Näin C-hepatiittia hoidetaan perusterveydenhuollossa

Uudet toisen polven suoravaikutteiset viruslääkkeet ovat muuttaneet ratkaisevasti kroonisen C-hepatiitin lääkehoitoa, sillä lääkkeet voidaan ottaa suun kautta ja hoitoaika on lyhentynyt 8-12 viikkoon. Ensisijaisesti pyritään saamaan tartunnan kantajat hoitoon ja tehostamaan heidän seurantaansa.

Hoitoa voidaan porrastaa niin, että komplisoitumattomat potilaat voidaan hoitaa perustasolla; perusterveydenhuollon, päihdehuollon ja vankiterveydenhuollon yksiköissä.

Vaihe 1: Infektion seulontatutkimus (S-HCVAb, hepatiittii C-virus, vasta-aineet 3815). Tutkimusta on tarjottava, jos on epäily tartunnasta tai potilas kuuluu riskiryhmään:

 • HCV-positiivisten seksikumppanit,
 • HCV-positiivisten äitien lapset
 • HIV-infektio
 • Kajoavat toimenpiteet epähygieenisissä olosuhteissa
 • Korkean HCV-prevalenssin maista Suomeen saapuneet
 • Miestenvälinen seksi
 • Pistoshuumeiden käyttö tai aiempi käyttö
 • Poikkeava maksa-arvolöydös
 • Seksityö
 • Tatuoinnit tai lävistykset epähygieenisissä olosuhteissa
 • Vangit tai aiemmin vankilassa olleet
 • Verensiirto tai elinsiirto ennen vuotta 1990

Negatiivinen tulos kertoo, että tartuntaa ei ole.

Vaihe 2: Kantajuustutkimus

Mikäli infektion seulontakokeen tulos on positiivinen, suoritetaan kantajuustutkimus (S-HCVNhO; hepatiitti C-virus, kvalitatiivinen nukleiinihappomääritys 4314). Negatiivinen tulos merkitsee, että infektio on parantunut.

Vaihe 3: Hoitoon soveltuvuuden arviointi, mikäli kantajuustutkimuksen tulos on positiivinen.

Hoidon vasta-aiheita ovat: potilaan riittämätön sitoutuminen hoitoon, merkittävän vaikea perussairaus, tai käytettävään lääkevalmisteeseen liittyvät vasta-aiheet.

Portaittainen hoitomalli

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perustama hoitopolkutyöryhmä on luonut portaittaisen mallin, jossa pääosa hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa, vaativampaa hoitoa tarvitsevat ohjataan sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon yksiköihin.

Hoito perustasolla: perusterveydenhuollon, päihdehuollon ja vankiterveydenhuollon yksiköissä voidaan turvallisesti hoitaa aiemmin hoitamattomista kroonista HCV-tartuntaa kantavista ja lääkehoitoon soveltuvista: 18 vuotta täyttäneet ei-kirroottiset potilaat, joiden munuaisten toiminta on normaali tai lieväasteisesti alentunut, joilla ei ole samanaikaista HBV- tai HIV-tartuntaa ja jotka eivät ole raskaana.

Esitutkimukset, potilaan ikä ja C-hepatiitin hoitohistoria määrittävät sen, onko potilas asianmukaisesti ja turvallisesti hoidettavissa perustason yksikössä vai onko hänet ohjattava lähetteellä erikoissairaanhoidon hoitoarvioon.

Hoitoon sitoutuminen on tärkeää

Hoitoon soveltuvan potilaan kanssa on tärkeää käydä hoidon käytännön toteutus kokonaisuudessaan läpi, jotta potilas ymmärtää hoidon keston ja toteuttamistavan ja sitoutuu siihen. Sen jälkeen hänelle voidaan aloittaa lääkehoito. Potilaan säännöllinen, yksilöllisesti toteutettu seuranta hoidon jatkuessa on tärkeää hoitomotivaation ylläpitämiseksi ja sitoutumisen arvioimiseksi ja tarvittaessa vahvistamiseksi.

 

Blogi on osa C-hepatiitin koulutusta asiantuntijoille. Koulutusaineiston on tuottanut Bonnier Business Forum ja se on julkaistu Netlääkäri.Pro-verkkopalvelussa. Gilead on tukenut taloudellisesti koulutuksen tuottamista.

 

Edellinen artikkeliJani Karvosen perheyritys osti takaisin Esperi Caren hoivayksikön Kurikassa – ”Hoivan tuottaminen voi kääntyä pienyrittäjien hyväksi”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet