Laerdal ja Varjo testaavat virtuaaliteknologian mahdollisuuksia terveydenhuollon koulutuksessa

Laerdal ja Varjo ovat yhdistäneet osaamisensa tutkiakseen terveydenhuollon virtuaaliratkaisuja. Yritykset haluavat selvittää, miten virtuaaliteknologia voisi parantaa terveydenhuollon koulutusta. Tarve tällaiselle palvelulle ja teknologialle on noussut pandemia-aikana, mutta pitkällä tähtäimellä virtuaaliteknologia voi parantaa koulutuksen laatua.

Norjasta lähtöisin oleva Laerdal on kansainvälisesti merkittävä terveydenhuollon koulutustuotteiden ja -palveluiden tuottaja ja kehittäjä. Varjo on suomalainen virtuaaliteknologiaa ja lisättyä todellisuutta eli virtuaalilaseja kehittänyt yritys. Laerdal halusi testata lisättyä todellisuutta Varjon kanssa, koska sen tuotteet edustavat huipputeknologiaa.

Laerdalin tavoitteena on luoda koulutusalusta, jossa voi käydä läpi simulaatioita mistä tahansa ja milloin tahansa. Simulaatioita voisi tehdä yksin tai koota tiimin tekemään niitä samaan aikaan ja keskustelemaan. Parhaillaan yritys testaa prototyyppiä.

– Olemme pohtineet virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia koulutuksissa jo vuosia. Nyt olemme konseptoimassa ensimmäistä projektiamme ja keräämme tietoa käyttäjistä ja koulutustavoitteista. Jos oletuksemme ovat oikeita, on lopullisena tavoitteena tuoda markkinoille virtuaalikoulutukseen soveltuva tuote, sanoo Design Manager Andre Fangueiro Laerdalista.

Ensimmäisen prototyypin yhteydessä on haluttu testata, miten tiimi kommunikoi virtuaalimaailmassa ja miten päätöksenteko sujuu. Tämä puoli teknologiassa on noussut enemmän esille juuri pandemian takia.

Fangueiro kertoo, että Laerdalin näkökulmasta on tärkeää suunnitella virtuaaliteknologiaa eri asiakasryhmiä ajatellen: Miten yksittäinen oppija voi parantaa perustaitojaan ja osaamistaan, minkälaisia etuja virtuaaliteknologia tuo tiimien työskentelyyn, ja mitä organisaatiot kokonaisuutena saavat itselleen koulutuksesta. Myöhemmin tarkentuu, keille kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille virtuaaliteknologia parhaiten soveltuisi käyttöön.

Virtuaaliteknologia voi tuoda turvallisuutta ja laatua koulutukseen

Laerdalilla on paljon kokemusta koulutuksesta nukkejen ja simulaattoreiden kanssa. Virtuaaliteknologian kehittämisprojektia johtavan Emil Holmin mukaan nyt selvitetään, miten tämä informaatio voidaan siirtää virtuaaliseksi ja tehdä elvytyskoulutukseen liittyviä harjoituksia – miten virtuaalilasit toimivat yhdessä nukkejen tai simulaattoreiden kanssa, ja miten lisätty todellisuus voisi yhdistyä fyysisesti tapahtuvaan koulutukseen.

Virtuaaliteknologian sovelluksista ovat vielä puuttuneet kustannustehokkaat mallit. Laerdal aikoo pilotoida prototyyppiään erilaisissa asiakasryhmissä seuraavien kuukausien aikana ja saada kysymyksiä vastaukseen, missä on virtuaaliteknologian arvo terveydenhuollon koulutukselle. Pilotoinnin jälkeen päätetään, syntyykö lopullinen tuote. Pilotissa on mukana lääketieteellisiä  simulaatiokeskuksia, ammattikorkeakouluja (terveyden-ja ensihoito) ja sairaaloita.

Holmin mukaan on tärkeää saada selville, mitkä ovat virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet terveydenhuollossa tulevaisuudessa. Siksi tämän hankkeen ajatellaan näyttävän kehitykselle suuntaa.

Covid-19-pandemia kasvatti tarvetta kehittää etäkoulutusta, mutta Laerdalissa uskotaan, että sille on paljon kysyntää myös tulevaisuudessa.

– Virtuaaliteknologia lisää koulutuksen turvallisuutta mutta se voi tuoda myös laatua koulutukseen. Nykyisin on vielä jonkinlainen kuilu kirjaoppimisen ja käytännön työn välillä terveydenhuollossa. Virtuaaliteknologia voisi parantaa työelämään siirtymistä koulutuksen jälkeen. Lisäksi se voi tuoda tehokkaamman tavan kouluttaa, kun koulutus on helposti saatavilla, Holm kuvaa.

kuva: Varjo Technologies

 

 

Edellinen artikkeliApteekit voivat auttaa iäkkäiden lääkehoidoissa kuntia ja hoivakoteja nykyistä tiiviimmin
Seuraava artikkeliMehiläisen Johanna Asklöf: ”Alihankinnan rajoittaminen lisää yritysten kustannuksia, eikä tuo hyötyä”