Kai lakeja pitäisi noudattaa

”Olemme vaihtoehto valtakunnallisille lääkäritaloketjuille”, lukee Työ ja Terveys ry:n nettisivuilla. Yhdistys edustaa kunnallisia työterveysliikelaitoksia, joiden piti muuttua yhtiöiksi vuoden vaihteessa.

Yhtiöittämisvelvoite perustuu sekä kuntalakiin että kilpailulainsäädäntöön. Perusteena tälle on reilun kilpailun vaade. Jos kunta haluaa toimia markkinoilla, niin toiminnan on oltava läpinäkyvää ja sääntöjen samat kuin muillekin.

Viimeisimmässä Kuntatyönantaja -lehdessä liikelaitosjohtaja Irja Korhonen kuvailee, millaista oli johtaa Työterveys Aallon kolme vuotta kestänyttä muutosprosessia. Vaikein muutettava oli ideologinen suhtautuminen.

Korhonen sanoo, ettei perusterveydenhuollon sääntöihin tottuneen henkilöstön mielestä potilaita olisi voinut laskuttaa. Palvelut oli tarjottava huokeasti tai ilmaiseksi. Ja kyse siis on työterveyshuollosta, toiminnasta kilpailluilla markkinoilla ja verovarojen käytöstä.

Kymmenessä kahdestatoista Aallon yksiköstä toiminta oli raskaasti tappiollista. Laskuttaminen koettiin epäeettiseksi.

On upea juttu, että Työterveys Aallon toiminta on saatettu järkevämmälle pohjalle. Kaksi kysymystä jää kuitenkin jäljelle: kuinka paljon samanlaista ajattelua löytyy vielä muualta,  ja miksi Aallon pitäisi saada nauttia rahoituksellisista ja verotuksellisista etuuksista suhteessa yksityisiin palvelujen tuottajiin?

Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Kari Varkila ihmettelee (Hoiva&Terveys 2.1.), miten on mahdollista, ettei sosiaali- ja terveydenhuollossa koeta tarpeelliseksi noudattaa direktiivejä tai eduskunnan hiljakkoin säätämiä lakeja.

Niinpä. Pahinta on, ettei niiden noudattamatta jättäminenkään ei oikein tunnu kiinnostavan ketään.

Tapani Mäkinen

Edellinen artikkeliPaljon jäi avoimeksi
Seuraava artikkeliPelkkää politikointia?