Pori uudisti kuntoutus- ja kotiutusrutiinit Vivagon avulla

Meillä Vivagossa oli ilo osallistua Porin kuntoutussairaalan perinpohjaiseen uudistumisprosessiin. Kyseessä on yksi merkittävimmistä projekteista, johon Vivago on saanut osallistua. Oli hienoa olla todistamassa sitä lujaa tahtotilaa, jolla hoivatyötä oltiin valmiita kehittämään.

Porin kaupungin kuntoutussairaala on yli 200 potilaspaikkaa sisältävä terveydenhuollon yksikkö. Prosessien uudistaminen lähti liikkeelle 112-paikkaisen tornirakennuksen peruskorjauksesta, jonka yhteydessä päätettiin vaihtaa yhteydenpitotekniikkaa potilaisiin.

Myös Porissa erityisesti kotiutuminen on haastava ja hidas vaihe. Potilaita joudutaan helposti pitämään vuodeosastolla pitkään, koska kotiin lähettämisen jälkeen kuntoutumisen tukeminen ja seuranta herkästi katkeaa lähes kokonaan. Tästä syystä myös potilaan tai hänen omaistensa huoli on yleensä suuri.

Myös vastuun pirstoutuminen oli ongelma. Hälytyskäynnit teki erillinen yritys eikä niistä kirjautunut mitään havaintoja potilastietojärjestelmään muiden hoitoketjun toimijoiden tiedoksi.

Porissa lähdettiin ylimmän johdon vahvalla tuella kehittämään sairaalan toimintaa. Keskeistä oli Vivagon teknologian ja analytiikan hyödyntäminen siten, että prosesseja ja hoitoketjuja voitiin parantaa potilaan etu edellä. Kotiutuksen tavoitteeksi asetettiin seinättömyys eli hoitoketjujen jatkuvuus ja hyvinvointitiedon reaaliaikaisuus myös potilaan kotona.

Kuntoutussairaalassa perinteinen narulla toimiva hoitajakutsu korvattiin Vivago CARE -rannekkeella, joka mittaa sekä univalverytmiä että potilaan liikkumista. Kotiuttamisen tueksi otettiin käyttöön Vivago Domi POINT -turvapuhelimet. Puheyhteyden lisäksi ne välittävät hyvinvointitietoa eteenpäin ja toimivat hoitajien kotikäyntien seurantajärjestelmänä.

Tulokset puhuvat puolestaan.

Ensinnäkin sairaalassa hoitajien potilaskiertorutiinit menivät rannekkeista kerätyn hyvinvointitiedon avulla uusiksi. Teknologia helpottaa yövuoroja, sillä potilaan unirytmiä voidaan seurata suoraan päätelaitteelta. Hoitajien yökierrot toteutetaan jatkossa vain tarpeen mukaan, mikä myös takaa potilaille rauhallisemman yöunen.

Arviointiyksiköistä ja osastoilta Vivago Vista -ohjelmistoon kerätyn hyvinvointitiedon perusteella syntyy aivan uudenlainen kokonaiskuva. Se kertoo, kuinka potilaiden vointi etenee, miten kipu- tai unilääkemuutokset vaikuttavat ja missä vaiheessa kotiuttaminen kannattaa tehdä.

Kaksi lähihoitajaa ottaa vastaan ja kirjaa hälytyspuhelut joka päivä ympäri vuorokauden eli 24/7. Samat hoitajat käyvät tarvittaessa myös hälytyskäynneillä. Turvapuhelinasiakkaiden avuntarpeesta ja hälytyskäynneistä tehdään kirjaukset potilastietojärjestelmään ja lähetetään viesti muille asiakasta hoitaville tahoille, esimerkiksi kotihoidolle.

Uutta on myös omaisten ja läheisten parempi tukeminen. Esimerkiksi kuntoutujan liikkumista tai unirytmiä esittävä aktiviteettikäyrä voidaan jakaa myös omaisille.
Laajan muutosprosessin myötä kuntoutusjaksot ovat lyhentyneet, mikä tuo selvää kustannussäästöä kunnalle. Ja henkilökunta voi hylätä mutu-tuntuman ja ohjata hoivatoimenpiteitään reaaliaikaisen hyvinvointitiedon pohjalta.

Lisätietoja Vivago Oy:n tuotteista ja palveluista: www.vivago.fi. Vivago esittelee virtuaalisen hoivan ja hyvinvoinnin ratkaisuja Sairaalatekniikan päivillä Kuopiossa 10.-11.2. Tervetuloa tapaamaan Vivagolaisia ja kuulemaan lisää!

Maria Lavonen

Edellinen artikkeliKolme vuotta aikaa (tai enemmän) panna rivit kuntoon
Seuraava artikkeliOlisiko aika vaihtaa sote-ryhmän porukka?