tiistai, 28 maaliskuun 2023
Koti Tagit Valvira

Tagi: Valvira

Valvira vaatii Mylab Oy:tä korjaamaan laboratoriojärjestelmänsä uhkasakolla – Mylab aikoo sertifioida järjestelmän

Valvira velvoittaa Mylab Oy:n korjaamaan Multilab-tietojärjestelmänsä lainsäädännön vaatimuksia vastaavaksi ja sertifioimaan järjestelmän asianmukaisesti 30.9.2023 mennessä. Vaatimusta tehostamaan Valvira on asettanut Mylab Oy:lle 500 000...

Valvira pahoittelee yrityksille lähettämäänsä viestiä, jonka vastaanottajat näkivät toistensa sähköpostiosoitteet

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on eilen lähettänyt noin 6500 yksityiselle terveydenhuollon palveluntuottajalle sähköpostiviestin, jonka vastaanottajat ovat nähneet kaikkien vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Mukana oli...

Valviran vammaispalveluiden ylitarkastaja Sari Vuorilampi siirtyy Validiaan

Sari Vuorilampi (YTM, HTM) siirtyy Validian kehityspäälliköksi 1.3.2022 lähtien Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Valvirasta, jossa hän on vuodesta 2016 lähtien vastannut vammaispalvelujen...

Valvira: Lastensuojelussa laiminlyödään rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia

Yksityisten yritysten lastensuojelulaitoksissa jää valvontaviranomaisten havaintojen mukaan rajoitustoimenpiteitä koskevia päätöksiä ja kirjauksia tekemättä tai ne ovat puutteellisia. Lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteydenpidon tai liikkumisvapauden...

Valvira: Vanhuspalvelulain mukaisten henkilöstömitoitusten valvonta alkaa

Valvontaviranomaiset aloittavat vanhuspalvelulaissa määriteltyjen henkilöstömitoitusten valvontatoimenpiteet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kyselyn tulosten mukaan joka kymmenes hoivakoti alittaa edelleen vanhuspalvelulaissa säädetyn henkilöstömitoituksen. THL:n kyselyyn...

Valvira: Attendo on onnistunut kehittämään vanhuspalvelujaan, mutta epäkohtien korjaaminen jatkuu

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tehnyt päätöksen Attendo Suomi Oy:n konsernin vanhustenhuollon ympärivuorokautisia asumispalveluja koskevassa laajassa jatkovalvonta-asiassa. Päätöksen mukaan Attendon palvelujen...

Valvira: Noin viidesosa hoivakodeista rajoittaa asiakkaiden oikeuksia ilman tartuntatautilain perustetta

Valvira selvitti syksyllä 2020 rajoitustoimien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista vanhuspalvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa koronapandemian aikana. Analysoitu aineisto oli laaja, sillä kyselyyn vastasi yhteensä 1082 julkista ja...

Valvira teki tarkastuksen Vastaamoon: Tietoturvaa on parannettu, valvonta jatkuu

Valvira tiedottaa tehneensä tarkastuskäynnin Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n Helsingin toimipisteeseen. Tarkastus keskittyi potilasturvallisuuden varmistamiseen ja potilastietojärjestelmän valvontaan. Valvira ei havainnut tarkastuksessaan sellaisia puutteita, jotka edellyttäisivät...

Valvira päättää Esperi Caren valtakunnallisen valvonnan – yksiköiden valvonta jatkuu

Valvira päättää Esperi Care Oy:n valvonnan valtakunnallisena valvonta-asiana. Valvonta on koskenut kaikkia Esperi Caren vanhustenhuollon asumispalveluyksiköitä. Valvira totesi 17.4.2019 antamassaan päätöksessä, että Esperi Caren useissa...

Lehtileikkeet: Attendo sai Valviralta lisäaikaa epäkohtien korjaamiseen

MTV: Attendo sai koronan takia lisäaikaa vanhustenhuollon yhtiöiden epäkohtien korjaamiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määräsi hoivayhtiö Attendon korjaamaan vanhustenhuollon yksiköiden epäkohdat. Määräyksen...

Terapiaa voi antaa kuvapuhelulla harkinnan mukaan – tarkkoja ohjeita ei ole

Koronavirus-pandemian yhteydessä yksityisyrittäjinä toimivia terapeutteja on askarruttanut, voivatko he antaa psykoterapiaa videopuhelun välityksellä. Valvirasta kerrotaan, että terapiakeskusteluja voidaan tehdä videovälitteisesti ja kuvapuheluilla, kunhan huomioidaan...

Lehtileikkeet: Mitoituslaki nostaisi hoivan hintaa jopa 500 euroa kuukaudessa per asukas

Hyvinvointiala HALI ry: Mitoituslaki nostaisi hoivan hintaa jopa 500 euroa kuukaudessa per asukas Hyvinvointiala HALI laskee, että hoivan hinta nousee useilla sadoilla euroilla asukasta kohden...

Valvira kehottaa Attendoa korjaamaan puutteet ikäihmisten hoivayksiköissä

Valvira on antanut Attendo Oy:lle, Attendo Mi-Hoiva Oy:lle ja muille Attendon alaisille osakeyhtiöille määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Puutteet on korjattava kesäkuun...

Lehtileikkeet: Vanhustenhuollosta löytyy yhä liikaa vakavia epäkohtia

Yle Uutiset: Valviran ylijohtaja Uutissuomalaiselle: Vanhustenhuollosta löytyy yhä liikaa vakavia epäkohtia Alkuvuonna julki tulleet ongelmat vanhustenhuollossa eivät ole poistuneet, sanoo lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus...

Merkittäviä muutoksia lääketieteen ohjelmistojen säännöksiin – arviointimenettelyn aikataulu aiheuttaa yrityksissä huolta

Lääkinnällisten laitteiden säännökset muuttuvat ja siirtymäaikaa on vielä noin vuosi. Uudet asetukset tulevat voimaan 26.5.2020 ja muutokset koskevat etenkin ohjelmistoja. Sääntelyn piiriin tulevat esimerkiksi laitteet...

Lehtileikkeet

Valvira: Henkilöstövoimavarojen riittävyyden arviointia yhtenäistävä työväline käyttöön vanhusten palveluissa Hoito- ja hoivahenkilöstön riittävä määrä ja oikea rakenne ovat keskeisiä laatutekijöitä vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä. Valvira...

Terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtäviä ehdotetaan siirrettäväksi Valvirasta Fimeaan

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jonka tavoitteena on organisoida terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtävät uudelleen. Lakiluonnoksen keskeinen ehdotus on siirtää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta-...

Valvira antoi valvontamääräyksen Esperi Carelle – epäkohdat ja puutteet korjattava kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä

Valvira on 17.4.2019 antanut Esperi Care Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Valvira toteaa palvelujen tuottajalta 27.2.2019 saamansa...

Valvira: Vanhustenhoidon palveluntuottajat ovat ryhtyneet korjaamaan toimintaansa

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet alkuvuoden aikana useita ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia eri puolilla maata sijaitseviin vanhusten asumispalveluyksiköihin. Tarkastuskäynneillä havaittiin toistuvasti samanlaisia puutteita, jotka on...

Avin ylijohtaja Savolainen: ”Osoittaa Attendolta välinpitämätöntä toimintakulttuuria”

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen kertoo, että avi on tehnyt valvontakäyntejä Attendo Marian Kartanon Kirkkopuisto-toimintayksikköön Utajärvellä yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän valvojien ja Valviran kanssa helmikuun...