Kotihoito kuntoon, mutta miten?

Kuluvan vuoden aikana on uutisoitu medioissa eri puolilla Suomea useita tilanteita, jossa tyypillisesti kotona asuva asukas on jäänyt erinäisistä syistä vailla tarvittavaa huomiota. En lähde spekuloimaan asiaa tämän enempää kuin toteamalla, että ammattilaisten saama tilannekuva kotona asuvasta asiakkaasta on puutteellinen tai sitä ei ole tiedossa lainkaan.

Vaikka palvelua tuottaa erittäin ammattitaitoinen henkilökunta, heillä ei ole sitä kuuluisaa kristallipalloa käsissään, eivätkä he näin ollen pysty ennustamaan etukäteen sitä kenen kotona asuvan henkilön toimintakyky on juuri nyt muuttunut. Tilanne on johtanut samalla siihen, että kaikille asiakkaille annetaan yhtä paljon välitöntä aikaa, ikään kuin varmuuden vuoksi, jotta voidaan osoittaa tarpeen vaatiessa käyntikriteerin täyttyneen. Usein käy myös niin, että kotihoidon toimimattomuus näkyy hoitajissa. He tekevät pitkää päivää, tinkivät tauoista ja ennen pitkää uupuvat, jäävät sairaslomalle, joka taas johtaa siihen, että tilalle otetaan sijaisia, jotka eivät välttämättä tunne kotona asuvaa asiakasta etunimeä pidemmälle.

Tilanteeseen on siis saatava muutos ja nopeasti. On nähtävä asiakas, hänen tarpeensa, mutta miten?

Miten asiaan saadaan muutos?

Ottamalla haltuun tilannekuva kotona asuvan asiakkaan toimintakunnosta ja sen muutoksesta. Kun alan ammattilaiset tietävät mitä kotona asuvien asiakkaiden oikea toimintakyky on juuri tällä hetkellä ja miten toimintakyky on muuttunut, voidaan aloittaa toimintakykyä ja asiakkaan elinvoimaisuutta vahvistavien palveluiden tuottaminen.

Millä keinoilla?

Muutos saadaan kotona olevan perinteisen turvapuhelimen päivittämisellä. Päivittäminen tarkoittaa sitä, että ratkaisulta on vaadittava muutakin kuin pelkkä hälytys. Tuo vaadittavan ominaisuuden nimi on lisäarvo, joka antaa palveluntuottajille mahdollisuuden muodostaa palveluista oikea-aikaisia ja ennakoivia.  Lisäarvo ei synny hälytyksestä – lisäarvo syntyy ihmisestä! Kyllä, luit oikein. Me Vivagolla tuotamme sinulle tämän lisäarvon täysin automaattisesti jatkuvan reaaliaikaisen hyvinvoinnin mittauksen avulla helposti, nopeasti ja tarkasti. Ja mikä parasta: Mittausmenetelmämme on monista kotihoidon ratkaisuista ainoa, joka on kliinisesti validoitu, joten tulokset ovat erittäin luotettavia.

Mitä tulokset kertovat?

Tulokset ovat tietenkin tärkeitä päätöksentekoa ajatellen.

  1. Asiakkaamme ovat pystyneet vähentämään merkittävästi hoitojaksoja, koska palvelua on pystytty antamaan asiakkaalle jo silloin kuin toimintakyky on heikentymässä. Säästönä tämä tarkoittaa, jos kotihoidossa joka kolmas sairaala- tai terveyskeskuspalvelua tarvitseva hoitojakso ehkäistään.
  2. Kun hoito- ja palveluprosessi asiakkaalle alkaa jo toimintakunnon muutoksesta säästetään myös akuuttia ja kiireellisyyttä vaativia resursseja merkittävästi. Samalla myös asiakkaan elinvoimaisuus kasvaa. Säästönä tämä tarkoittaa akuuttien ja yllättävien tilanteiden minimoimista, jossa vähintään joka kolmas akuutti ja yllättävä tilanne ratkaistaan kiireettömästi.
  3. Nykyisten käytössä olevien resurssien kohdentaminen paranee merkittävästi, sillä ammattilaiset saavat tiedon toimintakunnon muutoksesta ja pystyvät ohjaamaan omaa työtään ja työprosessiaan paremmin. Kun kiireelliset tilanteet saadaan rauhoitettua, saadaan ammattilaisten läsnäolo ja ammattitaito kohtaamaan asiakkaan kanssa paljon paremmin, jolloin palveluista syntyy vaikuttavia.

Me Vivagolla olemme ratkaisseet monia vastaavanlaisia ongelmia ja autamme mielellämme. Kun kesälomien jälkeen palaat takaisin töihin mieli virkeänä ja levänneenä, on aika muuttaa toimintaa. Tehdään yhdessä kotihoidon unelmista totta.

Hyvää ja rentouttavaa kesää!

Tero Nuora, myyntipäällikkö, Vivago Oy

 

Edellinen artikkeliBiopankit kokeilivat tarinankerrontaa hackathonin avulla
Seuraava artikkeliLehtileikkeet