Kestäviä sote-säästöjä terveyttä edistämällä ja hyvällä kuntoutuksella

Sote-uudistukselle on ladattu yhä suurempia odotuksia sitä mukaa, kun uudistuksen toimeenpano on viivästynyt. Myös uudistuksen mittakaava on paisunut, kun siihen liitettiin aluehallinnon uudistus, joka puolestaan johtanee suuriin muutoksiin verotuksessa ja valtionosuusjärjestelmässä. Välillä tuntuu, että rakenteiden ympärillä pyörivä keskustelu hautaa allensa kaikkein tärkeimmän, eli ihmisten hyvinvoinnin.

Keskeinen uudistuksen tavoite on alusta alkaen ollut terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Usein unohdetaan, että valtaosa terveyseroista syntyy kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella. Hyvinvoinnin pohja luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Silloin on paras aika vaikuttaa terveelliseen ruokavalioon ja elintapoihin, ehkäistä lihavuutta ja kannustaa liikkumaan.

On hienoa, että nyt on otettu tavoitteeksi sisällyttää tunti liikuntaa lasten jokaiseen koulupäivään. Tutkimusten mukaanhan jo päivähoidossa olevat lapset ovat paikallaan noin 60 prosenttia toiminta-ajastaan, ja lasten ylipaino on lisääntynyt jo pitkään. On tärkeää, että lapset voivat tottua monipuoliseen liikuntaan osana työskentelystä koostuvaa arkipäivää.

Terveysongelmat ovat yhteydessä heikompaan toimeentuloon, ja huono-osaisuuden tiedetään periytyvän sukupolvelta toiselle. Syrjäytymisen ehkäisyssä olisi keskeistä, että pystyisimme tarjoamaan kaikille lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön. Onkin huolestuttavaa, että hallitus on päättänyt kasvattaa päivähoitoryhmiä ja rajoittaa päivähoito-oikeutta niiltä lapsilta, joiden vanhempi on kotona esimerkiksi työttömyyden vuoksi. Päätökset heikentävät varhaiskasvatuksen laatua ja syrjäyttävät kokopäiväisen hoidon piiristä juuri niitä lapsia, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Suomen väestö ikääntyy, ja vuonna 2020 olemme Euroopan vanhin kansa. Samalla myös monet kansantaudit, kuten diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleistyvät. Huomattava osa kroonisista sairauksista olisi ehkäistävissä terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla ja välttämällä tupakointia ja liiallista alkoholin käyttöä.

Työhyvinvointiin ja -olosuhteisiin panostamalla voidaan ehkäistä sairauksia ja pidentää työuria. Tällä hetkellä mm. sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä johtuva tekemätön työ aiheuttaa pelkästään yksityissektorille jopa viiden miljardin euron vuosimenetykset. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan sote-uudistuksen kolmen miljardin säästötavoitteesta.

Tällä hetkellä suurin huomio sote-keskustelussa tuntuu kiinnittyneen siihen, kuka pitää vastaanottoa ja missä. Toivoisin enemmän pohdintaa siitä, miten voisimme kohdistaa resursseja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Meillä alkaa olla kiire panostaa terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja toisaalta myös työkykyä palauttavaan kuntoutukseen.

Suurin sote-säästö syntyy siitä, kun ihmiset pysyvät terveinä, hyvinvoivina ja työkykyisinä.

Tuula Haatainen

Kirjoittaja on Sdp:n helsinkiläinen kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja.

Edellinen artikkeliKuntoutusjärjestelmä uuteen aikaan
Seuraava artikkeliValinnanvapauden tueksi oikeaa tietoa helposti