Jyväskylän yliopisto tutki: Verkkopohjainen terveysvalmennus voi tehokkaasti lisätä liikunnan harrastamista

Tuoreen Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan verkkopohjaiseen terveysvalmennukseen osallistuneiden liikunnan harrastaminen lisääntyi valmennuksen aikana. Valmennuksen osallistujat olivat vähän liikkuvia aikuisia, joilla oli ylipainoa ja useimmilla myös pitkäaikaissairauksia. Terveysvalmennukseen kuului psykologisen joustavuuden harjoituksia ja sen aikana sai tukea vertaisilta.

Elämäntapamuutosten tueksi tarjotaan lisääntyvästi palveluita myös digitaalisessa muodossa. Tällä hetkellä tiedetään melko vähän siitä, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia verkossa tarjottavilla palveluilla on yksilöiden terveyskäyttäytymiseen.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa kaksivuotinen ryhmämuotoinen valmennus toteutettiin osana terveyskeskusten tarjoamia palveluita. Tutkimusnäyttöön pohjautuvan verkkopohjaisen terveysvalmennuksen sisällöissä painottuivat elämäntapamuutoksiin liittyvien ajatusten, tunteiden ja aikaisempien kokemusten tarkastelu. Niitä käsittelevät harjoitukset oli rakennettu hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaatteiden mukaan.

– Verkkopohjaiseen terveysvalmennukseen sisältyneet psykologisen joustavuuden harjoittelu ja koulutetun vertaisen tarjoama tuki olivat hyödyllisiä liikunnan lisäämisessä erityisesti vähän liikuntaa harrastavilla. Lisäksi enemmän liikuntaa harrastavien psykologinen joustavuus lisääntyi valmennuksen aikana, mistä on hyötyä elämäntapojen ylläpitämisessä jatkossa, väitöskirjatutkija Mari Punna Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Harjoitusten tavoitteena oli lisätä yksilön psykologista joustavuutta, eli mm. läsnäolon taitoa ja kykyä suhtautua joustavasti eteen tuleviin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Harjoitukset oli koottu kolmeksi kuuden viikon mittaiseksi verkkojaksoksi, ja niitä pystyi tekemään joustavasti omien arjen aikataulujen mukaan.

Osallistujien oli mahdollista saada kannustusta muutosten tekemiseen koulutetuilta kokemusasiantuntijoilta valmennuksen aikana. Vertaiselta saatu tuki on aiemmin havaittu hyödylliseksi elämäntapamuutoksissa. Kokemusasiantuntijat tukivat ja kannustivat osallistujia muutosten tekemisessä verkkojaksojen aikana verkkokeskusteluissa, sekä jaksojen välissä puhelimitse ja pienryhmätapaamisissa.

Tutkimuksen tulokset tuovat uutta tietoa elämäntapaohjauksen kehittämiseen, sillä liikunta on merkittävä tekijä kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tämä tutkimus osoitti, että perinteisen kasvokkain toteutettavan elämäntapaohjauksen lisäksi asiakkaille kannattaa tarjota myös uudenlaisia palveluita.

– Terveysvalmennusten sisällöillä on tärkeä merkitys. Niitä kannattaa suunnitella ja testata huolella, sekä ottaa asiakkaat mukaan kehittämiseen. Nyt vahvistui käsitys siitä, että liikuntaan, ravitsemukseen ja lepoon liittyvän ohjauksen lisäksi esimerkiksi vertaistuen hyödyntämistä ja elämäntapamuutosten taustalla olevien ajatusten ja tunteiden käsittelemistä kannattaisi lisätä valmennusten sisältöihin, Punna sanoo.

Verkkopohjainen terveysvalmennus rakennettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston terveystieteiden ja psykologian tutkijoiden, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittäjien ja ammattilaisten, sekä koulutettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tutkimukseen osallistui 180 henkilöä Keski-Suomesta. Tutkimusartikkeli on julkaistu Journal of Contextual Behavioral Science -lehdessä.

Alkuperäisartikkeli: Punna, Mari, Lappalainen Raimo, Kettunen Tarja, Lappalainen Päivi, Muotka Joona, Kaipainen Kirsikka, Villberg Jari, & Kasila Kirsti. (2021). Can peer-tutored psychological flexibility training facilitate physical activity among adults with overweight? Journal of Contextual Behavioral Science, 21, 1-11. doi.org/10.1016/j.jcbs.2021.04.007.

Kuva: Jyväskylän yliopisto

Edellinen artikkeliLehtileikkeet, Suomi kävi pieneksi terveysjäteille
Seuraava artikkeliOrtopedisten bioimplanttien valmistaja Bioretec on hakenut osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja aloittaa listautumisannin