Parhaan digitaalisen ratkaisun keskiössä on ihminen

Accenturen ja Aalto-yliopiston neljättä kertaa järjestämän Digitalism Challenge -kurssin voittajat on valittu. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden erinomaisten ideoiden joukosta tuomaristo valitsi parhaiksi ratkaisut nimeltään Digital Family Room ja Ankkuri. Tänä vuonna tuomaristo korosti valinnassaan erityisesti sitä, miten hyvin innovatiiviset digitaaliset palvelut ottivat huomioon kaikkein tärkeimmän asian – eli niitä käyttävän ihmisen.

Digitalism Challengen finaalissa tuomaristo oli vaikeiden kysymysten äärellä. Mikä tekee digitaalisesta ratkaisusta hyvän? Yhteen arjen ongelmaan syvällisesti pureutuva applikaatio vai dataa eri lähteistä yhdistelevä verkkosivu? Innovatiivisuus vai skaalautuvuus? Useissa Digitalism Challenge -kurssin lopputuotoksissa yhdisteltiin taitavasti näitä kaikkia.

Opiskelijat loivat ratkaisuja Helsingin Perhekeskusten sekä Verohallinnon ja Nordean haasteisiin. Luovien ideoiden ja pitchien jälkeen voiton vei Perhekeskusten haasteen kohdalla Digital Family Room ja Nordean ja Verohallinnon yhteishaasteen kohdalla Ankkuri. Voittajaratkaisuja yhdisti tuomariston mukaan se, että niissä oli aidosti lähdetty liikkeelle yksittäisten ihmisten arjesta ja sen helpottamisesta.

Datan älykäs yhdistely luo arkea helpottavia palveluita

Verohallinto ja Nordea haastoivat opiskelijat innovoimaan tulevaisuuden ratkaisuja helpottamaan ihmisten kokonaisvaltaista henkilökohtaista taloudenhallintaa ja toimeentuloa. Ankkuri on taloushallinnon dataekosysteemi. Sovellukseen kootaan käyttäjän itse määrittelemiltä organisaatioilta saatavaa tietoa. Millaisia palveluita voitaisiin saada aikaan, jos pääsisimme vapaasti yhdistämään hajallaan olevaa tietoa kulutustottumuksistamme, työstämme ja terveydestämme?

Ankkurin avulla käyttäjä voi myös testata, miten muutokset arjessa vaikuttaisivat hänen elämäntilanteeseensa. Jos haluaisin tehdä vähemmän töitä, kuinka paljon tuloni putoaisivat? Tuomarit kehuivat Ankkuria visionääriseksi ja käyttäjälähtöiseksi ekosysteemiksi, joka helpottaa käyttäjiensä arkea.

Nordean ja Verohallinnon haasteisiin tarjosivat erinomaisia ideoita myös muut opiskelijaryhmät. Find your place -ratkaisu auttaa ihmisiä hahmottamaan eri skenaariota muuttuvissa elämäntilanteissa. Sovelluksen avulla pystyy paremmin ennakoimaan, miten esimerkiksi uuteen kaupunkiin muutto vaikuttaa tulotasoosi. Sharios tarjoaa ratkaisun yksityishenkilöiden harjoittamalle vaihdantataloudelle, sekä pitää huolen siitä, että esimerkiksi verotukseen liittyvät asiat hoituvat oikein.

Jokainen näistä ratkaisuista vaatii toimivat ja luotettavat puitteet, jotta ihmiset uskaltavat jakaa oman talousdatansa ja voivat luottaa siihen, ettei dataa käytetä väärin. Opiskelijoiden ratkaisujen tiimoilta on järjestetty sidosryhmätapaaminen prosessissa mukana olleiden toimijoiden sekä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tilaisuudessa pohdittiin muun muassa sitä, miten tällainen luotettu ympäristö voitaisiin saada aikaan Public-Private-People Partnership -yhteistyössä.

Perhekeskusten haasteet liittyivät palveluntarpeen arviointiin ja palvelukokonaisuuksien hallintaan. Voittajaksi nousi Digital Family Room, joka tarjoaa ratkaisuja koko perheen arjen hallintaan.

Digital Family Room pyrkii siihen, että myös kotona koko perhe voi helposti olla mukana arjen suunnittelussa (digitaalisen perhehuoneen) yhteisen sovelluksen kautta. Kiireisessä lapsiperhearjessa Digital Family Room kokoaa yhteen eri palveluntarjoajien tietoja perheen aikatauluista ja muistuttaa automaattisesti esimerkiksi neuvola-aikojen varaamisesta. Tuomaristo piti ratkaisussa siitä, että se monipuolisesti sopii erilaisille lapsiperheille.

Myös muut opiskelijaryhmät tuottivat Perhekeskuksille hienoja ratkaisuja. PerheKoutsi auttaa perheitä ymmärtämään analytiikkaan sekä käytettävissä olevaan dataan pohjautuvan digitaalisen itsearviointikyselyn kautta omat tarpeensa. Tarkoituksena on tarjota perheille tietoa ja ohjeistusta entistä joustavammin.

Happy Family -ratkaisu puolestaan painottaa isien roolia perheiden arjessa. Perheen yhteiseltä tililtä isä sekä äiti näkevät lastensa tiedot, tulevat tapaamiset sekä löytävät tietoa lapsen kehityksestä. Daddy issues -ryhmän ideana oli mobiilikysely isille ennen jokaista neuvolakäyntiä, mikä tukee isän hyvinvoinnin huomioimista ja tukemista äidin ohella.

Tämän vuoden voittajia yhdistää ajatus jo olemassa olevan datan yhdistelyn ja hyödyntämisen voimasta. Sekä Perhekeskusten että Veron ja Nordean ratkaisuissa yhdistettiin älykkäästi jo olemassa olevaa tietoa sekä organisaatioiden että yksilöiden hyväksi.

Aalto-yliopisto ja Accenture ovat tehneet keväästä 2016 lähtien yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa Digitalism Challenge hackathon-kurssin tiimoilla. Digitalism Challenge on ainutlaatuinen oppimiskokemus yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Kerromme mielellämme lisää Accenturen ja Aalto-yliopiston Digitalism Challengesta! Lisätietoja: [email protected]

Kirjoittajat Vesa Silfver, Tuulia Timonen ja Kati Maltari työskentelevät konsultointitehtävissä Accenturella.

Edellinen artikkeliPäälle puettavien mittauslaitteiden tiedot saatava lääkärien käyttöön      
Seuraava artikkeliHyvinvoinnin kauppaketju Hehku sulkee myymälät keväällä 2019