävä yhteistyö tärkeää myös koulutuksessa

Terveydenhuollossa teknologian rooli kasvaa ja samalla teknologisen kehityksen vauhti lisääntyy, mikä lisää tarvetta toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Terveydenhuoltoon liittyvän teknologian ja teknologisten sovellutusten kehittäminen tapahtuu yhä useammin teknologian kehittäjien, terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden välisessä yhteistyössä. Raja-aitojen madaltamiseksi on tärkeää tuoda uusinta teknologiaa osaksi alan peruskoulutusta, jotta terveydenhuollon ammattilaisilla on paremmat valmiudet tunnistaa kehitystarpeita ja osallistua teknologian kehittämiseen.

HUSin, Helsingin yliopiston ja Accenturen yhteisenä tavoitteena on, että kyseisen kurssin jälkeen opiskelijoilla on ymmärrys virtuaali- ja täydennetyn todellisuuden käsitteistä, minkä lisäksi opiskelijat tunnistavat teknologian soveltamisen mahdollisuuksia terveydenhuollossa.

– Teknologia on yhä vahvemmin läsnä lääkäreiden arjessa ja yrityksillä taas on keskeinen rooli teknologian kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että yhdistämme osaamistamme yli toimialarajojen myös tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa, kommentoi HUSin VRLabin projektipäällikkö Katariina Rouvinen.

Teknologisen kehityksen ollessa yhä tiiviimmin osa terveydenhuollon ammattilaistenkin arkea myös oppimisen tavat uudistuvat. Kurssin aikana opiskelijat pääsevätkin kokeilemaan ilmiöpohjaista oppimista kaksipäiväisen hackathon-tapahtuman avulla.

– Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat kehittävät ryhmätöissä laajennetun todellisuuden konsepteja yhdessä startup-yrittäjien sekä Accenturen teknologia- ja muotoiluosaajien kanssa. Näin opiskelijat pääsevät kokeilemaan monialaista ja ketterää kehitystyötä, toteaa Jaakko Hyvärinen, Accenturen Liquid Studio -innovaatiokeskuksen vetäjä.

Laajennetulla todellisuudella huima potentiaali terveydenhuollossa ja empatian voimistajana

Laajennetun todellisuuden sovellutukset ovat vielä melko harvinaisia terveydenhuollossa ja murto-osa ammattilaisista on edes kokeillut teknologiaa. Tämä johtuu pitkälti teknologian kehitysvaiheesta, korostaa Liquid studion Hyvärinen.

– Vasta viime vuosina teknologia on ottanut huimat laatuharppaukset ja samalla laitteiden hinnat ovat pudonneet merkittävästi. Jos esimerkiksi laadukkaat virtuaalilasit maksoivat ennen kymmeniä tuhansia, tänä päivänä sellaiset voi ostaa sadoilla euroilla.

Pisimmällä laajennetun todellisuuden hyödyntämisessä ollaan eri terapiamuodoissa, kuten esimerkiksi ahdistushäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa, sekä leikkausten suunnittelussa ja niihin liittyvässä konsultaatiossa. Viime aikoina potentiaali on tunnistettu varsinaisen hoitotyön lisäksi myös koulutuksessa eli toimenpiteiden tai vaikkapa potilaan kohtaamisen harjoittelussa.

Virtuaalimaailma mahdollistaa todentuntuisia harjoittelutilanteita rajattoman määrän, mikä mullistaa kouluttamista, kuten Jussi Merenmies lääketieteellisestä tiedekunnasta toteaa.

– Nykyään lääkäriopiskelijat harjoittelevat esimerkiksi potilaan kohtaamisia yhden luentokerran ja apuna toimivat ammattinäyttelijät. Saman harjoituksen tekeminen virtuaaliympäristössä rikastaisi kohtaamisten kirjoa entisestään sekä mahdollistaisi harjoittelumäärien merkittävän kasvattamisen.

Toimialoista riippumatta laajennettu todellisuus voikin voimistaa empatiaa mahdollistamalla asettumisen toisen asemaan ja tilanteiden kokemisen uusista perspektiiveistä. Lisäksi lääketieteellistä koulutusta ja osaamista voisi virtuaalimuodossa viedä ketterästi alueille, joissa osaamisesta on eniten pulaa, kuten vaikkapa kehittyviin maihin.

TERVETULOA AVOIMELLE YLEISÖLUENNOLLE 9.5. klo 15-18:
Jos aihepiiri kiinnostaa, tervetuloa kurssin avoimelle yleisöluennolle 9.5. klo 15-18, paikkana Biomedicum. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen täällä.

Edellinen artikkeliAsiakkaamme on oman elämänsä asiantuntija – erityisasiantuntijuus mahdollistaa sen
Seuraava artikkeliEsperi Care lopettaa kehitysvammaisten kodin Punkalaitumella