Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden lautakunta käsittelee kouluikäisten silmälääkärin ja optikkopalveluiden hankintaa – tulossa palveluseteli

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 10.5.2023 kokouksessaan käsittelee kokouksessaan muun muassa kouluikäisten silmälääkärin ja optikkopalveluiden hankintaa sekä valtuustoaloitetta neuropsykiatristen palveluiden strategian laatimisesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Lautakunnalle ehdotetaan, että se esittää aluehallitukselle kouluikäisten silmälääkärin ja optikkopalveluiden hankinnan käynnistämistä.

Koululaisten terveydentilan selvittämiseen liittyvät silmälääkärin tutkimukset tulee lain mukaan tuottaa osana kouluterveydenhuollon palveluja. Kouluterveydenhuolto voi käyttää apunaan optikkopalveluja arvioidessaan yli 8-vuotiaiden oppilaiden kohdalla silmälääkäritutkimuksen tarvetta. Optikkopalveluista ei säädetä lainsäädännössä.

Tavoitteena on saada yhdenvertaiset palvelut koko hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueella ei ole omaa palvelutuotantoa, eikä sitä nähdä tarkoituksenmukaisena tuottaa omana palveluna, näin sekä optikon että silmälääkärin palvelu olisi hankittava ostopalveluna.

Koululaisten silmälääkäri- ja optikkopalveluista on useita kunnista Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyneitä sopimuksia tai käytänteitä. Näiden pohjalta toimintaa jatketaan vuoden 2023 loppuun saakka.

Koululaisten silmälääkäripalveluun on Keski-Suomen hyvinvointialueella tulossa myös palveluseteli ja optikkopalvelun palveluseteli on valmisteilla, mutta lain mukaan palveluseteli ei voi olla ainoa tapa tuottaa palvelua. Tavoitteena on, että uudet ostopalvelusopimukset ja palvelusetelit ovat käytössä 1.1.2024 alkaen.

Silmälääkärin hankinnan arvioitu arvo on noin 130 000 euroa ja optikkopalvelun noin 32 000 euroa, molemmat neljän vuoden ajalle laskettuna. Palveluun osoitettu määräraha on kouluterveydenhuollon käyttötaloudessa. Vuositasolla koululaisten optikko- ja silmälääkäritutkimuksia Keski-Suomen hyvinvointialueella tehdään noin 800. Näistä osa toteutetaan valmistelussa olevin palvelusetelein.

Kuva: Shutterstock

Edellinen artikkeliPalvelusetelituottajahaku avattu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Seuraava artikkeliPihlajalinnan omien osakkeiden luovutus