Sotessa vielä paljon ratkottavaa

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.) uskoo, että tuottavuutta saadaan parannettua ja potilasjonoja lyhennettyä, kun sote -alueista tulee riittävän vahvoja. Vahvat sote-alueet voivat paremmin pitää huolta henkilöstön riittävyydestä sekä palvelujen laadusta ja saatavuudesta.

Sote -alueiden vastuu on suuri, ja on aiheellista kysyä odotusten realistisuuden perään. Sote -alueet ovat kuntayhtymiä, joissa pienten kuntien osallisuus päätöksentekoon on turvattu ja suurten kaupunkien rajoitettu. Niiden johtoon valittaneen päteviää johtajia, mutta jo sairaanhoitopiireissä on kokemuksia siitä, että luottamusmiehet pystyvät osoittamaan voimansa ohi johdon. Näin kävi viimeksi, kun Vaasan sairaanhoitopiirissä yritettiin lakkauttaa sydänkirurgiaa.

Takalukkona toimii jatkossa Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausyksikkö, jonka kanssa sote -alueiden on neuvoteltava järjestämispäätöksistä. Tästä voi kehittyä hyvinkin mielenkiintoisia asetelmia kuntien ja ministeriön virkamiesten välille.

Yksityisten palveluntuottajienkin merkitys jää sote-alueiden päätettäväksi. Ne päättävät mitä palveluja ostetaan ulkopuolelta. Tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille jää ainoastaan ostopalveluiden kilpailuttaminen. Jos sote-alueet onnistuvat saneeraustoimissaan, niin voi hyvinkin olla, että resursseja pyritään ensiksi siirtämään julkisella puolella ja vasta sen jälkeen turvaudutaan ostopalveluihin.

Hankintadirektiivi on aiheuttanut ohjausryhmälle paljon päänvaivaa, ja se on nimetty keskeiseksi syyksi ohjausryhmän aikataulun venymiseen. Lakiesitystä lukiessa tulee väkisinkin mieleen, että lähtökohtana tulkinnoille on ollut pyrkimys venyttää direktiivin tulkintaa sellaiseksi, että kilpailuttamisilta voitaisiin välttyä. Näin julkisten tuottajien asema saataisiin turvattua.

Uudistuksen perusrakenteen pohjalle voi periaatteessa rakentaa hyvääkin, mutta ajattelutavan on silloin muututtava. Byrokraattiselta hallintoremontilta ei voida odottaa asiakaslähtöisyyttä. Se edellyttäisi asiakkaiden valintojen ja arvostusten kunnioittamista.

Tapani Mäkinen

Edellinen artikkeliSote -ratkaisu hämmentää
Seuraava artikkeliKoskinen asetti sote-haasteen