Proteeseista pelkoa, iloa ja helpotusta

Proteeseja on olemassa monenlaisia, lähes kaikkiin ihmisen kehon osiin, mutta tässä käsitellään raajaproteeseja, joita valmistetaan kaikkiin eri amputaatiotasoihin joko onnettomuuden, sairauden tai jonkin synnynnäisen ongelman johdosta, kuten toimintakykyä haittaavan epämuodostuman vuoksi.

Proteesi voi aiheuttaa ihmiselle monenlaisia tunteita. Onnettomuuden jälkeen voi olla järkytys herätä koomasta ilman jalkoja tai diabeteksen seurauksena amputoinnin jälkeen joutua tajuamaan, että käveleminen omin avuin olisi ehkä siinä, mutta kuten tiedämme, nykyaikaiset huippumateriaaleista tehdyt proteesit voivat avata tällaisen trauman kokeneelle ihmiselle aivan uudenlaisen mahdollisuuden – mahdollisuuden palata omaan elämäänsä.

Joskus vielä nykyäänkin proteesinkäyttäjiä vieroksutaan ja tämä saattaa olla yksi tekijä, jonka vuoksi proteesin tarvitsija tuntee hyvin kirjavan tunnekirjon tajutessaan, että proteesi tulee olemaan hänen ainoa mahdollisuutensa kohti normaalia elämää. Kuitenkin käytännössä proteesien valmistajat ovat erittäin asiantuntevia ammattihenkilöitä, jotka kohtaavat nämä kirjavat tunteet yhdessä asiakkaansa kanssa. Jos asiakas on joutunut esimerkiksi makaamaan vuoteessaan amputaation jälkeen pitkän ajan ja proteesien valmistuksen jälkeen hän nousee ylös ensimmäistä kertaa, on käsillä vahvat tunteet niin asiakkaalla kuin proteesin valmistajalla. Monesti tämmöinen kokemus voi olla hyvinkin ratkaiseva kyseisen ihmisen tulevaisuudelle yhteiskunnan jäsenenä. Onneksi maailmamme on nykyisellään niin hyväksyvä, ettei erilaisuutta enää niin vahvasti katsota kieroon kuin 80-luvun puolella.

Ennen kuin kukaan pääsee nousemaan proteesin avulla ylös vuoteestaan tai tarttumaan itsenäisesti kahvikuppiinsa, tie tähän kokemukseen on haastava, vaikkakin lakisääteinen. Aikajanallisesti puhutaan alle viikon prosessista, joskus jopa vain 1-2 päivän ajasta, jonka aikana proteesimestari valmistaa mittojen mukaan suunnitellun raajaproteesin. Proteesin laatu ja ulkonäkö valitaan ensisijaisesti asiakkaan toiveiden mukaisesti, mutta tätäkin prosessia säätelee nykyaikana hyvinkin tavanomaiset puitesopimukset maksajatahojen kanssa, jolloin ei ihan kaikkea toiveita voida toteuttaa. Esimerkiksi pelkkiä kosmeettisia, itsetunnon kannalta tärkeitä, proteeseja ei luovuteta.

Eli, jos ei ole taattua, että proteesi tulisi parantamaan asiakkaan toimintakykymahdollisuuksia, voi se jäädä haaveeksi. Suomessa proteesin maksajia pääsääntöisesti ovat kotikunnat, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt. Tämä riippuu siitä, miten proteesin tarve on syntynyt. Joskus valmistetaan myös proteeseja sponsorituella, jolloin voidaan ottaa huomioon lähes kaikki asiakkaan yksilölliset tarpeet ilman puitesopimuksien rajoitteita. Näin toimitaan mm. vammaisurheilussa.

Proteesin valmistuksen jälkeen asiakas saa proteesin käyttöönsä ja alkaa tätä käyttämään pikkuhiljaa ajallisesti pidempiä aikoja elämässään. Ensimmäisinä viikkoina tai kuukausina proteesi elää pituuden ja liikkuvuuden osalta johtuen tyngän lihaksiston vahventumisesta. Tällöin proteesia säädetään ja muokataan hyvinkin useasti. Kun proteesi on ns. muotoutunut, tarvitaan enää vuosikontrollit, proteesin käyttäjää ei kutsuta ” huoltoon ”.

Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla täytyy olla omaehtoista aktiivisuutta ottaa yhteyttä proteesimestariinsa. Siksipä yleensä asiakkaat henkilöityvät oman proteesin valmistajansa kanssa ja tämä helpottaa vahvasti yhteistyötä, sillä tuttu proteesimestari tietää oman asiakkaansa tarpeet toimintakykyineen. Hätätilanteessa, esimerkiksi lomalla, proteesia voi korjauttaa ympäri Suomea sijaitsevilla proteesipajoilla. Tämän ansiosta asiakas pääsee jatkamaan lomansa viettoa normaalisti.

Kuten koko elämässä, myös proteesien valmistuksessa, tekniikka, materiaalit sekä komponentit kehittyvät koko ajan. Proteeseista tulee kevyempiä, kestävämpiä käytössä ja esteettisesti parempia. Nykyään protetiikka jopa on mennyt siihen, että amputoituun tynkään on asennettu antureita liikuttamaan proteesia, mutta tämä tekniikka on vahvemmin käytössä ulkomailla ja tekee hiljaista tuloaan Suomeen.

Hyvin, asiakasta vahvasti kuunnellen, tehty proteesi tuo pitkällä tähtäimellä useasti laajoja säästöjä, vaikka hankintahinta tai jokin muu peruste olisi lujastikin yli puitesopimuksen. Juuri asiakkaan elämää ajatellen tehty oikea proteesi vähentää huoltotarvetta ja kipuja, parantaa itsenäistä toimintakykyä, vähentää avuntarvetta ja ennen kaikkea parantaa vahvasti henkistä jaksamista sekä itsetuntoa. Nämä asiat ovat, ei ainoastaan maksajalle, vaan koko yhteiskunnallemme kokonaisvaltainen säästö!

Juttuun olen haastatellut Haltija Group Oy:n proteesimestari C.P.O Hermanni Jänttiä, jolla on jo yli kahdeksan vuoden työkokemus alalta.

Pirjo Pappila

asiakaskokemusasiantuntija

Haltija Group Oy

Edellinen artikkeliMoniammatillinen työote lisää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä palveluiden vaikuttavuutta
Seuraava artikkeliKansantautien riskipotilaista kokonaisvaltainen kuva koneälyä ja geeniprofilointia hyödyntäen