Oman tuotannon kustannusten laskenta palvelusetelituotteistuksessa

Palvelusetelien käyttö kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamisen välineenä on kasvussa. Toivottavasti palvelustelikäytännön hyödyntäminen jatkuu yhtenä ”työkaluna” myös sote-uudistuksen ja valinnanvapauden aikakaudella.

Kunnan oman palvelutuotannon kustannusten määrittely on erittäin tärkeä vaihe palvelusetelin arvon määrittelyssä. Palvelusetelin aiheuttamat kustannukset eivät saa olla korkeammat kunnalle kuin kunnan oman tuotannon kustannukset. Kunnan oman palvelutuotannon bruttokustannusten laskeminen auttaa samalla kuntaa itseään arvioimaan omaa palvelutuotantoaan ja sen kustannustehokkuutta. Haasteeksi usein laskennassa muodostuvat ns. muiden hallintokuntien kustannusten jyvittäminen palvelutuotteen hintaan (hallinto, kiinteistö, vakuutukset jne). Laskennan oikeellisuus on tärkeää kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan kannalta. Oleellista on myös se, että palvelujen sisältö/laatu on määritelty ja se huomioidaan laskennassa. Kustannusten laskennan perustan muodostavat ajantasainen kirjanpitoaineisto sekä toteutuneet suoritetiedot.

Tulevassa sote-uudistuksessa palvelupakettien rahoitus tapahtuu nykyisen esityksen mukaan ns. kapitaatiokorvaus-periaatteella (järjestäjän palveluntuottajalle maksama korvaus, joka perustuu palveluntuottajan hoitovastuulla olevan väestön määrään ja ikään) asiakkaan valitsemille palveluntuottajille. Palveluntuottajiahan jatkossa olisivat listautunut julkinen, yksityinen sekä kolmannen sektorin palveluntuottajat. Kapitaatiokorvauksen määrän laskennassa on oleellista laskea palvelupaketteihin kuuluvien palvelujen kustannukset edellä kuvatulla tarkkuudella. Keskeistä sote-uudistuksessa varmistaa on se, että mahdollistetaan myös pienten yritysten mahdollisuus toimia sote-uudistuksessa taloudellisesti kannattavina palveluntuottajina. Tämän eräänä mahdollistajana voisi olla nykyisten palvelusetelijärjestelmien muokkaaminen maksukäytäntöjen sähköiseksi alustaksi.

Kirjoittaja asiantuntijayritys Promana Oy:n toimitusjohtaja Veli Puttonen, joka on erikoistunut muun muassa yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja tehostamiseen.

Kirjoitus on kaupallinen yhteistyö Smartum Oy:n kanssa. Smartum Palveluseteli on yli 50 kunnassa käytössä oleva valinnanvapausratkaisu, joka tekee palveluseteleiden hallinnoinnin helpoksi ja käytön kustannustehokkaaksi. Lue lisää: palveluseteli.fi , Twitter: @PalveluseteliFi , LinkedIn: Smartum Palveluseteli

Edellinen artikkeliKuntoutussairaala hyödynsi Vivago-ratkaisua
Seuraava artikkelieResepti tulee – oletko valmis?