Sote tarvitsee joukkoistamista

Sote-uudistuksen valmistelu on kaikkien kiemuroidensa keskellä nostanut esiin myös alan hallinnon kankeuden julkisuuden kanssa.

Merkittävin yhteiskunnallinen uudistus vuosikymmeniin halutaan tehdä ”rauhassa” ja tuoda keskusteluun hallinnon päättämin osin ja keinoin.

Tämä ei ole nykyaikaa. 2010-luvulla kansalaiset ovat tottuneet siihen, että heidän mielipiteellään ja näkemyksillään on merkitystä. Yksittäisten kansalaisten lisäksi monet järjestöt ja löyhät verkostot osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun joka päivä.

Ympäristöministeriö on valmistellut maastoliikennelakia ja luonnonsuojelulakia kahden viimeisen vuoden aikana avoimesti kansalaisia verkossa mukaan joukkoistaen. Kaikki, jotka ovat halunneet kertoa näkemyksensä, ovat sen saaneet tehdä. Monimutkaiset lakiasiat on ymmärretty, lakien valmistelu on edennyt ja hyviä ehdotuksiakin on saatu.

Jos soten jatkovalmistelu avattaisiin todelliseen julkiseen keskusteluun niin, että samalla myös kerrottaisiin miten kustannukset rakentuvat, lisättäisiin todennäköisesti kansalaisten ymmärrystä siitä, miksi palvelujen tehostaminen ja keskittäminen on tarpeen.

Sen ymmärryksen myötä voisi myös kunnissa olla helpompi keskustella siitä, miten palveluita on järkevä tuottaa.

Merja Aura

@MerjaAura

Edellinen artikkeliSote-junan voi antaa mennä
Seuraava artikkeliKiire ja huono valmistelu torppasivat soten