Kuntoutusyrittäjien kysely: 78 prosenttia yrityksistä on sopeuttanut toimintaansa koronakriisin vuoksi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan 78 prosenttia on joutunut tekemään yrityksessään sopeutustoimia koronakriisin vuoksi. Kyselyyn vastasi 69 yrittäjää, joista suurin osa (79 %) oli 1-5 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Sopeutustoimet ovat olleet lähinnä lomautuksia.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 35 prosenttia arvioi myyntinsä vähenevän ja 48 prosenttia kannattavuutensa vähenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana (ks. graafi ohessa). Joukossa on kuitenkin myös niitä, jotka arvioivat myyntinsä lisääntyvän (13 prosenttia vastanneista).

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajan Satu Grekinin mukaan haastavimmassa tilanteessa ovat ne fysioterapiayrittäjät, joilla on paljon riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita, ja joiden hoito vaatii lähikontaktia. Grekinin mukaan monessa yrityksessä henkilöstökulut ovat kasvaneet koronakriisin vuoksi. Myyntiään edelleen kasvattavat alan erityisosaajat, esimerkiksi erikoistuneet lastenterapeutit.

Irtaantumista yritystoiminnastaan pohtii 22 prosenttia kyselyyn vastanneista. Satu Grekin sanoo Hoiva&Terveydelle, että koronakriisi on jonkin verran vauhdittanut eläkkeelle siirtymistä. Varsinaisia konkursseja ei ole vielä alalla tapahtunut, vaikka keväällä uumoiltiin konkurssiaaltoa.

– On nähtävissä, että yrityskaupoista neuvotellaan pientenkin yritysten kesken ja alalla voi tapahtua ketjuuntumista, Grekin arvioi.

Kuntoutusyrittäjät ovat hyvin ottaneet käyttöön etäpalveluiden teknologiaa, kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 prosenttia kertoo tarjoavansa palvelua myös etänä.

kuva: Suomen Kuntoutusyrittäjien kysely / graafi

Edellinen artikkeliVäitöstutkimus: Koneellinen annosjakelupalvelu vähensi lääkkeiden kulutusta ja iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttöä
Seuraava artikkeliStefan Wentjärvi: ”Esperi Care on tänään aivan toisenlainen yhtiö kuin kaksi vuotta sitten”