Jokaisella nuorella on oikeus saada peruskoulu tehdyksi

Diakonissalaitoksella on tänäkin vuonna käynnissä Syy elää -joulukampanja. Sen tavoitteena on, että yhä useampi nuori saa apua ja tukea, löytää omat unelmansa, voimavaransa sekä paikkansa yhteiskunnassa. Kampanjalle kasvonsa antaneen Katin koulu keskeytyi vaikeasta perhetilanteesta johtuvien mielenterveysongelmien vuoksi. Katin kaltaisia apua tarvitsevia nuoria Suomessa on paljon, kirjoittaa Vamoksen johtaja Terhi Laine.

Suomalaista peruskoulua on pidetty menestystuotteena, joka takaa lasten ja nuorten tasa-arvon. Viime aikoina on kuitenkin havaittu säröjä koulutuksen tasa-arvoisuudessa. Tutkimukset osoittavat, että peruskoulussa erilaisten perheiden lapset ovat jo lähtökohtaisesti eri asemassa. Ongelmien kasaantuminen ja köyhyys perheessä lisää lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä. Kun perheessä on monia ongelmia, vanhemmilla ei aina ole voimavaroja tukea lasta tai lapsen koulunkäyntiä.

”15-vuotiaana olin todella pohjalla. Peruskoulua olisi ollut jäljellä puoli vuotta. Se oli ylivoimaista.”

Kuten Kati, moni nuori elää tilanteessa, jossa peruskoulun loppuun saattaminen voi olla ylivoimaista. Tilastokeskuksen mukaan peruskoulun tavalla tai toisella kesken jättäneitä oli lukuvuonna 2017-2018 yhteensä 510. Diakonissalaitoksen Vamos-palveluun hakeutuneista nuorista jopa kuusi prosenttia oli ilman peruskoulun päättötodistusta vuonna 2018. Pelkän peruskoulun varassa oli lähes joka toinen nuori.

Vamoksessa jokainen aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua ja vastata hänen tarpeisiinsa. Tukea saa niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun. Vähitellen etsitään nuorelle yhdessä polku eteenpäin.

”Vamoksessa mut kohdattiin inhimillisesti, ei nähty ongelmana tai diagnoosina vaan ihmisenä. Se oli lähestulkoon eka kerta, kun mä tunsin tällaista.”

Katin tavoin nuori voi jatkaa Vamoksessa kesken jääneitä peruskouluopintojaan, joiden suorittamiseen nuoret tarvitsevat usein kokonaisvaltaista tukea. Helsingissä peruskouluopintojen järjestämisestä vastaa Suomen Diakoniaopisto.

Nuoren koulunkäynnin esteenä voi olla monia asioita kuten nukkumisvaikeudet, pelaaminen, sosiaaliset pelot ja psyykkiset haasteet, oppimis- ja  keskittymisvaikeudet, päihdeongelmat tai jo varhain alkanut rikoskierre.

Vamoksessa nuoria tuetaan yksilöllisesti välittäen ja kannustaen nuoren tarpeesta käsin. Kun opettajat ja valmentajat oppivat tuntemaan nuoren, tiedetään milloin nuorelta voidaan vaatia jopa itsensä ylittämistä. Onnistuminen auttaa elämässä eteenpäin.

”Suorituksia alkoi kertyä, jopa ihan kohtuullisilla arvosanoilla. Pikkuhiljaa aloin uskoa itseeni. Kun viimein sain käsiini peruskoulun päättötodistuksen, se oli mulle aivan valtavan upea hetki.”

Peruskoulun suorittaminen on Suomessa välttämättömyys työllistymisen näkökulmasta. Meiltä on lähes hävinneet työpaikat, joihin voisi mennä perusasteen suorittamisen jälkeen ilman toisen asteen tutkintoa. Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste onkin vain 40 %. Työllisyysasteen nostamisessa kannattaa kiinnittää huomiota nuoriin, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta ja heihin, jotka ovat pelkän peruskoulun varassa. Oppivelvollisuusiän nostaminen 18-vuoteen voi tuoda uusia ratkaisuja, jos koulutuksen rinnalla vahvistetaan nuoren elämänhallintaa.

”Mun elämän mullisti pieni asia: Löysin paikan, jossa muhun suhtauduttiin kuin ihmiseen. Jos nyt kysyttäisiin, missä näen itseni viiden vuoden päästä, mä pystyisin vastaamaan. Näen itseni tietokoneiden, koodaamisen ja e-urheilun parissa.”

Reilut kymmenen vuotta sitten perustettu Vamos on auttanut jo 12 000 nuorta kahdeksalla paikkakunnalla. Vamoksen nuorista yli 50 % pääsee takaisin kouluun tai töihin vuoden aikana ja 87 % kokee, että heidän elämänsä on muuttunut parempaan suuntaan.

Syy elää -kampanjan tuotto käytetään nuorten tukemiseen Diakonissalaitoksen palveluiden kautta. Tavoitteenamme on, että pystymme ensi vuonna auttamaan mahdollisimman montaa nuorta. ”Jokaisella nuorella on oikeus saada peruskoulu tehdyksi” totesi valmentaja, joka työskentelee Vamoksen nuorten kanssa.

Tähän ei ole lisättävää.

Kirjoittaja Terhi Laine on Diakonissalaitoksen Vamos ja työllisyys -ohjelman johtaja.

Edellinen artikkeliAsiakaskokemuksen merkitys koko ketjussa, hoivan näkökulma ja datan hyödyntäminen osana asiakaskokemuksen kehitystä
Seuraava artikkeliDatalla enemmän hyvinvointia ja työhyvinvointia