PHHYKY:n Rautiainen: Yhteisyritys on tarkkaan harkittu sekä päätösvallan että vastuiden osalta

Päijät-Hämeen kuntayhtymän hankejohtaja Ismo Rautiainen pitää suunnitellun yhteisyrityksen kuviota aivan selkeänä. Vaikka yhteisyrityksen valmistelu on aloitettu jo paljon ennen uusinta lakiesitystä, lakivalmistelua on seurattu koko ajan tarkasti, ja kaikki mahdolliset muutokset on huomioitu.

– Olemme huomioineet ministeriön kannan, joka on lakiesityksessä, mutta lopullista lakiahan ei vielä ole muotoiltu. Meidän valmistelemamme yhteistyöyrityksen käynnistys, mikäli sen perustaminen hyväksytään, on vaiheistettu, eikä se alkuvaiheessa koske vielä koko yhtymän toimintaa. Muutenkin hankinnassa on huomioitu mahdollisuudet muutoksiin, mikäli sote-lakeihin tulee muutoksia. Niitä voidaan tarvittaessa toteuttaa jopa kunnittain, Rautiainen sanoo Hoivalle ja Terveydelle.

Julkisessa keskustelussa on oltu huolestuneita päätäntävallan siirtymisessä Mehiläiselle, jota esitetään kumppaniksi yhteisyritykseen, koska yhtiön omistusosuus olisi 51 prosenttia. Se ei kuitenkaan Rautiaisen mukaan tarkoita, että näin olisi.

– Olemme vahva järjestäjä ja korostan, että päätökset yhteisyrityksestä tehdään täällä, ei ministeriössä! Vastuunjako on selkeä, ja olemme kiinnittäneet paljon huomiota julkisen vallan käyttöön. Järjestäjän rooli on selkeästi kuntayhtymällä, Rautiainen toteaa.

Tutustu hankinnan yksityiskohtiin tästä linkistä.

Liiketoimintaa kehitetään yhdessä – myös yhtymälle voi tulla liikevoittoa

– Monet ihmiset ajattelevat, että kaikki päätösvalta menisi Mehiläiselle, mutta osakassopimuksessa on määritelty tarkkaan, mistä asioita pitää olla määräenemmistö. Se tarkoittaa, että esimerkiksi liiketoimintastrategiasta ja investoinneista on oltava yhteinen ymmärrys.  Toivon, että ihmiset näkevät, että haluamme todella uudistaa toimintaa, Rautiainen korostaa.

– Sopimuksessa on määritelty, että yhtymä ostaa palvelut yhteisyritykseltä, ja ne on hyvin tarkkaan määritelty. Lisäksi yhtymä on mukana kehittämässä liiketoimintaa, ja tarkoitus on, että se tuottaisi yhtymälle myös hyvää, jopa liikevoittoakin. Yhtymän toinen rooli on ostajan paikalla, ja yhtymä määrittelee erikseen tilaajan, osakeyhtiön hallitus on eri taho.

Sitä mukaa kun sote-uudistus ja maakunnan rooli etenevät, yhteisyrityksen sopimusehtoja voidaan uusien lainkohtien mukaan tarvittaessa purkaa. Sopimuksessa on myös jo huomioitu tehdyt uudistukset.

Paremmat palvelut lähtökohta

– Meillä on ykköslähtökohta parantaa palveluja, eikä se voi odottaa sote-uudistuksen ja uusien lakien valmistumista, siihen voi mennä vielä vuosia. Olemme vakavasti harkinneet uudistuksia, ja minulla on vahva toive, että voimme toteuttaa rohkeitakin innovaatioita. Toivon, että ihmiset näkevät että haluamme todella uudistaa toimintaa. Olemme todella huolissamme palvelujen saatavuudesta, se ei voi jatkua tällä tavoin, ja myös peruspalvelut vaativat kehittämistä. Emme voi laskea palvelujen uudistamista pelkästään esimerkiksi hallituksen hankkeiden varaan.

– Saamme yhteisyrityksessä yhdistettyä julkisen ja yksityisen toimijan osaamisen ja kokonaisuudessaan paremmat palvelut. Kuntayhtymälle on erittäin tärkeää saada osaamista siitä, miten digitaaliset palvellut voidaan kytkeä modernisti palvelutuotantoon. Palvelujen parempi saatavuus on meille hyvin tärkeää, ja yhteistyö mahdollistaa meille esimerkiksi digiklinikan, joka palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Me emme pysty siihen yksin

Seuranta ja sanktiot olennaisia

– Sopimuksessa on myös tarkat seuranta- ja sanktiopykälät ja siinä määritellään henkilöt, jotka seuraavat, hankintojen toteutumista yhdessä määriteltyjen mittarien mukaan. Tietyt asiat, kuten hoidon saatavuus, on myös sanktioitu, sopimuspykälät ovat julkisia, ja tilaajaorganisaatio seuraa toteutumista. Olemme myös rakentaneet kannustin-sanktio-mallin, joka otetaan käyttöön ensimmäisen vuoden jälkeen, jotta saamme lähtötasot ja kehittämiskohteet yhdessä katsottua. Kannustinta voi saada, jos kaikki hankinnan ehdottomat vaatimukset täyttyvät, Rautiainen summaa.