Miten toiminnan raportoinnilla voi parantaa terveydenhuollon tehokkuutta?

Potilastietojärjestelmiin tallennetaan päivittäin tuhansittain käyntitietoja, diagnooseja, tehtyjä toimenpiteitä, annettuja rokotuksia ja tutkimustuloksia. Valtava määrä tietoa, jota voisi hyödyntää myös toiminnan suunnittelussa. Mutta miten tallennetut tiedot saadaan ulos järkevässä muodossa? Minkälaista tietoa raportoinnin avulla voidaan edes kerätä?

Kerätystä tiedosta voidaan saada vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Minkä tyyppisiin käynteihin menee eniten aikaa? Mitkä potilasryhmät työllistävät eniten ammattilaisia? Mikä on vuodeosaston keskimääräinen kuormitus? Miten paljon kertyy hoitopäiviä vuodessa tapaturmadiagnoosien vuoksi? Milloin influenssaepidemia alkaa? Kuinka moni diabeetikko polttaa tupakkaa?

Jotta tiedot saadaan kerättyä raporteille, tulee käyttöönoton yhteydessä tietokantaa rakennettaessa selvittää johdolta raportoinnin tarpeet, kirjata raporteille tarvittavat tiedot rakenteisesti ja miettiä tarkistuspisteet.

Mitä tiedolla voi sitten tehdä?

Tässä muutama esimerkki. Jos olisin johtaja ja saisin listan potilaista, jotka ovat käyneet vuoden aikana lääkärillä sairauden vuoksi yli kuusi kertaa, voisin miettiä, auttaisiko omahoitajan nimeäminen heille tai kunnollinen käyntien syiden selvitys, jonka yhteydessä laaditaan potilaan kanssa hoitosuunnitelma. Näin potilaan tarpeet tulisivat kenties selvitetyiksi eikä hänellä olisi tarvetta käydä niin usein etsimässä apua.

Jos saisin listan huonossa hoitotasapainossa olevista diabeetikoista, voisin pohtia, pystyisikö heidät kokoamaan ryhmäksi, jolle järjestetään omahoito-opastusta ja joka autetaan vertaistukiryhmiin. Saisiko tällä tavalla potilaiden hoitomotivaation ja omahoidon osaamisen paremmalle tasolle? Tuloksena voisi olla parempi hoitotasapaino, tyytyväisempi potilas ja vähemmän kuormitusta ammattilaisille.

Kun tietoja tallennetaan tietokantaan rakenteisesti, niitä voidaan sieltä myös hakea ja jalostaa raporteiksi johdon tarpeisiin. Raportointitietoa voidaan myös jalostaa niin, että sitä pystytään käyttämään toiminnan suunnittelussa. Raportointi voi siis tehostaa merkittävästi terveydenhuollon tehokkuutta, jos siihen vain halutaan panostaa.

Kirjoittaja on Mediconsult Oy:n ohjelmistotuen tiimipäällikkö Helena Astala. Mediconsult Oy on yksi johtavista suomalaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittajista. Lue lisää blogitekstejämme osoitteessa www.mediconsult.fi

Edellinen artikkeliYrittäjän näkökulma palveluseteliin
Seuraava artikkeliSote-uudistus: Tavoitteena vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut – Miten?