Sotessa toimiminen vaatii tekoja ja ketterää toimintaa

Tulevaisuuden uudessa sote-maailmassa toimiminen vaatii ketteryyttä ja kykyä vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Rohkea toimintamallien uudistaminen kumppanien kanssa ja palveluiden skaalaaminen erikokoisiin toimintaympäristöihin johtaa onnistuneeseen lopputulokseen. Toiminnan ja muutosten vaikuttavuutta ja hoidon laatua pitää pystyä monitoroimaan ja mittaamaan. Älykkäiden ratkaisujen avulla mittaaminen on helppoa, sillä ranneke mittaa automaattisesti hyvinvointia, unta ja aktiivisuutta sekä seuraa muutoksia reaaliaikaisesti.

Valtakunnallisten suositusten mukaan ikäihmisten kotona asumista tulee lisätä ja ikääntyneet itsekin arvostavat omassa kodissa asumista ja itsemääräämisoikeuden säilyttämistä. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen tuo turvaa kotona asumiseen ja Vivagon tavoitteena onkin parantaa pitkäjänteisesti hoidon laatua ja seurantaa.

Digitaalisuus on iso mahdollisuus myös terveydenhuoltoalan kehittymiseen ja tuo osaltaan meille suomalaisille mahdollisuuden elää pidempään ja terveempänä. Kun hyvinvointitietoa pystytään mittaamaan ja hyödyntämään, saadaan tavalliseen arkeen todellista hyötyä. Tietoa hyödyntämällä ymmärretään mitä ollaan tekemässä, miksi ja mihin suuntaan toimintaa pitää kehittää sekä yksilön että organisaation tasolla.

Yhteistyö ja yhtenäiset toimintatavat, myös digitaalisten tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden rakentamisessa, ovat avainasemassa. Yhteistyöllä voidaan parantaa palveluiden saatavuutta sekä samalla saada aikaan kustannussäätöä. Ihmisille voidaan tarjota yhdenvertaisempaa palvelua riippumatta heidän maantieteellisestä sijainnistaan. Digitaalisuus yhdistettynä uusien innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoon tuovat sote-uudistukseen pohjaa.

Muutokseen tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja halua uudistua

Terveydenhuoltoalan muutoksessa tarvitaan rohkeutta ja ennakkoluulotonta suhtautumista, pitää uskaltaa ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja hyödyntää digitaalisuutta myös muutoksen välineenä. Tekemisen luonne muuttuu jatkuvasti ja kehitys on nopeaa. Muutokseen on uskallettava lähteä mukaan ja pitää löytyä aitoa halua uudistumiseen.

Porin kuntoutussairaalassa uudistettiin hoitoprosessit käyttäen apuna Vivagon teknologiaa. Tuloksena sairaalajakson kuntoutus tehostui, kuntoutusajat lyhenivät ja pärjääminen kotona vahvistui. Toimintamalli toi kunnalle myös merkittäviä säästöjä. Uuden teknologian käyttöönotto mahdollisti hoitoketjujen parantamisen ja analytiikan avulla kehityksen seuranta saatiin kuntoon. Kaiken kulmakivenä Porissa oli johdon sitoutuminen kokonaisvaltaiseen uudistukseen sekä henkilökunnan motivointi tarjoamalla jatkuvaa koulutusta. Koulutuksissa ei ole niinkään kyse laitekoulutuksista vaan siitä, että oman yksikön ja osaston hoitokäytännöt käydään samalla läpi.

Vivagon teknologian ja analytiikan kanssa voi lähteä liikkeelle myös pienemmällä pilottiprojektilla. Esimerkiksi 7 000 asukkaan Juvalla otettiin käyttöön uutta teknologiaa hoitotyön laadun lisäämiseksi. Juvalla haasteena koettiin kotiutusvaihe ja asiakkaiden passivoituminen kuntoutusjakson jälkeen. Vivagon avulla lääkärit saavat asiakkaiden hyvinvointitiedot omille päätteilleen ja yöhoitajien käynnit on mahdollista kohdistaa paremmin niitä tarvitseville. Toiminnalla luodaan turvallisuuden tunnetta sekä vastuulliselle hoitohenkilökunnalle että kotiutetun asiakkaan omaiselle. Kokemukset ja palaute auttavat seuraavien askelten suunnittelussa.

Lue lisää Vivagon ratkaisuista

Laajemmat Porin ja Juvan case-kuvaukset löydät Vivagon sivustolta http://www.vivago.fi/pori/ ja http://www.vivago.fi/juva/

Kirjoittaja on terveys- ja turva-alan teknologiaratkaisuja tarjoavan Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen.

 

Edellinen artikkeliVirtuaalinen hoiva ja hyvinvointitieto mullistavat kotihoitoa ja kuntoutusta
Seuraava artikkeliSosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla kohti toimivia palveluita