torstai, 9 huhtikuun 2020
Koti Tagit Valvira

Tagi: Valvira

Terapiaa voi antaa kuvapuhelulla harkinnan mukaan – tarkkoja ohjeita ei ole

Koronavirus-pandemian yhteydessä yksityisyrittäjinä toimivia terapeutteja on askarruttanut, voivatko he antaa psykoterapiaa videopuhelun välityksellä. Valvirasta kerrotaan, että terapiakeskusteluja voidaan tehdä videovälitteisesti ja kuvapuheluilla, kunhan huomioidaan...

Lehtileikkeet: Mitoituslaki nostaisi hoivan hintaa jopa 500 euroa kuukaudessa per asukas

Hyvinvointiala HALI ry: Mitoituslaki nostaisi hoivan hintaa jopa 500 euroa kuukaudessa per asukas Hyvinvointiala HALI laskee, että hoivan hinta nousee useilla sadoilla euroilla asukasta kohden...

Valvira kehottaa Attendoa korjaamaan puutteet ikäihmisten hoivayksiköissä

Valvira on antanut Attendo Oy:lle, Attendo Mi-Hoiva Oy:lle ja muille Attendon alaisille osakeyhtiöille määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Puutteet on korjattava kesäkuun...

Lehtileikkeet: Vanhustenhuollosta löytyy yhä liikaa vakavia epäkohtia

Yle Uutiset: Valviran ylijohtaja Uutissuomalaiselle: Vanhustenhuollosta löytyy yhä liikaa vakavia epäkohtia Alkuvuonna julki tulleet ongelmat vanhustenhuollossa eivät ole poistuneet, sanoo lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus...

Merkittäviä muutoksia lääketieteen ohjelmistojen säännöksiin – arviointimenettelyn aikataulu aiheuttaa yrityksissä huolta

Lääkinnällisten laitteiden säännökset muuttuvat ja siirtymäaikaa on vielä noin vuosi. Uudet asetukset tulevat voimaan 26.5.2020 ja muutokset koskevat etenkin ohjelmistoja. Sääntelyn piiriin tulevat esimerkiksi laitteet...

Lehtileikkeet

Valvira: Henkilöstövoimavarojen riittävyyden arviointia yhtenäistävä työväline käyttöön vanhusten palveluissa Hoito- ja hoivahenkilöstön riittävä määrä ja oikea rakenne ovat keskeisiä laatutekijöitä vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä. Valvira...

Terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtäviä ehdotetaan siirrettäväksi Valvirasta Fimeaan

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jonka tavoitteena on organisoida terveysteknologian ohjaus- ja valvontatehtävät uudelleen. Lakiluonnoksen keskeinen ehdotus on siirtää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta-...

Valvira antoi valvontamääräyksen Esperi Carelle – epäkohdat ja puutteet korjattava kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä

Valvira on 17.4.2019 antanut Esperi Care Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Valvira toteaa palvelujen tuottajalta 27.2.2019 saamansa...

Valvira: Vanhustenhoidon palveluntuottajat ovat ryhtyneet korjaamaan toimintaansa

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet alkuvuoden aikana useita ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia eri puolilla maata sijaitseviin vanhusten asumispalveluyksiköihin. Tarkastuskäynneillä havaittiin toistuvasti samanlaisia puutteita, jotka on...

Avin ylijohtaja Savolainen: ”Osoittaa Attendolta välinpitämätöntä toimintakulttuuria”

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen kertoo, että avi on tehnyt valvontakäyntejä Attendo Marian Kartanon Kirkkopuisto-toimintayksikköön Utajärvellä yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän valvojien ja Valviran kanssa helmikuun...

Valvira keskeytti Attendon hoivakodin toiminnan Utajärvellä – Oulunkaari johtaa nyt hoivakotia

Valvira päätti keskeyttää Utajärvellä sijaitsevan Attendo Marian Kartano Oy:n Kirkkopuiston toimintayksikön toiminnan välittömästi 28.2. Päätöksen perusteena ovat Valviran ja aluehallintoviraston havaitsemat epäkohdat ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä...

Attendo Tepontuvan lääkehoito siirtyy JIK kuntayhtymälle

Aluehallintovirasto ja Valvira tekivät 19.2. ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Attendo Tepontuvalle, joka tarjoaa asumispalveluja ikääntyneille Jalasjärvellä. Tarkastusta jatkettiin 20.2. ja silloin mukana olivat myös JIK...

Omavalvonnan toimeenpano on epäselvää

Omavalvonnan toimeenpano on paikallisesti yhä epäselvää. Yhdessä yrityksessä on omavalvonnan näkökulmasta sekä toimivia että toimimattomia hoivakoteja. Velvoite omavalvontaan on ollut palveluntuottajilla vuodesta 2012. - Vieläkin joudumme...

Hoivakotien henkilöstö oli aktiivisesti yhteydessä Valviraan viime vuonna

Hoiva-alan epäkohtiin liittyvien ilmoitusten määrä on viime vuosina selkeästi noussut. Valviraan tulleet epäkohtailmoitukset asumispalveluista koskevat enemmän yksityisiä palveluntarjoajia kuin julkista sektoria. - Aiemmin omaiset olivat...

Valtiokonttori selvittää, hoitaako Esperi Care sotaveteraaneja sopimusten mukaisesti

Valtiokonttori ilmoittaa nettisivuillaan tehteensä Esperi Carelle kirjallisen selvityspyynnön puitsesopimuksestaan. Valtiokonttori on ollut yhteydessä Valviraan, jotta Valtiokonttorin korvaamana hoidettavana olevien asiakkaiden turvallisuus ja palvelun laatu...

Kaupunki otti Hoivakoti Ulrikan johdon käsiinsä – Valvira jatkaa Esperi Caren toiminnan selvittämistä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston saamien tietojen mukaan kunta ja Esperi Care Oy ovat neuvotelleet toiminnan jatkumisesta tänään 28.1.2019 ja kunta vastaa nyt yksikön toiminnasta,...

Esperi Care kertoi palkkaavansa lisää henkilöstöä Valviran keskeytettyä Hoivakoti Ulrikan toiminnan

Valvira otti Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan asianmukaisuuden selvitettäväkseen. Aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi Valvira päätti 24.1.2019 keskeyttää toiminnan välittömästi. Aluehallintovirasto...