Ismo Partanen, LPY: Poikkeusolot mahdollistaa suorahankinnat

STM on kutsunut yksityisiä terveyspalveluyrityksiä keskustelemaan varautumisesta pandemiaan. Tiistaina pidettiin kokous, jossa olivat mukana suurimmat terveyspalveluyritykset ja alan liitot.

Yksityiset terveyspalveluntuottajat ovat toimittaneet sosiaali- ja terveysministeriölle listan niistä asioista, joissa ne voisivat auttaa julkista sektoria pandemian voittamisessa. Poikkeusolossa lisätään yksityisen ja julkisen sektorin resursseja koronavirusta vastaan.

– Poikkeusoloissa muun muassa suorahankintoja voidaan tehdä joustavammin, ja tämän tulkinnan olemme vahvistaneet myös työ- ja elinkeinoministeriöstä, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Osapuolet pohtivat kokouksessaan tiedonvaihdon ja yhteneväisen ohjeistuksen parantamisesta koronaviruksesta, jotta kaikki toimisivat samalla tavalla. Keskusteluissa selvitetään myös sitä, miten yksityinen sektori voisi toimia joustavammin poikkeusoloissa. Esimerkiksi lääkärien liikkuvuuteen on kiinnitetty huomiota.

– Suurin osa yksityisen sektorin lääkäreistä toimii ammatinharjoittajana, eivätkä he voi siirtyä paikkakuntien välillä esimerkiksi konsernin eri yksiköissä ilman lupamenettelyä. Tätä menettelyä halutaan nyt helpottaa, jotta lääkärit voisivat liikkua sujuvasti toimipaikkojen välillä, Partanen sanoo.

Partasen mukaan julkisella sektorilla tarvittavan kapasiteetin lisäämiseen on käytettävissä monia keinoja. Hän luettelee muutamia esimerkkejä yrityksiltä tulleista ehdotuksista:

– Yksityisen sektorin toimipaikoissa voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollon hoitoja tarvitsevia potilaita.

– Yksityisillä on kehittyneemmät etä- ja digipalvelut. Tällaiset lääkäriasemat voisivat osallistua koronapäivystykseen ja palvella etänä epätietoisia ja sairastuneita, myös muita kuin epäiltyjä tai sairastuneita koronapotilaita.

– Kuntoutuslaitoksia voisi muuntaa hoitotiloiksi, joihin yksityiset voisivat tarjota palveluita.

– Yksityiset yritykset voisivat tuottaa perustason erikoissairaanhoidon palveluita.

– Lisäksi osapuolet keskustelivat tilanteesta, jossa tartuntatauti saastuttaa jonkin tilan, ja uusia hoitopaikkoja tarvitaan esimerkiksi ikääntyneille. Yksityisillä on tarjota ainakin 1500 hoitopaikkaa.

– Muita kuin koronaviruspotilaita voidaan heidän toipumisaikanaan siirtää yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten toimitiloihin.

STM:n ja yksityisten palveluntuottajien tapaamiset jatkuvat viikoittain.

kuva: Shutterstock