Sähköisillä palveluilla säästöjä Pohjois-Karjalaan!

Digitaalisen terveydenhuollon visioissa korvatulehdusta voidaan hoitaa tärykalvosta otetun kuvan perusteella, veriarvoja voi halutessaan seurata itse ja etälaitteiden turvin vanhukset voivat asua kotona entistä pitempään. Jo nyt terveydenhuolto hyödyntää arkisessa toiminnassaan monenlaisia etä- ja mobiilipalveluita. Yksinkertaisilla mutta tehokkailla sähköisillä palveluilla voidaan säästää aikaa, rahaa ja hermoja sekä asiakkaalta että ammattilaiselta.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa erikoissairaanhoidon päiväkirurgisella osastolla (PÄIKI) sähköiset leikkausesitietolomakkeet ovat olleet käytössä lähes vuoden verran. Prosessi toimii seuraavanlaisesti: leikkausta odottavat potilaat saavat kirjeitse ohjeet kirjautumisesta henkilökohtaiselle asiointitililleen esitietojen täyttämistä varten. Potilas täyttää ja tallentaa leikkausesitiedot vahvasti tunnistautuneena, ja hoitaja saa tiedon täytetystä lomakkeesta suoraan työlistalleen. Lopuksi hoitaja käy vastaukset läpi ja hyväksyy vastausten siirron osaksi potilasasiakirjamerkintää yhdellä klikkauksella, ilman tuplakirjaamista. Sähköisen asiointitilin avulla leikkaukseen tuleva potilas saa myös kaiken muun tarvitsemansa tiedon – mm. tarkat saapumisohjeet ja virtuaalivideon tehtävästä operaatiosta. Asiointitilin avulla potilas voi myös lähettää palautetta saamastaan hoidosta.

PÄIKIn monipuolisissa työtehtävissä työskentelevä sairaanhoitaja Jaana Korhonen kertoo, että normaalisti potilaalle varataan noin viikko ennen toimenpidettä pre-soittoaika, jolloin potilas haastatellaan. Yhteen puheluun kuluu aikaa noin 35-45 minuuttia potilasta kohti. Uuden sähköisen palvelun myötä halukkaat ovat voineet antaa esitiedot tietoturvallisesti ja oman aikataulunsa puitteissa sähköisesti, eikä puhelimitse tehtävää haastattelua ole tarvittu. Siltä osin kuin pre-soittoaikoja voidaan perua, vapautuu PÄIKIn sairaanhoitajan työpanos johonkin muuhun työhön. Tähän mennessä esitietolomakkeita on täytetty jo reilut 850, joten pelkästään PÄIKIssä on onnistuttu säästämään yhden sähköisen prosessin avulla henkilötyöviikon verran kuukaudessa hoitajien työaikaa.

”Saavuttaakseen luottamuksen, uuden sähköisen asiointikanavan käyttö vaatii totuttelua ja onnistumisia”

Tarvittaessa potilas saa linjan päähän ammattilaisen, mikäli sähköisen esitietolomakkeen täyttäminen mietityttää. Lisäksi teknisten vaatimusten tulee olla huippukorkealla, jotta jokainen käyttökokemus on palkitseva. Myös käyttäjien huolellinen ohjeistaminen on hyvin tärkeää. ”Sähköisen esitietolomakkeen osalta olemme kouluttaneet henkilökohtaisesti jokaisen yksikkömme sairaanhoitajan, joka käsittelee sähköisiä lomakkeita”, kertoo Nuuttila. Vuoden vaihteessa PÄIKI siirtyy osaksi Siun Sotea, Suomen ensimmäistä sote-aluetta. Siun sotessa hyödynnetään uusia viestintäkanavia monipuolisesti, jopa lääketauotuksista viestitään tekstiviestitse, mikäli potilas on siihen antanut luvan.

Kaiken kaikkiaan kokemukset sähköisistä esitietolomakkeista ovat olleet positiivisia: ”Meidän yksikössä kaikkiaan sähköisen lomakkeen käyttöönotto sujui hyvin ja olemme tyytyväisinä käyttäneet sitä vuoden ajan”, kertovat Korhonen ja Nuuttila. Hyvien kokemuksien rohkaisemana Siun Sote laajentaa sähköisten lomakkeiden käyttöä myös muihin yksiköihin – tavoitteena on, että koko operatiivinen alue voi käyttää lomaketta vuoden loppuun mennessä. Sähköiset lomakkeet mahdollistava Medinet on suomalaisen Mediconsultin kehittämä sähköisen asioinnin ratkaisu.

Kirjoittaja on Mediconsultin sähköisten palvelujen projektipäällikkö Nora Jaatinen.

Mediconsult on yksi johtavista suomalaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittajista, sekä Siun Soten luotettava tekninen kumppani. Ratkaisumme on suunniteltu vastaamaan kattavasti niin sote-alueiden kuin pienempien organisaatioiden tarpeita sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Edellinen artikkeliRatsuväki seis!
Seuraava artikkeliInnostuneet inkkarit