Soten tavoitteet ovat yhä tärkeämpiä

Antti Rinteen tultua valituksi SDP:n johtoon Kauppalehti haastatteli johtavia suomalaisia ekonomisteja, joilta kysyttiin mm. sitä, mitkä ovat sellaisia, jo sovittuja asioita, joista ehdottomasti pitää pitää kiinni.

Ekonomistit nimesivät eläkeratkaisun ja sote-uudistuksen. Sote-uudistuksen merkitys kestävyysvajeenkin kannalta koetaan yhä tärkeämmäksi. Hyvin toteutettuna sillä on mahdollisuus lisätä tuntuvasti julkisen sektorin tuottavuutta.

Mahdollisuuksista tarjoaa hyvän esimerkin Espoontorin yksityinen Oma lääkärisi -terveysasema. Espoon oma tutkimus kertoo, miten hyvin se on onnistunut hallitsemaan kulujaan ja samalla herättänyt tyytyväisyyttä asiakkaiden joukossa.

Espoontorin painotetut lääkärikustannukset jäivät 60 prosenttiin koko Espoon vastaavista kustannuksista. Tällaisten lukujen luulisi kannustavan muitakin, jopa Helsinkiä, vastaavien vertailujen tekemiseen. Rohkeus hakea vaihtoehtoja tuottaa tuloksia.

Parlamentaarinen ohjausryhmä tekee parhaillaan esitystä uudeksi sote -lainsäädännöksi. Todennäköisesti lopputuloksena on väljähkö puitelaki, mutta siinäkin pitäisi olla selvä ero järjestämisen ja tuottamisen välillä. Se mahdollistaisi kokeilemisen, ja vallan antamisen asiakkaille.

Huolestuttaviakin piirteitä viime aikojen keskustelussa on ollut. SDP:n puoluekokouksen julkilausumassa vaadittiin, että kunnille on turvattava mahdollisuus tuottaa palveluja sote-kuntayhtymälle ilman kilpailutusta.

Samaa asiaa on korostanut kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) omissa kirjoituksissaan. Kymen Sanomissa hän kirjoitti, että ”on tapauksia, joissa intressit hoidossa, hoivassa, lastensuojelussa, kuljetuksissa ym. eivät mene asiakkaan ja kunnan parhainta ajatellen, vaan voittoa tavoittelevien yritysten”.

Tällaisen luokittelun ajan pitäisi olla takana.

Kunnat eivät ole hyviä tuottajia rahoituspohjansa takia. Siitä viimeisimmän esimerkin tarjosi Valviran raportti lastensuojelusta. Sotelle asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuvatkin vain, jos lähtökohtana on monituottajuus. Se tarjoaa mahdollisuuden vertailla ja viedä kehitystä eteenpäin.

Tapani Mäkinen

Edellinen artikkeliKeva ei saa olla muutosten este
Seuraava artikkeliSuurremontti tarvitaan