Satu Grekin, Kuntoutusyrittäjät: ”Julkisia hankintoja jaettava pienempiin osiin uudessa sotessa”

Sote-uudistuksen lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Toissapäivänä Suomen Yrittäjät vaativat esitykseen merkittäviä muutoksia tai muuten se on kaadettava.

Satu Grekin siirtyi Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikön tehtävästä Suomen Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtajaksi ja aloitti tehtävässään syyskuun alussa. Kuntoutusyrittäjät aikoo antaa oman lausuntonsa vielä ennen lausuntokierroksen määräaikaa 25.9.

Yrittäjät ovat kiinnittäneet etenkin huomion markkinoiden toimivuuteen lakiluonnoksessa. Kuntoutusyrittäjien markkinat ovat julkisella sektorilla, ja itse maksavia asiakkaita on melko vähän. Siksi sote-uudistus on kuntoutusyrittäjille merkittävä.

– Kun tehtävät siirtyvät sote-maakunnille, pitäisi niiden pystyä johtamaan markkinoita niin, että ei synny monopoleja yksityiselle tai julkiselle puolelle. Usein, kun joku toimija pääse kasvamaan markkinoilla, pääsevät ne kasvamaan entisestään ja pienemmät toimijat kuihtuvat. Olisi hienoa, jos tehtäisiin sellaista sääntelyä, joka rikkoo monopoleja ja luo tilanteita, jossa markkinoilla on useita palveluntuottajia, Grekin sanoo Hoiva&Terveydelle.

– Näin säilyy terve kilpailu, jolloin yrityksillä on kannustin erottua esimerkiksi laadulla. Sote-maakunnalle pitää asettaa selvä vastuu ylläpitää toimivia palvelumarkkinoita. Nyt lakiluonnoksessa ei selvästi tätä ole, ja se mielestämme pitää lakiin kirjata, Grekin jatkaa.

Grekinin mukaan lakiluonnoksessa ei kannusteta monituottajamalliin, mutta viittausten ja perusteluiden mukaan se ei ole kiellettyä. Monituottajamallin rooli jääkin lakiluonnoksessa melko lailla ilmaan.

Lakiluonnoksessa on raskaat velvoitteet julkisille hankinnoille

Kun julkisia hankintoja tehdään, niitä pitäisi pystyä tekemään pienissä osissa. Satu Grekinin mielestä lakiluonnos asettaa hyvin raskaat velvoitteet maakunnalle julkisena hankkijana.

– Tarkoitus on hyvä, mutta kun velvoitteet ovat raskaat, käy siinä niin, että julkinen hankinta jätetään tekemättä ja palvelu toteutetaan mieluummin julkisena tuotantona, jolloin syntyy monopoli. Julkisen hankinnan pitäisi olla virkamiehelle helpompi tehdä, Grekin pohtii.

Yleisessä hankintalaissa on velvoite jakaa sote-hankintoja pienempiin osiin, mutta sote-uudistuksen lakiluonnoksesta se puuttuu. Grekinin mielestä hankintoja pitää voida toteuttaa myös pieninä osina.

– Varmasti yrittäjät saavat roolia sote-palveluiden toteuttajana, sillä kaikki osaajat tarvitaan. Ongelmana on kuitenkin se, että jos kilpailut toteutetaan hyvin raskaina, silloin kilpailutetaan vähintään terveysaseman suuruinen yksikkö, Grekin pohtii.

Esimerkiksi isoissa kilpailutuksissa toimija voi voittaa koko maakunnan terapiahankinnan ja vaarana on, että raskaat sopimusvelvoitteet vyöryvät pienille alihankkijoille.

– Mieluummin näkisin, että pienetkin toimijat pääsisivät suoraan maakunnan kumppaniksi kuin ison toimijan kautta, Grekin toteaa.

Kuntoutusyrittäjät eivät usko, että sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat lakiluonnoksessa esitetyllä mallilla , vaan sinne tulee lisätä kirjauksia, jotka tukevat pienten yritysten mukanaoloa.

Grekin kertoo, että kuntoutusyrittäjien tilanne on hyvä markkinoiden toimivuuden kannalta tällä hetkellä.

– On mahdollista, että käytössä olevat mallit, esimerkiksi fysioterapian suoravastaanotto ja tietojärjestelmien integroinnit, otetaan käyttöön uudessa sotessa, Grekin sanoo.

Hän toivoo myös, että sote-uudistuksessa kehitetään neutraalia palveluohjausta.

– Maakunnissa pitää olla taho, jossa selviävät esimerkiksi kaikki alueen toimintaterapeutit ja heidän palvelunsa.

kuva: Shutterstock

Edellinen artikkeliMarko Rauhala Accenturen terveydenhuollon ja julkisten palveluiden johtoon Pohjoismaissa
Seuraava artikkeliLehtileikkeet