Sote-väännön vaikeudet vasta edessä

Muutaman viikon ajan on ehditty kiitellä hallituksen ja opposition yhteistä sote-linjausta, mutta ohjaustyöryhmän työn käynnistyessä alkavat päätöksenteon toteuttamisen ongelmat hahmottua. Kun mennään yksityiskohtiin, törmätään entisiin periaatteellisiin ongelmiin. Niiden lisäksi ohjausryhmän pöydälle tulee nippu käytännöllisempiä kysymyksiä.

Puolueiden sopiman ratkaisun tarkoituksena on järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta (erityisvastuualue l. erva). Uusien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien alueiden pitäisi muodostaa sote-palveluihin yksiportainen ja selkeä hallinto, jonka rahoitus tulee kunnilta kapitaatioperiaatteen mukaisesti.Järjestämisvastuu olisi viidellä alueella, mutta ”kunnat ovat jatkossakin mukana palvelujen tuottamisessa”.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén riemuitsi ratkaisusta. Hän on ehtinyt jo tarjoamaan HUS:n palveluja entistä enemmän Kaakkois-Suomeen. Keskustan johto on rauhoitellut omiaan kertomalla Suomenmaassa, että Sote-sopu ei tarkoita mammuttiorganisaatioita. Viiden sote-alueen malli rakentuu heidän mukaansa pitkälle olemassa olevien palvelurakenteiden mukaan. Iso sote-alue järjestää, mutta kunnat tuottavat palvelut.

Perussuomalaisia ohjausryhmässä edustava yleislääketieteen professori Mauno Vanhala sanoo uutiskirjeessämme selvästi, että hänen mielestään ervoille tulee antaa vain ohjaava rooli. Tuottajien tulisi hänen mielestään olla maakunnan kokoisia kuntayhtymiä, osuuskuntia tai liikelaitoksia, joissa tehdään päätökset lähipalveluista.
Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä oli Kuntalehden mukaan huolissaan järjestämis- ja tuottamisvastuun suhteesta. Työryhmässä oli myös esitetty kysymys: onko kunnan pakko toimia palvelun tuottajana, kun järjestämisvastuu on siirretty.

Voi tietysti olla, että ratkaisun on esittänyt SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman Länsi-Savo-lehdessä. Hän arvioi, ettei sote-lainsäädännössä tule säätää päätösvallan delegoinnista isojen sote-alueiden sisällä, vaan delegointi tulee jättää sote-alueen sisäiseen päätösvaltaan.

Onnea työryhmälle, jonka pitäisi näiden pitkään pöydällä olleiden asioiden lisäksi ratkoa nippu muitakin. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko luetteli Kunta-tv:n haastattelussa järjestämisen ja tuottamisen lisäksi henkilöstön, omaisuuden sekä kuntien ja muiden tuottajien roolit.

Hallituksen pitäisi saada esityksensä eduskunnalle valmiiksi kevään aikana.

Tapani Mäkinen

Edellinen artikkeliKohti valinnan vapautta
Seuraava artikkeliSote-uhat kasvavat