Innovatiivisia ratkaisuja ja osaamista sote-alalle systemaattisen kokeilun ja testaamisen avulla

Metropolia-ammattikorkeakoulu auttaa asiakkaitaan kehittämään toimintaansa niin, että sillä on aidosti vaikuttavuutta. Osaaminen ja uudet ratkaisut kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Toimintaympäristön muuttuminen ja digitaalisuuden eteneminen luovat organisaatioille muutospaineita. Henkilöstön osaamisen kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa, mutta aina ei ole selvää näkemystä siitä, mitä pitäisi tehdä. Metropolian innovaatiokeskittymät toimivat uusien ratkaisujen tuottamisen ja oppimisen alustoina.

Strategiamme ydin on vaikuttavuus, jolla vastaamme eri alojen uudistumisen ja digitalisoinnin vaatimuksiin. Vaikuttavuutta saadaan aikaan kokonaisvaltaisilla toimintatavoillamme, joissa hyödynnämme eri näkökulmia, innovatiivista otetta, asiantuntemustamme ja rohkeutta kokeilla uusia ratkaisuja. Puolueettomana toimijana pystymme verkostoimaan eri alojen ihmisiä, ja oma asiantuntijaorganisaatiomme voi auttaa eri näkökulmien hakemisessa ja mukaan tuomisessa. Yhteistyö Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa on myös kustannustehokasta.

Lähdemme aina liikkeelle asiakkaan tarpeesta tai ongelmasta, jonka pohjalta toiminta suunnitellaan. Kehittämistyö voi koostua yksittäisistä projekteista tai pidempikestoisesta kumppanuudesta. Useimmiten ratkaisu löytyy monialaisesta toimintatavasta. Tähtäimenä on aina tiedon soveltaminen käytäntöön, ja opiskelijat ovat mukana kehittämisessä. Metropolian opiskelijoilla on tuoretta näkemystä ja asiantuntijoillamme paljon kokemusta ja tutkimustietoa siitä, mikä toimii.

Useissa ratkaisuissa hyödynnämme uusinta teknologiaa. Sitä pystymme monialaisena oppilaitoksena tarjoamaan luontevasti, sillä meillä on Suomen laajin insinöörikoulutus, ja olemme aktiivisia uuden teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tieto ja osaaminen liikkuvat sujuvasti eri alojen kesken myös laajan yhteistyöverkostomme kautta.

Metropolian osaaminen on koottu innovaatiokeskittymiin. Niiden toiminnassa hyödynnämme uusia kampuksiamme ja laboratoriotiloja. Esimerkiksi virtuaalinen todellisuus voi tuoda konkreettisesti esiin uuden asian eri puolia ja auttaa kokeilemaan vaikkapa uutta hoitotapaa potilaan näkökulmasta. Meillä käy myös sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä, joten heidän kanssaankin asioita voidaan testata.  Testaaminen ja kokeilu ovat olennaisia parhaan ratkaisun löytämisessä, ja kokeilukulttuuri on tuottanut erittäin hyvää tulosta.

Yksi konkreettisista uudistuksistamme on Myllypuron kampukselle vuodenvaihteessa valmistuva innovaatioympäristö. Se on sosiaali- ja terveysalan huippuluokan palvelukeskus, jonka tiloja, laitteita ja osaamista yritykset voivat halutessaan vuokrata. Tulemalla kampukselle yritykset pääsevät mukaan uusien ratkaisujen kehittämiseen. Pyrimme siihen, että voi myös syntyä uusia ekosysteemejä, jos löytyy toistensa palveluja luontevasti hyödyntäviä yhteistyökumppaneita.

Metropolian opiskelijat osallistuvat aktiivisesti uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. He oppivat oman alansa tieto- ja taitoperustan lisäksi taitoja, joilla he voivat työelämässä tarttua erilaisiin kehittämishaasteisiin. Tällaisesta avoimesta innovaatiotoiminnasta meillä on jo kymmenen vuoden kokemus.

Kirjoittaja Riitta Konkola on Metropolia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori.

Edellinen artikkeliMedKit pysyy ripeässä kasvuvauhdissa
Seuraava artikkeliEnsimmäinen Olo-apteekki avautui Helsingissä – ”kansainvälisesti ainutlaatuinen kumppanuusmalli”