Jatkorahoitusta aivokuvantamistekniikoiden yhdistelmän kaupallistamiskehitykseen – mahdollisuus tarkentaa syöpädiagnostiikkaa

  Aalto-yliopiston tutkimusryhmän juuri päättyneessä BREAKBEN (Breaking the Nonuniqueness Barrier in Electromagnetic Neuroimaging) -hankkeessa kehitettiin erittäin herkkiä suprajohtavia laitteita matalien magneettikenttien mittaamiseksi.

  Innovatiivinen kuvantamisjärjestelmä on suunniteltu mittaamaan ja yhdistämään kahden kuvantamistekniikan signaaleja: magnetoenkefalografia (MEG) ja ultramatalien kenttien magneettiresonanssikuvantaminen (ULF MRI). Aalto-yliopiston teknistä kehitystyötä BREAKBEN-hankkeessa on johtanut Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen tutkija Koos Zevenhoven.

  – Olemme kehittäneet ensimmäisen koko pään peittävän mittausjärjestelmän, jossa samoilla antureilla mitataan sekä MEG- että ULF MRI -signaaleja. Pelkästään MEG-mittausten perusteella ei voi olla varma, mitkä aivojen osat ovat toiminnassa jossain kohteessa tai potilaassa, professori Risto Ilmoniemi kertoo.

  MEG mittaa aivojen tuottamia erittäin pieniä magneettikenttiä kallon ulkopuolelta, ja lääkärit saavat menetelmän avulla tietoa hermoston toiminnasta. MRI taas kartoittaa vetyatomien pyörivien ytimien kudosriippuvaista toimintaa ja muodostaa aivojen rakennekuvia.

  Samanaikainen ULF MRI -mittaus antaa tarkan tiedon aivokuoren muodosta ja sijainnista mittalaitteeseen nähden. Kuvantamisesta saadaan nyt huomattavasti entistä tarkempaa tietoa verrattuna nykytilanteeseen, jossa aivokuoren sijaintia ei tunneta tarkasti.

  Berkeleyn yliopiston professori John Clarken ryhmä on kehittänyt ULF MRI -kuvantamista vuodesta 2004 lähtien käyttäen ainoastaan yhtä SQUID-anturia. BREAKBEN vie yhdistelmäkuvantamisen seuraavaan vaiheeseen käyttämällä 120 ultraherkkää anturia.

  – Hankkeessa saavutetut läpimurrot avaavat aivojen kuvantamiselle täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Uskomme ULF MRI -tekniikan, sen sovellusten ja MEG-MRI-yhdistelmän mahdollistavan selkeästi entistä monipuolisemmat ja informatiivisemmat aivojen tutkimukset, Ilmoniemi sanoo.

  MEG:n ja MRI:n samanaikaisesta mittauksesta voi olla apua esimerkiksi epileptisen aivotoiminnan paikantamisessa, ja se voi mahdollistaa leikkaushoidon entistä tarkemman suunnittelun.

  Kaupallistaminen tavoitteena

  Aalto-yliopiston BREAKBEN-ryhmä on saanut projektinsa jatkoksi EU:lta Innovation Launchpad -rahoitusta tekniikan kaupallistamisvalmisteluja varten.

  – Jatkorahoitus on myönnetty vuodeksi, ja meidän on tarkoitus kehittää innovaatiota sellaiseen muotoon, että se kiinnostaisi mahdollista yritystä, ja tuote soveltuisi sairaalakäyttöön. Hanke on poikkeuksellisen vaativa, ja edelleen on epävarmaa, onnistuuko se tässä ajassa, mutta itse uskon, että onnistuu, ja meillä on erittäin suuri motivaatio onnistua. Tutkimusryhmässämme on erittäin lahjakkaita tutkijoita, kuten teknisestä kehityksestä vastaava Koos Zevenhoven, professori Ilmoniemi toteaa Hoivalle ja Terveydelle.

  Hänen mukaansa uudella menetelmällä voidaan sen onnistuessa tutkia paljon muitakin kuin aivosairauksia.

  – MEG on yleisesti käytetty menetelmä, jolla saadaan tarkkoja leikekuvia aivoista, mutta uudenlaisella ultramatalien kenttien MRI:llä saadaan uudenlaista informaatiota. Toivon, että paremmalla diagnostiikalla voitaisiin tutkia aivokasvaimen, syövän esivaiheita, joita ei vielä nykyisin pystytä toteamaan. Tohtori Clarke on saanut siitä hiukan kokemusnäyttöä USA:sta, jossa hän on tutkinut eturauhassyövän näytteitä, joten siitä on tiettyjä toiveita, Ilmoniemi toteaa.

  Kuvassa on rakenteilla magneettikenttien mittaamiseen käytettävä anturikypärä ja siihen liittyvää elektroniikkaa. (Kuva: Marko Havu/Aalto-yliopistokuva: Aalto yliopisto)