Sote: verojen keruuta vai palvelujen tuotantoa?

Vaalien jälkeen laantunut sote-uudistuskeskustelu on taas roihahtanut käyntiin.

10 miljardin verotulojen ja siihen kytkeytyvän vallan uusjako puhuttaa. Kun kuntapolitiikka kevenee, tuoko maakuntataso sille kompensaation?

Sote-uudistus on laajentunut yhtäkkiä verouudistukseksi, aluehallinnon rakentamiseksi ja valtionosuusuudistukseksi. Alan toimijoiden kannattaa harkita, mihin keskusteluun hypätään mukaan.

Seuraavan kahden kuukauden aikana päätetään, kuinka monta järjestämisvastuullista tahoa Suomessa on. Se tarkoittaa muun muassa suuntaviivoja tulevien kilpailutusten laajuuteen ja pohjalinjauksia sille, mikä on palvelujen tuottajien tuleva asema. Samalla alkaa selkeytyä se, keiden kanssa jatkossa neuvotellaan.

Aluehallinnon ja verotuksen uudistaminen on tärkeää, mutta alan toimijoiden kannattaa pitää keskustelun ytimessä palveluihin liittyvät kysymykset. Seuraako raha jatkossa asiakasta, mitä tarkoittaa palvelujen tasa-arvoinen saaminen, pitäisikö erilaisten tuottajatahojen olla yhdenvertaisia ja kuinka karsitaan osaoptimointia?

Julkinen keskustelu näyttää jo kyllästyneen näihin teemoihin. Niitä kuitenkin linjataan jo seuraavan kahden kuukauden aikana, vaikka yhtään uutista aiheesta ei syntyisi. Vuoden kuluttua ratkaisut ovatkin jo loppusuoralla, jos hallituksen aikataulu pitää. Vaikuttamisen hetki on nyt.

Merja Aura

Edellinen artikkeliOP sai lisää asiakkaita Omasairaalalle
Seuraava artikkeliSoten vaihtoehdoista kunnolliset vaikutusarvioinnit