Lean-luovuutta myös johdolle

Terveydenhuollon uudistaminen on ristiriitojen sävyttämä prosessi. Tehokkuus vaatii purkamaan byrokratiaa, toisaalta läpinäkyvyystavoite pönkittää sitä. Julkisen sektorin toimijat tavoittelevat yritysten toimintamalleja, mutta EU:n kilpailudirektiivi kieltää kilpailuun osallistumisen julkisesti tuetuilta tahoilta, jotta ei syntyisi markkinahäiriöitä.

Perjantaina Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja nostaa esiin myös kolmannen ristiriidan. Terveydenhuollon organisaatioissa pyritään henkilöstön työhyvinvoinnin kohentamiseen. Samalla kehitetään tehdasmaisia työprosesseja, joiden väitöskirjan tekijä Päivikki Kuoppakangas sanoo heikentävän työhyvinvointia.

Mitä ihmettä? Juuri kun kaikkialla todistetaan lean-mallien lisäävän työtekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä.

Kuoppakangas on tutkinut kolmea laboratorioliikelaitosta, jotka toimivat Suomen neljän suurimman sairaanhoitopiirin alueilla. Tutkija itse ei ole synkkä näkemistään uhkakuvista huolimatta.

Kyse onkin johtamistaidoista. Miten virtaviivaistaessa sovitetaan yhteen ristiriidat ja keksitään uusia luovia ratkaisuja?

Entä miten Eksotessa lean on saatu toimimaan ihan palkinnon arvoisesti?

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen kertoo, että luovasti. Autoteollisuuden oppeja ei voi siirtää terveyspalveluun ortodoksisesti, mutta soveltaen syntyy hyvää. Mitattavia tuloksia on saatu sairauspoissaoloissa ja työtyytyväisyydessä. Leania enemmän on puhuttanut vuorolisien ja vuosilomien mahdollinen leikkaus.

Onko tutkimukseen sattunut huonosti johdettuja projekteja vai epäsopivia yksiköitä? Lean-usko tuskin tästä horjuu, mutta tutkimus on hyvä muistutus siitä, ettei mikään uudistus etene ilman johtamisen uudistumista. Lean-luovuutta siis myös johdolle.

Päivikki Kuoppakankaan väitöskirja Decision-making and choice in the adoption of a municipal enterprise form in public healthcare organisations – Reasoning, goals, legitimacy and core dilemmas (Kunnallinen liikelaitostaminen julkisen terveydenhuollon organisaatioissa – päätöksenteko, tavoitteet, legitimiteetti ja dilemmat) tarkastetaan perjantaina Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa.

Linkki väitöskirjaan: https://www.doria.fi/handle/10024/113524

Merja Aura

Edellinen artikkeliKunnat eivät halua luopua sote-vallastaan
Seuraava artikkeliKannustaako Suomi hakeutumaan hoitoon Viroon?