Siemens Healthineers kehitti hoitopolun, jossa voi navigoida kuin Google Mapsissa

Siemens Healthineers on kehittänyt ohjelmistoa, jossa potilas voi nähdä oman hoitopolkunsa, mahdolliset hoitovaihtoehdot ja seuraavat askeleet. Yhtiön koneälyratkaisuista Suomessa vastaava johtaja Nuutti Matintupa sanoo Hoiva&Terveydelle, että koneälyn tulevaisuus sairaaloissa kulkee kohti yhä yhtenäisempiä ja sujuvampia järjestelmiä, jotka ovat osa terveydenhuollon normaalia työvirtaa.

Yksi Siemens Healthineersin koneälyä hyödyntävä ratkaisu on potilaiden hoitopolku, jossa voi kulkea kuin karttapohjassa. Yhtiön AI Pathway Company on visualisoinut hoitopolun perustuen hoitosuosituksiin. Ensimmäisenä on laadittu eturauhassyöpäpotilaiden hoitopolku.

– Hämmästyin, miten laaja kartta tästä kaikesta tiedosta syntyi. Se auttaa potilasta ja häntä hoitavaa henkilökuntaa navigoimaan hoitopolussa kuin Google Mapsissa ja löytämään seuraavat askeleet hoitopolussa, sanoo Nuutti Matintupa.

Ohjelmisto hakee hoitopolkuun potilaalle tarvittavan taustatiedon kuten laboratoriotulokset ja kuvantamistulokset. Koneälyohjelmisto toimii niin, että se asettaa potilaan näiden tiedon perusteella kartalle. Se kertoo seuraavat reitit eli hoitovaihtoehdot, jotka potilaalla on valittavana esimerkiksi tuoreiden laboratoriotulosten pohjalta.

– Kartta tuo lisäarvoa lääkärille päätöksentekoon ja säästää aikaa. Se tuo läpinäkyvyyttä potilaalle, ja lisää viestintää hänen suuntaansa, Matintupa kuvaa.

Ensimmäisenä CE-hyväksynnän on saanut eturauhassyöpäpotilaiden hoitopolku. Se ei ole vielä käytössä Suomessa. Siemens Healthineers kehittää muitakin hoitopolkuja eri potilasryhmille.

– Tämä on tulevaisuutta. Menetelmän käyttöönotto vaatii jonkun verran teknistä integraatiota sairaalassa. Kun se otetaan yhdelle potilasryhmälle käyttöön, sujuu se helpommin seuraavallekin potilasryhmälle, Matintupa kuvaa.

Algoritmeja integroidaan yhteen alustaan

Nuutti Matintupa pitää olennaisena sitä, että koneäly on tulevaisuudessa sujuva osa normaalia terveydenhuollon työvirtaa.

– Viime vuosina koneälyratkaisuja on suunniteltu ratkaisemaan yhtä rajattua ongelmaa. Sairaaloissa ja terveydenhuollon yksiköissä ei kuitenkaan ole järkevää ottaa yksitellen käyttöön erilaisia koneälyä soveltavia ohjelmistoja, hän sanoo.

Matintupa katsoo, että terveydenhuollon tarpeisiin soveltuvat parhaiten integroidut järjestelmät ja alustat, jotka mahdollistavat erilaisten sovellusten käytön. Siemens Healthineersin ratkaisut perustuvatkin siihen, että alustaan tai järjestelmään voidaan helposti yhdistää erilaisia, myös muiden valmistajien, koneälyratkaisuja. Tällainen ajattelu tekee mahdolliseksi järjestelmien räätälöinnin.

– Usein alustan käyttöönotto mielletään isoksi projektiksi, mutta se ei enää vie aikaa kuin alle työpäivän. Tämän jälkeen alustaan aktivoidaan erilaisia, tarvittavia moduuleita, joita asiakkaalla on mahdollisuus testata ja päättää, mitä he ottavat käyttöön, Matintupa kuvaa.

Yhtiö kehittää koneälyä myös niin, että samoja ratkaisuja voidaan tuoda osaksi jo käytössä oleviin järjestelmiin ja laitteisiin. Koneälyratkaisun voi esimerkiksi yhdistää suoraan kuvantamislaitteeseen.

Lääkärit ovat Matintuvan mielestä erittäin hyvin perillä koneälystä ja siitä tiedosta, jota koneälyn kehittämisen pohjaksi tarvitaan.

– Lääkäreillä on juridinen vastuu potilaistaan, joten he päättävät, minkälaisia ratkaisuja terveydenhuollossa otetaan käyttöön. Nykyisin on jo paljon käytössä sellaisia koneälyratkaisuja, joissa ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa, miten terveydenhuollossa toimitaan, Matintupa sanoo.

”Ohjelmia pitää pystyä ketterästi testaamaan”

Siemens Healthineers on ottanut verkkokauppaansa muiden valmistajien koneälyratkaisuja, jotka toimivat yrityksen järjestelmissä ja voidaan ottaa käyttöön koelisenssillä.

– Terveydenhuollossa pitää pystyä ketterästi kokeilemaan erilaisia ohjelmia ja koneälyratkaisuja. Jos jokaista ohjelmaa pitää käyttää erilaisessa ympäristössä ja niiden hankkiminen on vaikeaa, on ohjelmista enemmän haittaa kuin hyötyä. Toisaalta ei kannata hankkia valmiina valtavaa järjestelmää, Nuutti Matintupa sanoo.

Kun alusta mahdollistaa tekoälymoduulien yhdistämisen järjestelmään, varmistetaan, että lääkäri työskentelee luonnollisessa ympäristössä eikä joudu hyppimään erilaisten järjestelmien välillä.

– Kun koneälyä suunnitellaan työvirtaan, ei ohjelmisto välttämättä edes näy lääkärille, vaan tieto tulee automaattisesti hänen käyttämäänsä järjestelmään. Tai kun lääkäri avaa potilastutkimuksen esimerkiksi syngo.viassa, se automaattisesti hyödyntää tekoälyratkaisuja, eikä lääkärin tarvitse erikseen avata tekoälysovellusta, Matintupa kuvaa.

Jos asiakas haluaa kehittää oman algoritmin, voidaan sen soveltuvuutta testata Frontier-työkalulla, joka mahdollistaa prototyypin ideoinnin, kehittämisen ja testaamisen syngo.via -järjestelmässä. Tällaista tuotetta voi kaupallistaa myös Siemensin alustoilla ja tuoda myyntiin sovelluskauppaan.

kuva: Shutterstock

 

Edellinen artikkeliAttendon Virpi Holmqvist: ”Hoivan kannattavuus paranee pitkällä tähtäimellä – tilanne juuri nyt on tuottajille vaikea”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet