KHO torppasi Esperin hoivakotihankkeen Oulussa

Korkein hallinto-oikeus on antanut tänään vuosikirjapäätöksen liittyen erityisryhmien palveluasumisyksikön rakentamisesta tehtyyn valitukseen Oulussa.

Esperi Care Oy oli hakenut lupaa saada poiketa asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta ja rakennusalasta erityisryhmien palveluasumisyksikön rakentamiseksi Oulun Hiukkavaarassa sijaitsevalle tontille.

Tarkoituksena oli rakentaa kerrosalaltaan 716 neliömetrin suuruinen hoivakoti, kaksi kerrosalaltaan 164 neliömetrin suuruista rivitaloa ja kerrosalaltaan 30 neliömetrin suuruinen talousrakennus.

Rakennuspaikka oli asemakaavassa osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi, mutta yhtiö oli saanut hankkeelle poikkeamisluvan.

Luvasta valitettiin muun muassa sillä perustella, että tehostettu palveluasuminen poikkeaa merkittävästi tuetusta asumisesta ja aiheuttaa merkittävää haittaa kaavan toteutumiselle. Kyseessä olisi ollut tehostetun palveluasumisen yksikkö mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Hallinto-oikeus oli hylännyt kunnan rakennuslupaviranomaisen poikkeamispäätöksestä tehdyn valituksen, mutta korkein hallinto-oikeus päätti toisin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hoivakotipalvelun osalta toimintayksikköä oli pidettävä kokonsa ja toiminnan luonteen puolesta lähempänä laitosmaista asumista kuin tavanomaista asumista. Lisäksi toimintayksikköä kokonaisuutena voitiin KHO:n mukaan pitää sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkana.

KHO:n mukaan hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia ja maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjä poikkeamisen edellytyksiä ei ole arvioitu päätöksenteossa. Koska poikkeamisharkinta on ollut tältä osin puutteellinen, hallinto-oikeuden ja yhdyskuntalautakunnan päätökset on kumottava ja asia palautettava lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

kuva: Shutterstock

Edellinen artikkeliKRAR: Kannanotto kolmanteen koronarokotukseen tulossa lähiviikkoina
Seuraava artikkeliPlusTerveys laajentaa mielenterveyspalveluitaan Helsingissä, tavoitteena lisätä toimipisteitä Suomessa