Oulun yliopistollinen sairaala laajentaa yhteistyötä Siemens Healthineersin kanssa – Arvokumppanuuden tavoitteena on suunnitelmallinen kehittäminen ja innovaatioiden nopeampi hyödyntäminen

Siemens Healthineers Oy ja Oulun yliopistollinen sairaala ovat solmineet pitkäaikaisen radiologian laitepalvelukumppanuuden. Yhteistyösopimus on voimassa kymmenen vuotta ja sen arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Lisäksi siihen liittyy 10 vuoden optiomahdollisuus. Sopimus täydentää olemassa olevaa sädehoidon teknologiaa koskevaa yhteistyötä, josta sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021.

Voidaan puhua merkittävästä ja laajasta yhteistyöstä, joka on myös strategisesti tärkeää molemmille osapuolille, sillä se sisältää lääketieteellisen kuvantamisteknologian laitetoimitusten, asennusten ja laitteiston ja ohjelmistojen ylläpidon ja henkilöstön koulutuksen lisäksi konsultointipalveluja sairaalan prosessien tehokkuuden parantamiseksi ja muutosjohtamisen tueksi. Lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvat tutkimusyhteistyö ja yhteistyö uusien ratkaisujen ja hoitomenetelmien kehittämiseksi, testaamiseksi ja käyttöönottamiseksi.

Arvokumppanuus tuo sairaalalle mahdollisuuksia optimoida toimintaansa

Siemens Healthineerillä puhutaan arvokumppanuudesta, joka yleistyy maailmanlaajuisesti sairaaloiden kanssa tehtävissä yhteistyösopimuksissa. Siemens Healthineersin kumppanuuspalveluiden johtaja Soile Komssi valottaa Hoivalle ja Terveydelle arvokumppanuuksien merkitystä tarkemmin.

– Viime vuosina arvokumppanuuksia on sovittu Euroopassa ja muuallakin varsin runsaasti. Suomessa ensimmäinen arvokumppanuussopimuksemme tehtiin vuonna 2019 Nova sairaalan kanssa, ja yhteistyöstä on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Arvokumppanuudessa yhteisyö on tiivistä vuoropuhelua ja pitkäjänteistä, yhteistä kehittämistä. Nova sairaalan kanssa on sovittu 13 vuoden yhteistyöstä, ja optiovuosia on 7. Sairaalalle on hyvin tärkeää, että teknologia toimitetaan ajallaan, ja meidän projektinjohtotaitoihimme on oltu tyytyväisiä, vaikka laitetoimitukset uuteen Nova sairaalaan sijoittuivat keskelle koronakriisiä vuonna 2020, Komssi kertoo.

Hän korostaa, että Oulussa asiakkaalla on ollut lähtökohtana Tulevaisuuden Sairaala –hankkeen kunnianhimoiset tavoitteet, ja organisaatiota on jo uudistettu tukemaan uudenlaisia toimintamalleja.

Kustannustehokkuutta monivuotisella sopimuksella

– Arvokumppanuus on hyvin kustannustehokas malli monesta näkökulmasta. Moniksi vuosiksi solmittava sopimus luo mahdollisuuksia ihan eri tavalla kuin ennen. Aiemmin laitteet on tyypillisesti kilpailutettu yksi kerrallaan sairaalan antaman teknisen spesifikaation pohjalta, joiden perusteella laitetoimittajat ovat laatineet tarjouksia. Huoltosopimuksilla on ollut tietty kesto, mutta muuten yhteistyö on ollut lyhytaikaista, ja sekä tarjouspyyntöjen laatiminen että tarjousten vertailu on sitonut sairaalan resursseja paljon, Komssi sanoo.

Komssin mukaan monille asiakkaille on ollut tärkeää yksinkertaistaa hankintaa, koska sairaalat haluavat toimia potilaskeskeisesti ja kehittää hoitoketjuja, joissa teknologia on vain yksi osa.

– Sairaaloille jatkuva kilpailutusrumba ei niinkään tuo arvoa, vaan resursseja halutaan keskittää potilaan hoitoon. Teknologian hallinnointia halutaan yksinkertaistaa ja resursoida kehittämiseen. Kumppanuudessa yhteistyötä tukemaan voidaan esimerkiksi perustaa eritasoisia ohjausryhmiä, joissa luodaan suuntaviivoja toiminnalle. Yhteistyö on tiiviimpää, ja asioista keskustellaan yhdessä, Komssi selittää.

– Yhteistyössä toteutettavan prosessien optimoinnin kustannusvaikutukset voivat olla todella isoja, ja toivoisin, että terveydenhuoltoalalla voitaisiin tehdä vielä nykyistäkin enemmän yhteistyötä ja innovointia, koska alan haasteet ovat isoja, ja resurssikysymys on niistä polttavin. Mitä enemmän toimintaa voidaan tehostaa ja automatisoida samalla huolehtien henkilöstön hyvinvoinnista, sitä enemmän se järkevöittää sairaalan toimintaa. Pohjoismaissa arvokumppanuuksia ei ole vielä montaa, mutta se on ehdottomasti kasvualue, johon on paljon kiinnostusta ja meilläkin kovat tavoitteet.

Oulun yliopistollinen sairaala tähtää maailman kärkeen innovatiivisuudessa

Oulun yliopistollinen sairaala ja Siemens Healthineers haluavat kehittää sairaalan diagnostisia ja terapeuttisia valmiuksia ja siten parantaa potilaiden hoidon laatua koko Pohjois-Suomen alueella. Kumppanuus liittyy Oulun yliopistollisen sairaalan tilojen uudistamisohjelmaan, jonka tavoitteena on tehdä sairaalasta yksi maailman innovatiivisimmista ja älykkäimmistä sairaaloista vuoteen 2030 mennessä. Kumppanuuden yhteinen tavoite on varmistaa korkealaatuinen hoito, parantaa kliinisiä prosesseja ja lisätä sairaalan houkuttelevuutta terveydenhuollon työnantajana.

Siemens Healthineers toimittaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 15 uutta magneetti- ja tietokonetomografialaitetta. Teknologiapalvelu mahdollistaa sairaalan henkilökunnan keskittymisen ennen muuta potilaaseen, kun Siemens Healthineers takaa laitteiden korkean käytettävyyden ja niiden ajantasaiset uusinnat joustavasti ja luotettavasti. Kattavalla henkilöstön koulutuskonseptilla pyritään puolestaan lisäämään sairaalan houkuttelevuutta työnantajana.

– Rakennamme Ouluun kokonaan uutta yliopistollista sairaalaa. Visiomme on, että vuoteen 2030 mennessä Oulun yliopistollinen sairaala on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja laadukkaan hoidon. Tämä arvokumppanuus on yksi kulmakivistä visiomme toteutumiselle, sanoo palvelukeskuspäällikkö Jaakko Niinimäki Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

– Meille on kunnia olla Oulun yliopistollisen sairaalan luotettu kumppani sekä sädehoidon että radiologian osastoille. Tässä arvokumppanuudessa yhdistämme vahvuuksiamme ja rakennamme yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa tehokkaita diagnostisia palveluja sekä sädehoidon hoitopolkua. Uusinta teknologiaa edustavat lääkinnälliset laitteet ovat tulevaisuuden terveydenhuollon keskushermosto, sanoo João Seabra, Siemens Healthineersin kumppanuuspalveluiden johtaja.

Oulun yliopistollisen sairaalan potilaat hyötyvät uudistuksista

Oulussa sädehoito-osastolla asennukset ovat alkaneet, radiologian laitteistoja aletaan toimittaa kesällä ja Oulussa on jo vahvistettu huollon resursseja.

– Arvokumppanuus tuo asiakkaalle mahdollisuuden hankkia joustavasti kulloiseenkin tarpeeseen sopivia ratkaisuja, ja he saavat toiminnan tehostamiseen ja uuden teknologian käyttöönottoon tukea. Fokus siirtyy yhteistyöhön. Suunnitelmallinen kehittäminen tuo paljon etuja. Usein asiakkaiden tavoitteena on myös parantaa henkilöstön hyvinvointia. Osaamisen kehittäminen ja laajempien koulutuskokonaisuuksien tarjoaminen motivoi henkilökuntaa. Sairaalan vetovoima lisääntyy, kun siellä on uusinta teknologiaa ja henkilöstölle on helpompaa, kun on yhtenäisempi laitekanta. Se tuo myös taloudellista tehokkuutta, Soile Komssi sanoo.

– Siemens Healthineerin kannalta on tärkeää ja antoisaa olla kehittämässä terveydenhuoltoa, integroimassa uusimpia innovaatiita osaksi potilaiden hooitoketjuja ja näin auttaa sekä prosessien kehittämisessä että henkilöstöpulan lievittämisessä. Oulussa on paljon osaamista ja innovaatiomyönteinen asenne. Yhteistyön jatkuvuus vapauttaa meiltäkin resursseja yhteiseen kehittämiseen tarjouspyyntöihin vastailun sijaan, voi keskittyä toiminnan kehittämiseen, Soile Komssi toteaa.

Siemens Healthineer on lisännyt viime vuosina henkilökuntaansa, sillä toiminta on alan kovasta kilpailusta huolimatta kasvussa. Tilikaudella 2021 henkilökuntaa oli keskimäärin 157 henkilöä Suomessa ja Baltiassa. Lisäksi tuotekehityksessä Varian Medical Systems Finland Oy: ssä työskentelee noin 280 henkilöä. Yksikkö kehittää esimerkiksi syöpähoidon teknologiaa.

Viimeaikaisia esimerkkejä Siemense Healthineerin arvokumppanuuksista ovat HMI Group Singaporessa, Malesiassa ja Indonesiassa, University of Missouri System USA:ssa sekä Manchesterin yliopiston NHS Foundation Trust Iso-Britanniassa.

Kuvan lähde: OYS

Lue myös tämä.

Edellinen artikkeliMedicubeX sai rahoitusta automatisoidun itsemittausaseman tuotantoon
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Parkano ja Pihlajalinna aloittamassa sovittelua kustannuskiistassa, Varsinais-Suomessa yritykset tuottavat 35 % sote-palveluista ja kaikki sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle