Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, itse tai omin voimin

Visiban digitaalinen kommunikaatioalusta etähoivapalveluille on helppo askel nostaa hoiva potilaalle paremmalle tasolle. Kyse on kokonaisvaltaisesta kommunikoinnista silloin, kun keskiössä on potilaan terveys ja hoiva, ennakointi, tiedon keruu, analysointi, seuranta, asiantuntijoiden täsmäkohdistaminen tai yhdistäminen potilaan hoivan eri vaiheisiin sekä – erityisesti – kommunikointi potilaan omassa ympäristössä, omalla kielellä ja potilaalle parhaaseen aikaan. Kommunikointi voi tapahtua joko videoyhteydellä, erilaisten viestien ja viestitystapojen, dokumentoinnin tai muun sähköisen yhteydenpidon kautta reaaliaikaisesti tai potilaalle sopivalla tavalla.

Visiba vahvistaa Ruotsissa ja Suomessa esimerkiksi yksityisiä ja alueellisia psyko-, fysio- ja kuntoutusterapian palveluita palvelutuottajille räätälöidyin kokonaisratkaisuin. Monilla Visiban asiakkaista on jo pientä kokemusta varaus- tai videovastaanotoista. Kommunikoinnin eri toimintojen, mittaamisen, seurannan, maksatusjärjestelmien, potilastietojen, kuvantamisen ja kielellisen ymmärryksen kokonaisratkaisu muodostaa Visiban ydinosaamisen pohjoismaisessa toimintaympäristössä. Visiban kokonaisratkaisu rakentuu white label:na asiakkaidemme näköisiksi ja toimii asiakkaidemme ja potilaan kielellä tai tarpeiden mukaan. Nyt moni hoivatoimija miettii, tehdäkö itse tai teettääkö toisilla – potilaan hoivan parhaaksi.

Visiba on asiakastarvelähtöisesti toimiva ja joustava kommunikoinnin kokonaisratkaisutoteuttaja etähoivalle. Palvelumuotona tämä on ylittänyt Visiban asiakkaiden odotukset. Hoivatoimijana kommunikaatioalustan rakentaminen ja kokonaisratkaisu etähoivalle on iso haaste. Moni asiakkaamme siirtää mielellään suuren osan hoivakäynneistä jatkossa digitaaliseksi ja tukee omaa hoivapalvelua Visiban kokonaisratkaisun avulla. Tällöin esimerkiksi hoivakäynnin maksujärjestelmä, en turvallisuus ja helppous eivät jää potilaalle tai hoivatoimittajalle epävarmuudeksi tai etähoivan käyttöönoton viiveeksi.

Visiban kokemuksen mukaan maksujärjestelmän käyttö on muodostunut yhtä helpoksi kuin aiemmin digitaalisten pankkipalveluiden ja verkkolaskujen käyttöönotto. Niinikään kielivalinnat, mahdollisten tiedostojen, kuvien tai muun tukiaineiston lähettäminen tai kotimainen serverihallinta ovat tärkeitä etähoivan kehityspisteitä niin Suomessa kuin Ruotsissa.

– Olemme pohjoismainen yritys ja aina lähellä potilasta sekä hoiva-ammattilaista. Toimimme jo nyt vahvasti kaikissa Pohjoismaissa sekä Iso-Britanniassa, asiakkaamme psyko- ja fysioterapian sektoreilta, kuntoutuksesta, kotihoivasta, lääkäri- ja sairaalasektorilta kertovat mielellään myös uusille asiakkaillemme kokemuksistaan – niitä kannattaa aina kysyä, toteaa Visiban toimitusjohtaja Johan Gustafsson.

Etähoiva ei koskaan korvaa fyysisiä toimenpiteitä tai hoivaa, joissa potilaan läsnäolo on välttämätöntä. Etähoiva vahvistaa ja kehittää hoivaa seuraavalle tasolle, jonka yhtenä pyrkimyksenä on myös (potilas)ystävällinen ja optimoitu kulurakenne.

Tulemme mielellämme kertomaan Visibasta ja tulevan kesän aikana olemme mukana useissa hoiva-, terveysteknologia- ja yleistapahtumissa niin Suomessa kuin Ruotsissa. Tapaat meidät Porissa, Almedalenissa (Visbyssä), Perämeren pohjukassa, Norrbottenin ja Turun alueen tapahtumissa – minne sinä meidät haluaisit? Olemme mielellämme mukana ja osallistumme sinne, minne hoivan parannukset ulottuvat etänä tai perinteisen polkimin.

Lähde mukaan matkalle tulevaisuuden hoitopalveluihin, tutustu meihin visibalaisiin, Visibaan ja tarjoamiimme digitaalisen etähoivan ratkaisuihin www.visibacare.com/fi.

Kirjoittaja on Visiba Caren Advisor Minna Storm, [email protected], 040 5070 445.

Lisätietoja etähoiva- ja videovastaanottoratkaisuista Visiba Caren verkkosivuilta

Edellinen artikkeliItse maksavien osuus säilyy soten jälkeenkin
Seuraava artikkeliLean tehostaa prosesseja myös apuvälinemarkkinoilla