Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ponnistusvoimaa SOTEssakin

Pienten ja keskisuurten sote-yritysten menestys tulevassa SOTEssa on kaksissa käsissä: omissa ja maakuntien. Lain määrittämät reunaehdot jättävät maakunnille paljon pelivaraa vaikuttaa myös siihen, miten SOTE-uudistus vaikuttaa PK-yrityksiin.

Tulevilla päätöksillään maakunnat ratkaisevat, millainen oman maakunnan palvelujärjestelmästä tulee. Toisaalta PK-yritysten tulevaisuus on myös kiinni siitä, miten hyvin ne toimintaympäristön muutoksiin valmistautuvat. Tämä selviää Accenturen tekemästä selvityksestä, jonka teimme TEMin ja Sitran tilauksesta.

Oli mukava huomata, että tuleva SOTE-maailma ei näytä synkältä myöskään PK-yritysten itsensä silmin. Selvitys julkistettiin huhtikuun puolivälissä TEMin järjestämässä seminaarissa, jonka aluksi osallistujilta kysyttiin, näkevätkö he SOTEssa PK-yritysten kannalta enemmän mahdollisuuksia vai uhkia. Seminaarin alussa vastausten jakauma oli noin puolet ja puolet. Tässä tapauksessa tieto ei lisännyt tuskaa, vaan selvityksen esittelyn ja paneelikeskustelujen jälkeen esitetyn jatkokysymyksen perusteella osallistujien suhtautuminen oli selvästi positiivisempi, enemmistö näki SOTEssa myönteisiä mahdollisuuksia PK-yritysten näkökulmasta.

Selvityksessä esiin nostetut uhkat ovat käännettävissä mahdollisuuksiksi, mutta se edellyttää avointa vuoropuhelua, aktiivisuutta, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä maakuntien ja PK-yritysten kesken että PK-yritysten välillä. Positiivisista mahdollisuuksista kirjoitti myös Sitran Harri Männistö noin viikko sitten blogissaan: sitra.fi/blogit/yrittaminen-sallittua-sotessakin.

Selvityksessä kerrotaan tarkemmin, mitkä ovat PK-yritysten kannalta kiperimmät haasteet, ja siinä esitellään myös ratkaisuehdotuksia. Lisäksi selvityksessä mallinnettiin pienen ja keskisuuren sote-keskuksen kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Selvitykseen voi tutustua tarkemmin täällä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että PK-yritysten toimintamahdollisuuksiin pätee sama kuin itse SOTE-uudistukseenkin, toimeenpano ratkaisee ja maakunnat ovat päätöksineen paljon vartijoita.

Kirjoittaja Anna Maksimainen vetää sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointitoimintaa Accenturella.

 

Edellinen artikkeliKlinikin tekoälypohjainen asiointipalvelu käytössä 50 terveyskeskuksessa Suomessa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet