RAI:n fyysisen toimintakyvyn reaaliaikainen seuranta

Laajamittaista hyötyä digitalisaatiosta oikeiden toimenpiteiden kohdistamiseen ja hoidon vaikuttavuuteen

Laajamittaista hyötyä digitalisaatiosta oikeiden toimenpiteiden kohdistamiseen ja hoidon vaikuttavuuteen

Ikäihmisen ja sairaudesta kuntoutujan fyysinen toimintakyky vaihtelee päivittäin ja hetkittäin, varsinkin, jos vointi on heikko. Toimintakyvyn ja kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että kokonaisvointi paranisi ja sekä henkiset ja fyysiset voimavarat palautuisivat. Niin urheilussa kuin päivittäisessä elämässämme voimavarat kasvavat levossa. Hyvä uni ja vuorokausirytmi ovat perusta henkiselle ja fyysiselle voinnille, jota tukee päivittäinen aktiivisuus.

Muistisairaudet, muut krooniset sairaudet, lääkitys ja henkinen vointi huonontavat unta ja sekoittavat vuorokausirytmiä ikäihmisillä. Tästä aiheutuu sekavuutta, toimintakyvyn laskua, kasvanutta onnettomuusriskiä ja haasteita pärjätä kotona. Tilanteeseen voidaan puuttua ja ikäihmistä auttaa, kunhan tiedetään mihin ja miten. Reaaliaikainen aktiivisuuden, unen ja vuorokausirytmin seuranta kertoo voinnin muutoksista ja auttaa ymmärtämään mihin pitää tarttua ja miten.

Päiväaikainen aktiivisuus ja vuorokausirytmi korreloivat fyysisen toimintakyvyn RAI:n arvojen kanssa. Parhaimmillaan ripeä puuttuminen on auttanut korjaamaan toimintakyvyn laskun, esimerkiksi lääkitystä tai kotihoidon käyntiaikoja on muutettu ja jo päätetty laitospäätös on voitu purkaa. Kotona asuminen tutussa ympäristössä on parasta silloin kun toimintakyky on riittävä, ikäihmisellä on seuraa ja voidaan varmistaa riittävä vointi ja turvallisuus. Hyvinvoinnin muutoksista nähdään myös toimintakyvyn lasku ja sitä voidaan käyttää hoidon tarpeen arvioinnissa, kun kotona asuminen ei enää onnistu. Digitaalisella hyvinvoinnin seurannalla voidaan varmistaa oikea hoito, oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Kuntoutuksessa toimintakyvyn reaaliaikainen seuranta antaa objektiivista tietoa kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Mikäli kuntoutus on liian rasittavaa, itse kuntoutuksen toimenpide voi lisätä aktiivisuutta, mutta vastaavasti laskea kokonaisvointia sekä laskemalla päivittäistä kokonaisaktiivisuutta ja heikentämällä unen laatua. Onnistuneessa kuntoutuksessa toimintakykyä ja aktiivisuutta pystytään nostamaan samalla kun uni ja vuorokausirytmi paranevat. Objektiivinen fysiologinen mittaus kertoo kokonaiskuvat toimintakyvyn kehittymisestä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Reaaliaikainen RAI tuo laajamittaista hyötyä yksilölliseen kuntoutukseen, hoitotoimenpiteiden suunnitteluun ja kohdistamiseen sekä automaattisen mittarin hoidon vaikuttavuuden seurantaan. Lue lisää www.vivago.fi

Kirjoittaja Maria Lavonen on Vivago Oy:n toimitusjohtaja.

 

LÄHDEKirjoittaja Maria Lavonen on Vivago Oy:n toimitusjohtaja.
Edellinen artikkeliPienillä ja keskisuurilla yrityksillä ponnistusvoimaa SOTEssakin
Seuraava artikkeliLehtileikkeet