keskiviikko, 29 maaliskuun 2023
Koti Tagit STM

Tagi: STM

Lehtileikkeet: Päivystyksen kriisi ajaa asiakkaita yrityksiin, asiakasmäärät kasvaneet Terveystalossa ja Pihlajalinnassa

Yle Uutiset: Päivystysten kriisi ajaa potilaita yksityisiin lääkärifirmoihin, asiakasmäärät kasvaneet selvästi Pihlajalinnassa ja Terveystalossa Pidempään jatkuneet julkisen terveydenhuollon ruuhkat näkyvät jo yksityisten terveysyritysten vastaanotoilla. Pihlajalinnasta...

Koronalääke Paxlovidin kohderyhmien laajentamista pohditaan – ”Ei ole tarkoituksenmukaista, että lääke jäisi käyttämättä”

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtuuttanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankkimaan Suomeen muutamia tuhansia kuureja Paxlovid-koronalääkettä, jonka käyttö aloitettiin kesäkuussa. Pfizer-lääkeyhtiön valmistama Paxlovid on ensimmäinen suun...

Kauppaneuvos Jyrki Liljeroos käynnistää Lääkekehityskeskuksen operatiivista toimintaa – ”Keskusteluja yliopistojen kanssa käydään yhä”

Turkuun perustettava Lääkekehityskeskus keskittyy lääkealan innovaatioihin ja lääkealan teknologiaan sekä niiden kaupallistamiseen. Tähän työhön Lääkekehityskeskukselle on varattu valtion budjetista 20 miljoonaa euroa. Lääkekehityskeskuksen omistajaohjaus siirtyy...

Kansallista lääketietovarantoa kaivataan alalla – Lääkäri ei saa nyt tietoja lääkkeen saatavuudesta ja päällekkäistä...

Lääkeasioiden uudistamistyöhän liittyen sosiaali- ja terveysministeriön arvioi parhaillaan kansallisen lääketietovarannon perustamista ja siihen liittyvää kokonaisuutta. Tavoitteena on, että esimerkiksi lääkkeiden saatavuutta ja kustannuksia voitaisiin...

Asetusluonnos Fimean maksullisista suoritteista lausuntokierrokselle

STM pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista (maksuasetus). Lausuntoja odotetaan 18.8.2022 mennessä. Voimassa oleva maksuasetus (437/2021) on voimassa 31.8.2022 saakka....

Koronatestausstrategiassa hyödynnetään paremmin antigeeni- ja pcr-pikatestejä

STM:n uuden testausstrategian mukaan koronatestausta vähennetään, jotta terveydenhoitohenkilökuntaa voidaan keskittää enemmän muiden kuin koronaviruksesta aiheutuneiden oireiden hoitoon. Kaksi rokotetta saaneiden testaamisesta luovutaan jatkossa laajasti...

HALI: Kela-korvauksista luopumisen vaikutuksia ei ole vieläkään tarkasteltu – ”Huolestuttava skenaario”

Kesällä valmistuneessa STM:n virkamiesraportissa yhtenä vaihtoehtona esitetään, että yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista luovutaan kokonaan. - Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset ovat toimiva järjestelmä, jota esimerkiksi viime vuonna hyödynsi...

Uusi asiakastietolaki voimaan marraskuun alusta – siirtymäajat sosiaalihuollon palveluntuottajille

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on hyväksytty ja tulee voimaan 1.11.2021. Uusi asiakastietolaki velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin Kanta-palveluihin. Asiakastietolaissa liittymisvelvoite on...

Koronarokotusten korvaamista laajennetaan työterveyshuollossa – ”Nollaverokannan hylkääminen on pettymys”

Eduskunta hyväksyi sairausvakuutuslain muuttamisen väliaikaisesti siten, että sairaanhoitokorvauksiin lisätään koronarokottamisen korvaustaksa. Korvauksen suuruus on kymmenen euroa. Lisäksi koronarokottamisen korvaaminen tekee rokotuksiin tehdyt matkat korvattaviksi....

Hallituksen esityksessä hyvinvointialueella on oikeus mitätöidä tai irtisanoa ulkoistussopimuksia – monituottajamalli on edelleen mahdollinen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi hallituksen sote-uudistusta koskevassa tiedotustilaisuudessa, että maassamme on jo ehditty luoda sellaisia rakenteita, jossa omaa riittävää palvelutuotantoa ei järjestäjällä...

THL:n Hanna Nohynek rokotetutkimuksista: ”Tarvitaan lisää tietoa soveltuvuudesta nuorille, raskaana oleville ja koronan sairastaneille”

Ensimmäisenä myyntiluvan todennäköisesti saa Pfizerin ja Biontechin mRNA-rokote, jonka myyntilupaprosessin on arvioitu päättyvän 29.12. mennessä. Modernan mRNA-rokotteesta odotetaan myyntilupapäätöstä tammikuun puoleenväliin mennessä. AstraZenecan myyntilupaprosessin...

Kaikkien terveydenhuollon palvelunantajien pitää liittyä Kanta-palveluihin huhtikuusta lähtien

Kaikkien terveydenhuollon palveluntuottajien tulee huolehtia, että niiden tietojärjestelmät ovat yhteensopivia Kanta-järjestelmän kanssa huhtikuusta alkaen. Lisäksi hallituksen esitys asiakastietolaista sisältää useita vaatimuksia tietoturvan parantamiseksi. Käytännössä...

Hallitus esittää koronavirustestauksen Kela-korvauksen korottamista 

Esityksessä ehdotetaan, että testin korvaustaksa säädettäisiin korkeammaksi kuin mitä Kansaneläkelaitos on korvaukselle vahvistanut. Korvaustaksan suuruus säädettäisiin myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella, kertoo STM nettisivuillaan. Asetuksella säädettäisiin...

Sote-lakiesityksessä kielletään alihankintojen ketjutus – SuPer tyytyväinen: ”Ei toivottava malli hoiva-alalla”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan alihankintaketjut ovat viime vuosina hieman lisääntyneet ja liiton tietoon tulee yksittäistapauksia silloin tällöin. Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkastellut alihankintoja...

Pihlajalinnan Joni Aaltonen: ”STM ei ole tehnyt vaikutusarviointia ulkoistussopimusten mahdollisesta mitätöinnistä”

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen kertoo, että tutkimuspyyntö oikeuskanslerille sote-lainsäädännön valmistelusta koettiin tarpeelliseksi siksi, että sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole arvioitu lakiesityksen vaikutuksia, eikä STM...

HIMSS & Health virtuaalitapahtumassa 7.–11.9. pohditaan digitalisaation merkitystä koronakriisissä ja esitellään VTT:n älykotia

Digitaalisen terveyden huipputapahtuma HIMSS & Health 2.0 järjestetään 7.-11. syyskuuta verkossa. Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiot ja alan toimijat ovat tapahtumassa vahvasti esillä. Virtuaalitapahtumaan...

Terveysalan kasvustrategialle ehdotetaan 5 miljoonan euron määrärahaa – summalla valmistellaan kansallisia osaamiskeskuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa 5 miljoonan euron määrärahaa sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tukemiseen. Toimenpiteillä tuetaan kansallisten osaamiskeskittymien toiminnan kehittämistä. Osaamiskeskittymiä ovat kansallinen syöpäkeskus, neurokeskus,...

Sote-uudistuksen sisältörahaa jaetaan nykyisille toimijoille – myös ulkoistettu terveysasema voi sitä saada

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty. Rakennehankkeisiin on varattu 120 milj. euroa ja...

Kansallinen toimintamalli valmisteilla teknologian edistämiseksi ikääntyneiden hoivassa

Teknologian käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa on kirjavaa, prosessit takkuilevat eikä alueiden yhdenvertaisuus toteudu. Sovelluksilla, digipalveluilla, laitteilla ja järjestelmillä voitaisiin tukea ikääntyneiden kotona asumista vielä...

Krista Kiuru, STM: ”Testauskapasiteetin nostoon tarvitaan yksityisten ja julkisten yhteistyötä”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kirjoittaa torstaina 9.4. julkaistussa kolumnissaan sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla, että koronaviruksen testimäärä on mahdollista nostaa 10 000 testiin vuorokaudessa, kun...