Taloushallinnon vaatimusten ja liiketoiminnan yhteensovittaminen kasvuyrityksessä – miten muutosta johdetaan yhteistyöllä

Mehiläisessä olemme lähteneet voimallisesti haastamaan perinteistä ja terveys- ja sosiaalipalvelualalle tyypillistä konservatiivista toimintamallia, jossa muutokseen suhtaudutaan varauksella. Olemme omaksuneet yrittäjähenkisen kulttuurin, mikä tarkoittaa kasvuhakuisuutta, tilaisuuksiin tarttumista, jatkuvaa oppimista ja rohkeutta ravistella ja haastaa vanhoja tehottomia rakenteita – niin yksityisessä terveydenhuollossa kuin julkisellakin puolella. Tällä muutoksella varmistetaan myös parempi asiakaskokemus ja kustannustehokkaampi toiminta.

Odotukset ja osaamis- ja investointitarpeet prosessien ja järjestelmien uudistamiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä modernin ja kattavan palveluverkoston rakentamiseen kasvavat kovaa vauhtia. Mehiläinen on ollut tässä muutoksessa alansa aktiivisin toimija. Viimeisen neljän vuoden aikana olemme tehneet sata yritys- ja liiketoimintakauppaa ja investoineet useiden kymmenien uusien lääkäri- ja hammaslääkäriasemien ja hoivakotien avaamiseen. Lisäksi olemme mm. ottaneet hoitaaksemme Meri-Lapin alueella perusterveydenhoidon ja keskeiset Länsi-Pohjan keskussairaalan palvelut Suomen historian suurimmassa ulkoistuksessa. Kaikki tämä tarkoittaa huikean suurta työmäärää konsernin tukitoiminnoille ja niissä työskenteleville, heille, jotka eivät näy asiakasrajapinnassa, mutta joiden työ on kriittisen tärkeää
prosessien sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta.

Parhaat ratkaisut löydetään yhdessä kommunikoiden uutta pelkäämättä

Mehiläisessä muutos ja nopea kasvu ovat tarkoittaneet uudenlaisen toimintatavan ja näkemyksen omaksumista niin taloushallinnossa, HR:ssä kuin tietohallinnossakin. Matkan varrella olemme oppineet, että kasvuyrityksen tukifunktioiden täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään. Niissä työskentelevien tulee osata suhtautua muutoksiin positiivisesti sekä sietää epävarmuutta, sillä muuten työ tuntuu helposti raskaalta. Muutosmyönteisyyttä olemme korostaneet mm. rekrytoinneissa. Tukifunktioiden ajattelutavassa näkyvät lisäksi liiketoimintalähtöisyys ja asiakaskeskeisyys. Tavoitteena on sisäänrakennettu kyky ymmärtää sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita. Tässä tärkeää ovat ratkaisukeskeinen lähestymistapa sekä halu löytää sujuvia ja tuloksekkaita toimintamalleja.

Joustavuuden ja dynaamisuuden lisäksi Mehiläisessä tähdätään ehdottoman korkealuokkaisiin prosesseihin ja niiden seurantaan, sillä muuten virheiden riski ja tarkastus- ja korjaustyön määrä kasvavat. Olemme taloushallinnossa sen vuoksi käyneet läpi ja päivittäneet viimeisen kahden vuoden aikana kaikki Mehiläisen talouteen linkittyvät liiketoimintaprosessit ja lisänneet merkittävän määrän prosessikontrolleja. Niiden käyttöönotto on vaatinut valtavaa panostusta, ei vähiten niiden tuomiseksi liiketoimintojen arkeen ja osaksi perusprosesseja.

Liiketoimintalähtöisessä kulttuurissa tukifunktioiden vaatimukset ja tarpeet tulee sopeuttaa
liiketoimintojen olosuhteisiin. Ne täytyy myös osata myydä sidosryhmille motivoivasti. Sen sijaan, että yrityksen taloushallinto esimerkiksi vain pyytäisi uusia raportteja ja prosessimuutoksia omaa työtään helpottamaan, tulee raporttipyyntöjen tarpeellisuutta harkita ja tehdä ne mahdollisimman kevyiksi.

Tärkeää on myös varmistaa, että liiketoiminnot ymmärtävät miksi muutoksia tehdään ja mitä hyötyä niistä on niin liiketoiminnoille itselleen kuin konsernille kokonaisuudessaan. Tavoitehan on, että liiketoimintojen käyttöön saadaan oikeellista ja oikea-aikaista talousdataa. Se mahdollistaa paremman toiminnan ohjaamisen ja tiedolla johtamisen sekä sen, että uudet toimintatavat tuodaan liiketoimintojen arkeen onnistuneesti. Vastavuoroisesti, menestyvässä yrityksessä myös liiketoimintojen tulee olla
vastaanottavaisia näkemään koko konsernin etu. Niiden tulee lisäksi kohdentaa työaikaansa haasteiden ja tavoitteidensa selvittämiseksi tukifunktioille. Jatkossa tämä on toivottavasti yhä useammassa organisaatiossa sisäänrakennettu toimintatapa.

Kasvun tuomista haasteista ja lisätyöstä huolimatta Mehiläisen kaltaisessa kasvuyrityksessä työskentely on palkitsevaa. Uusia ratkottavia kysymyksiä ja kehittämistarpeita ilmaantuu jatkuvasti. Nämä ovat hyviä oppimismahdollisuuksia. Kasvu tuo lisäksi mukanaan investointeja Suomeen ja merkittävän määrän uusia työpaikkoja, ei vain kasvukeskuksiin, vaan ympäri maata – sekä tietenkin verotuloja. On hienoa nähdä,
kuinka olemme Mehiläisessä onnistuneet vanhojen rakenteiden ravistelulla, kehittyvillä prosesseilla ja työkaluilla mahdollistamaan aina vain laadukkaammat ja asiakaslähtöisemmät kokonaisvaltaiset terveyden- ja hyvinvoinnin palvelut meille kaikille.

Kirjoittaja on Mehiläisen talous- ja rahoitusjohtaja Herkko Soininen.

Edellinen artikkeliOriolan liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta – liikevoitto laski
Seuraava artikkeliPoliisin esiselvitys päättyi: Attendon hoivakoti Jalavassa ei epäillä lääkerikosta