Metaversumin tulee olla myös suomalaisten sote-palveluiden arkea

Teknologiamaailman kuumin trendi metaversumi on työkalu, jonka kaltaista tarvittaisiin myös sote-alalla. Suomen korkea osaaminen teknologiassa ja pelialalla luovat erinomaiset edellytykset metaversumin valjastamiseen paremman terveydenhuollon puolesta.

Aloitin uudessa työssäni Accenturella joulukuussa ja heti ensimmäisenä työpäivänä tietokoneen ja sähköpostin käyttöönoton lisäksi minua pyydettiin lataamaan Microsoftin sosiaalinen VR-alusta, AltSpaceVR. Digitaalista ja fyysistä maailmaan yhdistelevässä virtuaalisessa ympäristössä toteutettiin osa perehdytyksestä, mutta samalla annettiin kokemus teknologisen kehityksen uusimmasta trendistä – metaversumista.

Digitaalinen design-yritys Fjord on nostanut vuoden 2022 trendit kattavaan raporttiinsa yhdeksi kuumimmista trendeistä juuri metaversumin. Kyseessä on eräänlainen fyysisen maailman jatkumo, joka tuo yhteen kokemukseen olemassa olevia sosiaalisen median, virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden kokemuksia.

Fjordin kansainvälisen tutkimuksen mukaan 75 % haastatelluista olivat innoissaan metaversumin tarjoamista mahdollisuuksista. Haastatellut kokivat, että metaversumi mm. parantaa ihmisten välistä kommunikaatiota ja tiedon saatavuutta sekä lisää elämänmukavuutta. Metaversumia voisikin kuvata eräänlaiseksi fyysisten rajoitteiden pakopaikaksi: 3D-maailmassa voimme viestiä niin eleillä, sanoilla kuin liikkeelläkin kaikki yhdenvertaisesti. Metaversumi voikin parhaimmillaan lisätä inhimillisyyttä, kestävää kehitystä ja läpinäkyvyyttä.

Metaversumin tuoma vuorovaikutuksen muutos tuleekin näkymään myös työkulttuurissamme. Metaversumia hyödynnetään jo nyt monissa työpaikoissa mm. perehdytyksessä, koulutuksessa sekä kahden vuoden jatkuneen koronaetätyöputken ja virtuaalipalaverien elävöittämisessä. Metaversumi toimii jatkumona sosiaaliselle medialle tai esimerkiksi suomalaiselle 2000-luvun alussa luodulle Habbo Hotellille, jonka milleniaalit muistavat lapsuudestansa.

Lisää inhimillisyyttä, kestävää kehitystä ja läpinäkyvyyttä sote-teknologiaan

Myös sote-ala tarvitsee teknologialta metaversumin kaltaisia työkaluja. Suomen korkean teknologian ja koulutuksen maana on osattava hyödyntää metaversumin kaltaisia työkaluja innovatiivisesti potilasturvallisuutta ja etiikkaa unohtamatta. Samalla voidaan kasvattaa Suomen palveluiden sekä talouden menestystä omilla metaversumi-innovaatioilla.

Kaipaamme sote-palveluilta empaattisia ja inhimillisiä kohtaamisia riippumatta onko kyseessä lääkärin etävastaanotto vai huone terveyskeskuksessa. Väestön ikääntyessä, hoitohenkilökunnan työn lisääntyessä ja taloudellisten reunaehtojen edessä, digitaaliset sote-palvelut ottavat entistä vahvemmin paikkansa fyysisten kohtaamisen rinnalla. Siksi sote-ala tarvitsee teknologialta metaversumin kaltaisia työkaluja.

Metaversumin myötä luontevampi etäpalveluiden käyttö paitsi parantaa potilaiden elämänlaatua ja yhteisöllisyyttä, mutta myös helpottaa esimerkiksi uusien hoitajien ja lääkärien opiskelu- ja perehdytysprosessia, kun vaikkapa kirurgi tai sairaanhoitaja voivat harjoitella virtuaalitodellisuudessa simulaationa ennen haastavaa hoitotilannetta. Tätä virtuaalisen todellisuuden kehitystä Accenture on tuonut yhdessä HUSin ja Helsingin Yliopiston kanssa osaksi lääketieteellistä koulutusta jo muutaman vuoden ajan.

Askeleen edellä on Yhdysvaltalaisen John Hopkins yliopiston lääketieteellinen instituutti, joka on tehnyt ensimmäiset laajennetun virtuaalitodellisuuden leikkaukset oikeille potilaille. Laajennetussa virtuaalitodellisuudessa (AR, Augmented reality) kirurgilla on leikkaushetkellä näkymä lisätyn todellisuuden avulla lääketieteellisistä skannauksista ja muista tiedoista oikean potilaan avoimen leikkauskohdan yläpuolella.

Terveydenhuoltoalalla metaversumia voidaan pitää yhdistelmänä tekoälyä, virtuaalitodellisuutta, lääketieteen esineiden internetiä, pilveä ja kvanttiteknologiaa. Erilaisten teknologisten ratkaisujen yhdistäminen ei kuitenkaan riitä, vaan myös lainsäädännöllä ja regulaatiolla on suuri rooli siinä, kuinka laajasti ja nopeasti metaversumia voidaan terveydenhuoltoalalla alkaa soveltaa. Suomella onkin nyt oiva tilaisuus uudistaa lainsäädäntöä siten, että sallitaan etähoito, jossa etähoitojen vastuunjako on selkeästi jäsennelty.

Suomesta metaversumin edelläkävijä sote-ammattilaisten ja pelialan yhteistyöllä?

Vaikka käynnissä oleva sote-uudistus myllertää ammattilaisten arkea, on uudistus samalla myös mahdollisuus kehittää toimintamalleja digiloikan onnistumisen varmistamiseksi. Metaversumi voi paitsi lisätä potilaiden inhimillisempää ja tehokkaampaa kohtelua oikein kohdistettuna, mutta myös helpottaa hoitohenkilökunnan työkuormaa, jos työtapojen kehityksestä ja muutosjohtamisesta pidetään huolta.

Suomen on oltava edelläkävijä paitsi metaversumin käyttämisen hyödyntämisessä, mutta myös metaversumiin pohjautuvien ratkaisujen luomisessa vientiteollisuuteen. Pelkästään laajennetun todellisuuden (AR) globaali terveydenhuollon markkina kasvaa ennusteen mukaan neljässä vuodessa lähes kolminkertaiseksi vuoden 2021 1,25 miljardista eurosta 3,68 miljardiin euroon vuonna 2025.

Onneksi lähtökohdat teknologiseen harppaukseen ovat hyvät. Suomessa on jo esimerkiksi paljon pelialan osaamista, mistä voidaan ammentaa perinteisempien toimialojen kehitykseen. Ottakaamme siis uusi vuosi vastaan avoimuudella ja kiinnostuksella perinteisiä ammattirajoja ylittävälle yhteistyölle.

Kuva: Marjo Koivumäki Studio Apris oy

Ilona Ylinampa työskentelee Accenturessa Principal Directorina Health, Public & Financial Services-toimialoilla. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivian hallituksessa sekä Teknologiateollisuuden Innovaatio- ja kilpailukykytyöryhmässä. Ylinampa on valittu Suomessa Vuoden Myynnin Johtajaksi 2019 ja TOP 100 IT Vaikuttajaksi 2021. Hänen intohimonaan on muuntaa teknologiset ratkaisut liiketoiminnan hyödyiksi sekä rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita yhdessä tiimien kanssa.

 

 

Edellinen artikkeliHyvä paha sääntely
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Attendo on antanut vaalirahaa sitä pyytäneille neljälle ehdokkaalle, Espoo myy sairaalan sijoittajalle