Määräaikaishuolto laitteen ja sen käyttäjien etuna

Määräaikaishuollon tarkoitus on kartoittaa ennakoitavat viat, joista voisi aiheutua vaaratilanne tai laitteen käyttökatko. Määräaikaishuolto koostuu tarkastuksesta, jossa laite tarkastetaan ja korjauksesta, jossa havaitut viat korjataan. Se on ennakoiva toimenpide, jolla täytetään myös lain vaatimukset huollosta.

Apuvälineisiin turvaudutaan silloin, kun toimintakyky on vamman tai sairauden takia heikentynyt. Apuväline voi olla käytössä arjessa käyttäjällä itsellään tai sitten se voi olla ammattilaisella apuna esimerkiksi henkilösiirroissa, joten on selvää, että apuvälineen kunnolta ja käytettävyydeltä edellytetään enemmän kuin normaaleilta kuluttajamarkkinoiden tuotteilta. Yksi terveydenhuollon laitteita koskevan lain edellytys on, että laite tulee huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti, pätevän ammattihenkilön tekemänä. Lain yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on pitää laitteet toimintakykyisinä ja turvallisina.

Ennakoiva huolto

Apuvälineiden suhteen on aiemmin ollut käytäntönä, että laitteita korjataan vain reaktiivisesti, kun laite on mennyt rikki. Laitteiden ennakoiva huoltaminen on saanut nyt enemmän huomiota osakseen. Yksi selittävä syy on Valviran aktiiviset tarkastukset ja tiedottaminen, mutta myös organisaatioissa on huomattu ennakoivan huollon hyödyt.

Ennakoivan huollon hyötyjä ovat turvallisuus, käyttökatkosten väheneminen, kustannustehokkuus ja käyttömukavuus. Huoltaessa ennakoivasti voidaan korjata viat ennen mahdollista vaaratilannetta ja pystytään vähentämään laitteiden viasta johtuvia käyttökatkoja. Suorittaessa huoltoja, ne on hyvä tehdä ennakoivasti koko laitekannalle kerralla, näin käyntikustannuksissa säästetään. Huollettu laite on aina myös mukavampi käyttää.

Huollon merkitys

Olen ollut mukana monessa keskustelussa, kun määräaikaishuoltoja aletaan ottaa käyttöön. Näissä keskusteluissa on tyypillistä, että määräaikaishuoltojen tarpeellisuus haastetaan. Argumentti määräaikaishuoltoja vastaan voi perustua yksittäiselle laitteelle tehtyihin toimenpiteisiin, voidaan kokea, että laitteelle ei tehdä muuta kuin tarkastus sekä kiristetään ja rasvataan muutamia osia. Yksittäisen laitteen tapauksessa asia voi olla juuri näin, mutta täytyy muistaa, että ennakoivassa huollossa ei ole kyse yksittäisen laitteen viankorjauksesta varaosan vaihdolla, kuten reagoivassa korjaustoiminnassa. Ennakoivassa huollossa vaikutukset turvallisuuteen ja kustannussäästöihin tulevat koko laitekannan kautta. Laitekantaa ylläpidetään tarkastuksin, kiristyksin, rasvauksin, kuluvien osien vaihdoin, jotta käyttökatkoja ja vaaratilanteita ei tulisi sekä käyttömukavuus pysyisi hyvänä. Hyödyt tulevat toista kautta kuin mitä perinteisesti on ajateltu.

Jos nostamme tavoitteeksemme laitteiden turvallisuuden, on helppoa nähdä ennakoivan huollon merkitys. Ilman ennakoivaa huoltoa odotamme, että laite vikaantuu – vain tarkastamalla ja huoltamalla laitteen määräajoin välein voimme parantaa turvallisuutta sekä hallita kustannuksia ja riskejä.

Määräaikaishuollon tarkoitus on karsia laitekannasta orastavat viat, jotta vältämme ne ikävät tilanteet, joissa käyttäjälle välttämätön apuväline ei toimi tai aiheuttaa vaaratilanteen.

Kirjoittaja on DI Ville Kattelus, Haltijan liiketoimintajohtaja – Huolto, logistiikka ja infra.

Edellinen artikkeliMääräaikaishuolto laitteen ja sen käyttäjien etuna
Seuraava artikkeliLehtileikkeet